Home

Trends en ontwikkelingen healthcare

6 revolutionaire ontwikkelingen in de Healthcare sector. Dit artikel behandelt de opkomst van zes trends die grote impact hebben op gezondheidsinstellingen. passeren deze en andere ontwikkelingen jaarlijks de revue. Daarbij spelen privacy en security en het beleid op deze terreinen onveranderlijk een belangrijke rol Trends en ontwikkelingen in de zorg die het moeilijker en gemakkelijker maken. De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Lees welke 7 trends, nu en in de nabije toekomst, de zorg moeilijker en gemakkelijker maken. Zo komen onder andere volgende ontwikkelingen aan bod: Andere samenwerkingsverbanden in de zorg; Zorg wordt vaker thuis verleen Trends en ontwikkelingen Van ziekenzorg naar voorzorg. De zorgvraag en bijbehorende kosten nemen de komende jaren toe. Dit is te wijden aan de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, maar ook door nieuwe technieken en een mondige burger. Momenteel bedragen de zorgkosten ruim € 97 miljard per jaar en dreigen onbetaalbaar te worden

Healthcare Reimagined: de meest impactvolle technologische ontwikkelingen in de zorg. Een beschrijving van de meest impactvolle technologische ontwikkelingen in de zorg en de juiste route naar een succesvolle transformatie Vergrijzing, toename van multimorbiditeit, kostenstijging en verspilling ondermijnen ons zorgstelsel. Er is een nieuw zorglandschap nodig. Vijf trends zullen ons helpen om de toekomstige kloof tussen zorgvraag en -aanbod te overbruggen

Ziekenhuiszorg gaat in de komende jaren fors veranderen. Zes grote trends op gebieden als strategie, financiering, patiëntverwachtingen en technologie zullen zorgen voor een transformatie in de manier waarop ziekenhuizen opereren en in contact staan met hun patiënten en medewerkers Vier trends in de gezondheidszorg. Zorgorganisaties passen hun dienstverlening op deze ontwikkelingen aan: 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor' is daarbij een richtinggevend adagium. De individualisering is een algemene ontwikkeling die je steeds vaker en in elke sector ziet Relevante trends & ontwikkelingen LANGER THUIS: zorg dichtbij en integraal Zorg en ondersteuning zal vaker dichtbij of aan huis verleend worden. Door de toenemende levensverwachting, innovatie in de zorg en de vergrijzing verandert de zorgvraag en neemt de zorgvraag toe. Door andere wensen t.a.v. levenskwaliteit en Deze trend is niet alleen bij verpleegkundigen aanwezig, maar ook bij huisartsen, tandartsen en verschillende medische specialismen. Kansen en bedreigingen De overheid tracht de stijging van de zorgkosten te beheersen door meer zorgactiviteiten uit de basisverzekering te halen, door de eigen bijdrage te vergroten en door het aantal verzekerde behandelingen te beperken

Blijf op de hoogte van diverse branches en sectoren in Nederland. Lees alle nieuwsartikelen op ABN AMRO Insights De wereld van de retail is de laatste jaren bijzonder dynamisch. Concurrentie neemt van alle kanten toe en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat marktverhoudingen onder druk staan. Wat zijn de belangrijke trends en ontwikkelingen voor retailers Ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan de patiënt en dat is ook te zien aan de voedingsvoorzieningen. Wat zijn de voedingstrends in ziekenhuizen en hoe zetten ze ICT in om slimmer op trends in te spelen? Mathijs Koenen is accountmanager Food & Hospitality bij PinkRoccade Healthcare. Hij heeft naast horeca-ervaring ook 6 jaar ervaring met [

Bart voorziet 7 belangrijke ontwikkelingen voor 2021. Waaronder de hybride mens (fysiek en digitaal gaan in elkaar over), de opkomst van de 'super app' en versnelde innovatie in de gezondheidszorg (extra leestip) 4. Healthcare Fraud Detection marktoverzicht en trends 4.1 Inleiding 4.2 Healthcare Fraud Detection-markttrends 4.3 Porter's Five Force Framework 4.3.1 Onderhandelingspositie van leveranciers en consumenten 4.3.2 Dreiging van nieuwkomers 4.3.3 Dreiging met vervangende producten en services 4.3.4 Concurrerende rivaliteit binnen de industrie. 5 4. Healthcare Biometrie marktoverzicht en trends 4.1 Inleiding 4.2 Healthcare Biometrie-markttrends 4.3 Porter's Five Force Framework 4.3.1 Onderhandelingspositie van leveranciers en consumenten 4.3.2 Dreiging van nieuwkomers 4.3.3 Dreiging met vervangende producten en services 4.3.4 Concurrerende rivaliteit binnen de industrie. 5 Dit zijn de 5 Health Trends van 2019 'Lifestyle is the Medicine of the Future' - zei Thomas Edison al. En 2018 was hét jaar van leefstijlgeneeskunde, waarbij alles in het teken stond van gezond leven en waarin vooral ook voeding en bewegen ineens meer dan noodzakelijk werd. Onze experts van Holland Health Clinic verwachten dat de trend van de regie nemen over je eigen gezondheid keihard. In aanloop naar de eHealthWeek in Amsterdam (8-10 juni) spraken we Daniel Kraft, arts en mede-oprichter van de Singularity University, California. We vroegen hem naar de trends en ontwikkelingen die hij ziet in de gezondheidszorg en hoe industrie en zorgwereld zich daarop zouden moeten voorbereiden

6 revolutionaire ontwikkelingen in de Healthcare secto

Het wereldwijde Healthcare EDI-marktrapport 2021 analyseert belangrijke details over fabrikanten, omvang en waarde van de industrie, analyse op regionaal en landniveau, groei, nieuwe trends, marktaandeel en concurrentielandschap met ontwikkelingsstrategieën Vervolgens kwamen plastic verpakkingen en piepschuim aan de beurt. 2020 wordt het jaar van zero-waste keukens, waarbij restaurants streven naar zo min mogelijk (het liefst geen) afval te produceren, wat duurzaam is en kosten bespaart. 3. Vegetarisch / Vegan. In 2020 kun je als horecaondernemer echt niet meer om deze horeca- en food trend heen Google-apps.

Welke trends veranderen de zorg? - IntoHealthcar

 1. De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel en dus ook in de elektrotechniek. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en de wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen voor de elektrotechnische industrie zoals communicatieapparatuur, elektrische componenten (chips), medische apparatuur en consumentenelektronica
 2. Trends en ontwikkelingen . Situatie en verwachtingen. 3 Nederland behoort op dit moment tot de wereldtop in mobiliteit -Dit vervoerswijze, leeftijdsgroep en geslacht en de prognose is aangepast voor nieuwe ontwikkelingen en reeds vastgestelde beleidswijzigingen; 2).
 3. Almere Centrum trekt naast Almeerders ook mensen van buiten de stad aan. Uit onderzoek naar de beleving van bezoekers van het centrum kwam naar voren dat op het gebied van sfeer en beleving nog steeds veel winst te behalen valt, maar dat er - tegen de crisis in - sinds 2010 wel sprake is van een duidelijke positieve trend

Trend 2: Slimme hotelkamers. Niet alleen huizen, maar ook hotels maken de nodige technologische ontwikkelingen door en worden hierdoor steeds slimmer. Zo zullen in de toekomst alle apparaten in hotelkamers met elkaar verbonden zijn, waardoor u in een keer kunt schakelen tussen de dag- en nachtmodus in kamers Modetrends van 2020. Hoewel we allemaal hartstikke helemaal ontzettend blut zijn na de feestdagen, doen we nog wel inspiratie op op gebied van de nieuwste trends.. Volgens experts zal er in 2020 een shift zijn van streetwear en logo's naar een iets vrouwelijkere stijl. Verwacht daarnaast net zoals afgelopen jaar nog steeds enorm veel invloeden uit de jaren '90 Meer lezen over learning trends en tools? Ik selecteerde bovenstaande trends uit talloze rapporten en artikelen, waarin (natuurlijk) ook AI, machine learning, data science (learning analytics) en gamification vaak genoemd worden. Wil je meer weten over ontwikkelingen in online leren? Hierbij enkele tips Adviesbureau Supply Value heeft een studie onder IT-professionals uitgevoerd waaruit de belangrijkste trends in het IT-landschap naar voren zijn gekomen. onder bijna 400 inkoopprofessionals uitgevoerd door Supply Value geeft inzicht in de belangrijkste inkooptrends en -ontwikkelingen voor 2021 Trends en ontwikkelingen Vastgoedvraag houdt aan, risico's nemen toe De Nederlandse vastgoedmarkt heeft de afgelopen jaren flink geprofiteerd van de aanhoudende economische groei, de beschikbaarheid van (internationaal) kapitaal en de lage rente

En hoe ga je slim met enorme bezoekersaantallen om? De antwoorden op deze vragen veranderen continu. Net als de trends en ontwikkelingen op het gebied van eventmanagement. Marc de Winter, Manager Events bij de Beurs van Berlage, vertelt in deze blog vanuit zijn ervaringen over het wauw-effect en andere hot topics rondom eventmanagement Technological innovations in healthcare are changing the face of the industry. But while all eyes are on blockchain, 3D printing, machine learning (ML), natural language processing (NLP), and internet of things (IoT), we'd argue that tech is probably not going to be the deciding healthcare trend in 2020

Regulations for digital business

Een andere ontwikkeling die hiermee samenhangt is de opkomst van e-health. Steeds meer medische informatie is voor patiënten thuis verkrijgbaar, en omgekeerd kan de gezondheid van patiënten straks op afstand worden gemonitord. Ik denk dat het niet lang meer zal duren voordat dit soort trends alom vertegenwoordigd zijn, stelt Leerink In de zorg zien we deze trend gemanifesteerd in ontwikkelingen als persoonsgerichte zorg en shared-decision-making. Een flexibel leven: Wonen, werken, zorgen en leren gebeurt steeds meer 24/7, door elkaar heen, los van plaats en tijd

Gezondheidszorg, sectorinformatie - Raboban

De meest impactvolle technologische ontwikkelingen - KPMG

Trends en ontwikkelingen in de groothandel Trends en ontwikkelingen in de groothandel. 28 oktober 2020 . Artikel . Groothandel. De digitale revolutie zet zich voort. Een ontwikkeling die binnen de groothandel veel veranderingen teweegbrengt. En ook het coronavirus heeft natuurlijk de nodige gevolgen. Lees. Bekijk hier de hele uitnodiging Trends en ontwikkelingen in life sciences en healthcare • De publicatie Het verbonden landschap richt zich op één van de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg: hoe geeft het Nederlandse zorglandschap vorm aan verdere integratie en samenwerking van zorgverlening

zorg in beweging – curatransi

De vijf trends in zorg en welzijn die je moet wete

Elk jaar weer schrijven wij een item over de trends voor het aankomende jaar. Wij vinden het erg belangrijk om onze verwachtingen voor 2020 met betrekking tot koffie met iedereen te delen. Ook dit jaar weer zien wij opmerkelijke nieuwe ontwikkelingen. Maar wij zien ook trends die al eerder zijn opgekomen en zich in 2020 nog verder gaan ontwikkelen Het ijsseizoen zit erop. Gelukkig hebben we dit jaar mogen genieten van een mooie nazomer waardoor we lekker lang genoten hebben van dit mooie product. We hebben het afgelopen seizoen weer een aantal trends en ontwikkelingen gespot die we in deze verzameling van artikelen rondom ijs laten zien. Deze hebben we samengevat in onze nieuwste [ Er zijn grote structurele veranderingen nodig om tot een circulaire economie te komen. Maar circulaire ideeën blijken lastig in de praktijk te brengen. Zeker zolang vervuilen en verspillen vaak goedkoper is dan circulair produceren. Er wordt gediscussieerd, gewikt en gewogen, afgewacht en naar de concurrentie gekeken Vernieuwenderwijs doet uitgebreid verslag van het EDUCAUSE-trendrapport en besteed daarnaast aandacht aan het Technologiekompas 2019-2020 van Kennisnet en aan een rapport van het Economic Co-operation and Development (OECD) dat zich toespitst op actuele globale ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs

Het snelle tempo van de technologische vooruitgang heeft geleid tot opwindende tech-trends die hele bedrijfstakken kunnen revolutioneren. En als we van de afgelopen jaren iets hebben geleerd, dan is het wel dat ondernemingen die niet meeschakelen met deze ontwikkelingen moeite zullen hebben om te overleven Welke trends gaan jouw HR-agenda voor 2019 bepalen? Lees hier alles wat je moet weten over de 5 grootste HR-trends voor 2019

Trends, ontwikkelingen en visie! - AB

De horeca- en recreatiesector is met een omzetverlies van 41% hard geraakt door de coronacrisis. Restaurants, cafés, dagrecreatiebedrijven, hotels en vakantieparken maken door de tweede lockdown én een lage bezettingsgraad moeilijke tijden door. Het omzetvolume daalde in 2020 met ruim 40%. En ook de vooruitzichten voor 2021 zijn niet positief 10 TRENDS EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Verschillende trends en ontwikkelingen beïnvloeden de pedicurebranche. Hieronder een greep uit de vele ontwikkelingen en trends waarmee de branche te maken heeft en krijgt. Deze trends en ontwikkelingen zijn onder meer gebaseerd op interviews met vakmensen uit de sector en deskresearch

5. Platform over kanker verbindt (ex-)patiënten met elkaar. Kanker.nl is een Nederlands online platform dat kennis en ervaringen over kanker bundelt.De ambitie van kanker.nl is het bouwen van een betrouwbare, veilige en rijke internetomgeving waar de (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten terecht kunnen voor informatie over kanker, lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen De Internet of Things trends voor 2020: wat staat ons te wachten? Terwijl in de meeste huizen de kerstboom alweer opgetuigd staat en we druk doende zijn voorbereidingen te treffen voor de kerstdiners, neem ik graag een moment om vooruit te kijken naar het komende jaar In dit artikel wordt nader ingegaan op de laatste trends en ontwikkelingen in de recyclingindustrie. Ontwikkeling Volumes. Cijfers van MarketLine geven aan dat in 2017 het wereldwijde volume in de recyclingindustrie 1.372 miljoen ton bedroeg. In datzelfde jaar bedroeg het volume in Nederland 8,8 miljoen ton. Oftewel, 0,6% van het wereldwijde.

Zes trends en ontwikkelingen voor de ziekenhuiszor

Vandaag publiceert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met Trendzicht haar jaarlijkse analyse van trends en ontwikkelingen in de financiële markten. De AFM ziet vijf belangrijke trends die van invloed zijn op haar toezicht: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving 2020 is net aangebroken. Zijn uw beleidsplannen al klaar? Wat zijn uw praktijk doelstellingen voor 2020? Heeft u bijvoorbeeld als doelstelling om meer omzet buiten de verzekeraar om te genereren? Samenwerkingen aan te gaan met andere regionale (para)medici of meer met zorgprogramma's te gaan werken? Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste fysiotherapie ontwikkelingen dit jaar Woontrends 2020, wat mogen we verwachten? Wat zijn de tendensen in de algemene woontrends en wat worden de interieurkleuren voor 2020? In dit artikel gaan we bekijken wat de nieuwe behoeftes zijn van mensen en wat dit voor rol speelt bij de trends op gebied van wonen. Interieurtrends en ontwikkelingen We leven in een tijd [ De woningmarktcrisis is volop in het nieuws. De groep die hun plek niet vindt op de woningmarkt en in ongewenste woonsituaties komt, wordt groter en groter en daarmee ook steeds zichtbaarder. Stevige aanpak van de woningmarkt is in 2020 nodig. Adviesbureau Companen zette 10 trends en ontwikkelingen op een rij: 1. Ingrijpen onontkoombaar Ingrepen in de woningmarkt [ Trends in design en visuele communicatie Naast het onderzoek naar de pijnpunten en ervaringen van gebruikers op het gebied van stockmateriaal deed Adobe ook onderzoek naar de trends voor 2020 op.

Trends en ontwikkelingen in de eenheid Amsterdam Laatste update: 28-05-2019 | 10:47. Amsterdam - De wereld om ons heen verandert continu. Dit heeft invloed op de maatschappij in haar geheel en op de veiligheid in het bijzonder Het is voor de politie dan ook van groot belang om te weten wat er speelt, welke ontwikkelingen zich voor doen en met. Naast hotels en pensions worden ook hotel-restaurants en conferentiecentra tot de hotelbranche gerekend. Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de hotelbranche: wat speelt er? Welke risico's loopt u als [ Motivaction onderzoekt trends en ontwikkelingen niet alleen op basis van meningen en gedrag, maar heeft ook diepgaand inzicht in de waarden van Nederlanders. Al ruim twintig jaar doen we uitgebreid Mentality-onderzoek naar de waarden en leefstijlen van burgers en consumenten Trend enquete. De NRK voert elk kwartaal een markt trend enquête uit onder haar leden. In de enquête wordt gekeken naar de marktontwikkelingen op het gebied van prijsontwikkeling, omzet-, export- en winstontwikkeling. Ook wordt bekeken wat de verwachtingen zijn rond de aanname van personeel Trends en ontwikkelingen schoonmaakbranche 2019. Wij houden de trends en ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche nauwlettend in de gaten. Hierbij letten we vooral op hospitality, duurzaamheid en beleving. Dit brengen wij graag in kaart door middel van de benchmark

Vier trends in de gezondheidszorg - Skip

Door technologische ontwikkelingen verandert de recruitmentsector. Zo wordt het voor iedere werkgever steeds lastiger om de beste kandidaat te vinden én te behouden. Bekijk hier 5 recruitment-technologieën die je nu echt moet kennen om toptalenten aan te trekken en te binden Meerdere trends zijn de komende jaren van invloed op het gebruik van de fiets. Denk aan: verstedelijking, klimaatverandering, gezond leven, migratie, vergrijzing en een verontrustende tweedeling in vervoermogelijkheden en de nieuwe kansen die slimme mobiliteit biedt We naderen het einde van 2018 en dan kijken we altijd even terug op het afgelopen jaar. In 2018 zijn er ontwikkelingen geweest die in 2019 een grote rol gaan spelen binnen de fysiotherapie. Hieronder worden ze op een rijtje gezet. Gecombineerde Leefstijlinterventie Per 1 januari 2019 wordt Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in de vergoedingen [ Wereldwijde beauty trends in 2018 en de komende jaren. Trendwatchers en analisten schetsen een toekomstbeeld van beautytrends. Onderzoeken naar het consumentengedrag, ontwikkelingen in de technologie, maatschappij en de wereldproblematiek leveren een aantal veranderingen op. Snelle veranderingen wel te verstaan

Dank Jurryt en Daan voor jullie reactie. Ik had dit niet verwacht. En elke toevoeging geeft nieuwe inzichten. Leuk om te lezen over FIFA en hun ontwikkelingen evenals de OS. Betreft Simon Sinek, het gaat meer om de denkwijze over de drijfveren van vrijwilligers. En de onafhankelijke bond is er al langere tijd, dat klopt Wat gaat er in 2020, en de jaren erop, veranderen voor marketing- en communicatiemanagers? 3 trends en ontwikkelingen op een ri Gezondheidszorg mag - net als gezondheid - geen grenzen kennen. Daarom zet Philips zich in om de grenzen binnen de zorg weg te nemen. Want wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren Wij willen deelnemen aan het bredere debat en willen graag begrijpen hoe deze megatrends en de onderlinge botsingen tussen de trends ons economische en commerciële landschap hervormen. Wat zijn de gevolgen die zij Een overzicht van vijf wereldwijde actuele ontwikkelingen en hun gevolgen: asymmetrie, disruptie, leeftijd (age), populisme en. En daarom is trend nummer 10 ook nog een lijstje van organisaties die interessant zijn om eens te bekijken. En dan ook nog een kleine waarschuwing vooraf: de trends en ontwikkelingen die ik schets zijn doorspekt met Engels jargon. Ik had het graag anders gezien, maar díe trend is nu eenmaal gemeengoed geworden

Webinar | TOPdesk Healthcare Contractbeheer

Trend 1: Toename van het inkomend toerisme. Buitenlandse toeristen weten Nederland steeds vaker te vinden. Uit verschillende rapporten (Rabobank, ABN AMRO Insight, en Trendrapport Vrije Tijd en Toerisme) blijkt dat dit aandeel bezoekers, voornamelijk uit onze buurlanden Duitsland en België, fors stijgt.Mede hierdoor wordt de druk op Amsterdam groot Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden. Daarnaast zijn er mooie kansen voor slimme bedrijven. Transportbedrijven die innoveren en verduurzamen kunnen hun marges vergroten. De transportsector is continu in beweging. In dit blog belichten we de trends voor 2021. 1. Van grote vervuiler naar duurzame koplope

De food delivery sector heeft in 2019 een flinke doorgroei gemaakt. Het werd ook verwacht de grootste trend van 2019 te worden. Dit kwam door de toenemende demografische veranderingen in huishoudens, de drukkere levensstijlen en toename in technologische ontwikkelingen die het bezorgen makkelijker zouden maken Another healthcare trend revolves around provider education. According to Dr. Kristen, the director of PA College of Health Sciences, educators will break down the silos in class. Every single day, more health systems of different disciplines and specialties are working together to create teams of care Trends in de zorg zijn er legio. Soms zijn deze algemeen en sectoroverstijgend zoals globalisering, conjunctuurschommelingen en demografische ontwikkelingen (gevolgen vergrijzing gezondheidszorg). Maar er zijn ook meer specifieke trends in de zorgbranche

Cijfers & trends in de Gezondheidszorg - Kennis - Harting-Ban

Deze trends en ontwikkelingen vinden plaats binnen een bredere context van meer autonome sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen die volksgezondheid en zorg beïnvloeden, ook wel de drijvende krachten genoemd. In dit document wordt een aantal van deze belangrijke trends en toekomstige ontwikkelingen beschreven Catering op uw evenement is gewoon nog altijd van enorm belang voor het goede gevoel bij uw bezoeker. Te weinig, niet lekker, lauw, te laat, te eentoning, of het ouderwetse lauwe kopje koffie? Uw gast zal zelfs het allerbeste event met een onvoldoende beoordelen. Maar wat zijn de ontwikkelingen en trends? 5 cateraars deelden op The Next Event hun kennis en inzichten.. Trend 2: Eenvoud. Al deze ontwikkelingen maken het voor ouderen of mensen met een beperking eenvoudiger om langer in hun eigen huis te blijven wonen. Om de vele mogelijkheden op het vlak van huisautomatisering optimaal benutten, zien we ook een trend naar de vereenvoudiging van het gebruik en de bediening. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op.

Sectoren en trends - ABN AMR

Ontwikkelingen in de paardenverkoop. Steeds meer mensen maken gebruik van het internet en social media. Deze trend is ook in de paardenbranche sterk te herkennen. Een studie van HorseFuture Panel laat zien dat online verkoopplatformen op een eerste plaats staan. Deze ontwikkeling kan je ook zien in de groeiende reikwijdte van ehorses. Verkoop. De cijfers over en de visie op de zakelijke dienstverlening zijn samengesteld door sectoreconomen Han Mesters en Kasper Buiting. Trends. In de reclamebranche zijn de volgende trends waarneembaar: Online advertising is uitgegroeid tot het grootste advertentiemedium. Google en Facebook hebben hierin een aandeel van rond de 60 procent Trend 2: ideale combinatie high tech en high touch Waar ik facility managers mee zie worstelen is de vraag op welke plekken ze touch kunnen vervangen door tech. Ga je voor robots die je bij binnenkomst welkom heten of toch liever een beveiliger die getraind is op hospitality

Vijf belangrijke trends in retailland - RetailTrends

Het goede nieuws is: de toekomst ziet er goed, kleurrijk en overheerlijk uit! Ontdek de 5 belangrijkste voorspellingen voor 2020, gespot door gerenommeerde trendwatchers samen met de Callebaut chefs en trendsetters. Onze chefs bedachten enkele inspirerende voorbeelden om die trends tot leven te brengen in de winkel van de chocolatier Dat was een van de trends die retailspecialist Max Dekker presenteerde tijdens de Trenddag van Textilia, Schoenvisie en Bengels op 11 mei 2015. Hoe kunnen retailers en merken inspelen op de duurzame mode trend? Trendanalist Lynsey Dubbeld zet drie kansrijke ontwikkelingen op een rij

Technologie brengt voedingstrends naar - Healthcare

De 8 laatste trends & ontwikkelingen op sportgebied. Januari: tijd om de laatste trends op sportgebied eens even op een rijtje te zetten 5 trends in leren en ontwikkelen. Het viel mij op dat nieuwe leertechnologieën inhaken op de volgende ontwikkelingen in ons Learning & Development vak: 1. From learning to performance. Opdrachtgevers van leertrajecten zijn niet geïnteresseerd in leerdoelen, competenties en leuke werkvormen, maar het verkorten van de 'time to capability' Compliance trends en ontwikkelingen Regelgeving is doorgeschoten in Nederland Onderzoek van recruiter Michael Page onder Nederlandse compliance officers laat zien dat de toegenomen regeldruk in de financiële sector zijn doel voorbij dreigt te schieten De lage hypotheekrente, verhitte huizenmarkt, NHG, maatwerk en duurzaamheid; dit zijn volgens ons de trends en ontwikkelingen voor een hypotheek in 2019. Een hypotheek afsluiten in 2019. Wie in 2019 een hypotheek afsluit, krijgt te maken met nieuwe hypotheeknormen. Daarnaast zien we de volgende trends en ontwikkelingen voor de hypotheek Ten eerste, is de e-bike goedkoper dan een auto. Daarbovenop komt ook nog eens dat de e-bike goed is voor de gezondheid. En de fiets is ook nog eens goed voor het milieu! Nieuwste ontwikkelingen omtrent de e-bike Nieuwe versnellingen. Er zijn verschillende trends zichtbaar in de e-bike markt

Security Scan | TDConnectBetere klantbenadering door innovatieve technologieDe Challenge & Congress 2018! | Sustainable Healthcare

Met nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties blijft het vak van online marketing constant veranderen, dat is ook deels wat het zo leuk maakt. Zo komt er in 2020 bijvoorbeeld de mogelijkheid om te adverteren op Smart TV's en gaan andere ontwikkelingen zoals het nieuwe 5G netwerk de mogelijkheden van online marketing nog verder verbreden Trend 6: VTwonen caravans en tenten. Het zou mij niet verbazen wanneer VTwonen komend jaar met een kampeeruitrusting komt inclusief stoelen, kleden, servies en campingkasten. Want styling is één van de grote trends in kamperen van dit moment. Het pimpen en stylen van retro caravans is al een aantal jaren populair Wil je je laten inspireren en zien hoe anderen huidige ontwikkelingen naar een voor hun specifieke vakgebied vertalen en uitleggen? Ga dan een kijkje nemen bij 'Picturing the Future' . Op 25 september aanstaande, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, vertellen cursisten van Rozenbrood Trendacademy hoe zij op hun eigen specifieke vakgebied een vertaalslag maken van inspirerende trends Dit soort ontwikkelingen leidt tot de trend om steeds meer gebruik te maken van zogenaamde flexibele verpakkingen: kunststof of papieren zakken, pouches en folies. Dit heeft allerlei voordelen, niet in de laatste plaats een kostenvoordeel, maar deze verpakkingen brengen ook enkele uitdagingen met zich mee De vergadermarkt is er eigenlijk altijd al een geweest die continue in ontwikkeling is. Bovendien valt het op dat nieuwe ontwikkelingen vaak razendsnel worden geadopteerd. Dit komt in het bijzonder de efficiëntie tijdens het vergaderen alleen maar ten goede. Omdat er telkens weer sprake is van een sterke evolutie op de vergadermarkt is het interessant om de laatste nieuwe trends en.

 • Hoofdredacteur foodies.
 • Lavaridge Gym.
 • Syrian Civil War Map timeline.
 • StukTV strafblad.
 • Star Trek films Netflix.
 • Terugbetaling plastische chirurgie OZ.
 • New York informatie.
 • Varkenstrog.
 • Sussex royal instagram official.
 • Ongeval E313 vandaag Tessenderlo.
 • Tonka autootjes.
 • Tattoo lelie.
 • MAN Multimedia Truck.
 • Fails army 2013.
 • Elizabeth Banks cyclist.
 • Kattenhuis Pets Place.
 • Beste B&B Antwerpen.
 • Grappig poppetje tekenen.
 • Longen Wikipedia.
 • ACT Matrix.
 • Wildcamera instellen.
 • Reynaers veranda configurator.
 • Beren restaurant menu.
 • Atkins crackers AH.
 • Medicijnpaspoort app.
 • Regio Twente kaart.
 • Constructivisme onderwijs.
 • Calvin klein off.
 • GTA 5 real life cars mod.
 • Arriva Dagkaart.
 • Investeren in vastgoed buitenland.
 • Profase mitose.
 • Adam Brody.
 • Denkspeelgoed kat zelf maken.
 • How much does a real Shelby Cobra cost?.
 • Loving Vincent Wikipedia.
 • Macaroni recept met ham.
 • Fluor Consultants.
 • Internet dongle.
 • Ik hou van Gorinchem.
 • Excel BPM berekenen.