Home

Dominee meervoud

Gratis woordenboek Van Dal

dominee - WikiWoordenboek - Wiktionar

dominee → dominees abonnee → abonnees bureau → bureaus discjockey → discjockeys essay → essays milieu → milieus taboe → taboes etui → etuis . 4. Meervoud van substantieven die op een lange klinker eindigen. De substantieven die op een lange klinker eindigen, krijgen als meervoud een vorm op [weglatingsteken (apostrof) + s] Een predikant of predikante is iemand die voorgaat bij een godsdienstoefening van protestantse gezindte.. Het woord dominee (afgekort ds., of da. voor een vrouwelijke dominee) is een aanspreektitel voor een predikant, zoals professor dat is bij een hoogleraar. Voor de aanduiding van het ambt wordt echter altijd het woord 'predikant' gebruikt. Het woord 'predikant' hangt samen met het woord. Dominografie website met gegevens over dominees en gemeentes binnen de Nederlandse kerk Wanneer de uitspraak van het woord niet verandert als je de -s direct achter het word plakt, hoef je bij het meervoud geen apostrof te gebruiken. Dat is bij comité het geval. Soortgelijke voorbeelden zijn garage - garages, mode - modes en tante - tantes Het woord dominee (afgekort ds.) is een aanspreektitel voor een predikant, zoals professor dat is bij een hoogleraar.Het woord is een verbastering van de vocatief domine van het Latijnse dominus dat heer betekent. Voor de aanduiding van het ambt wordt echter altijd het woord 'predikant' gebruikt. Spreekwoordelijk Er kwam een dominee voorbij

Meervoud (znw) - gevorderd Uitleg. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud dat iets lastiger is. Ik zal de lastige meervoudsvormen hier uitleggen. Bij ieder stukje uitleg staat een voorbeeldwoord van die meervoudsvorm. De eenvoudige uitleg van het meervoud van zelfstandig naamwoorden staat hier. Zeeë Naast het meervoud op -en heeft ceremonie ook nog eens een meervoudsvorm die op -s eindigt. Ceremonieën is de meest gebruikte vorm en het is dus aan te raden om deze te gebruiken. Herkomst van het woord ceremonie. Een ceremonie is een plechtigheid of plichtpleging

dominees - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. In het meervoud wordt -icus vervangen door -ici. Het gaat hierbij om leenwoorden uit de Latijnse taal. Soortgelijke voorbeelden zijn politicus - politici, chemicus - chemici en musicus - musici. Herkomst van het woord historicus. Een historicus is een geschiedkundige
 2. Omdat het de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt, krijgt het meervoud geen extra -s. Soortgelijke voorbeelden zijn perzik - perziken, havik - haviken en dreumes - dreumesen. Herkomst van het woord luiwammes. Een luiwammes is een luilak of lui mens
 3. Nederlands: ·Een sierplant van het geslacht Pelargonium Achter de geraniums zitten (nooit het huis verlaten).· Een sierplant van het geslacht Geranium (ooievaarsbek)··↑ geranium in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website.

Nederlands: ·m (als regel rode) wijn uit de omgeving van de Franse stad Bordeaux We mengen twee gelijke delen cabernet sauvignon en merlot in de hoop een bordeaux na te apen. [3] bordeauxwijn van bepaalde soort of jaar In werkelijkheid, zo getuigen waarnemers ter plaatse, is er sprake geweest van een paar glazen Château le Thil Comte Clary, jaargang. Meervoud op een -s Bij een meervoud op een -s heb je keuze uit 2 mogelijkheden: Een vaste -s. Je schrijft de -s aan het woord vast als er geen probleem met de uitspraak ontstaat. vb. Sektes, tantes, printers, logés, goeroes, dominees ; Een -'s. Je schrijft -'s om uitspraakproblemen te voorkomen. Dit kan voorkomen: Bij afkortinge Let op: er zijn enkele uitzonderingen (zoals dominee, dit is in het meervoud dominees). Woorden die eindigen op -ie. Zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ie, eindigen in het meervoud op iën, ieën of ies. Welk woord waarop eindigt kan je met een aantal regels bedenken, maar sommige woorden moet je gewoon weten Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 nov 2020 om 14:04. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Hieronder vind je een betekenis van het woord dominees Je kunt ook zelf een definitie van dominees toevoegen. 1: 0 0. dominees. meervoud van het zelfstandig naamwoord dominee. Bron: nl.wiktionary.org: Betekenis van dominees toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel

Nederlands: ·een stoet of optocht die als eerbetoon langstrekt - Nederland bedankt de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. In de binnenstad wordt een kleurrijk defilé afgenomen door koning Willem-Alexander. NRC 27 juni 2015 - Bij het beroemde bordes, waar de bevolking de vorstin tot 1980 jaarlijks een defilé afnam. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Hoe komt het dat sommige woorden in het enkelvoud een korte klinker hebben (dag, dak, lot, schip) en in het meervoud een lange klinker (dagen, daken, loten, schepen)? Dat is zo in het Oudnederlands ontstaan, in de vroege Middeleeuwen. In die tijd werden korte klinkers waar de klemtoon op viel, in het meervoud lang

dominee - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

Als een woord in het meervoud een s krijgt, komt deze er meestal gewoon aan vast: actie - acties; amuse - amuses; asperge - asperges; bureau - bureaus; café - cafés; commissie - commissies; controle - controles; cowboy - cowboys; deejay - deejays; diskjockey - diskjockeys; display - displays; dominee - dominees; etalage - etalages; garage. Stijl | meervoud, enkelvoud. Hoofdpersoon, onderwerp. De hoofdpersoon (het onderwerp) van een zin kan meervoud of enkelvoud zijn. Het werkwoord dat bij die hoofdpersoon hoort, heeft een werkwoordvorm in het enkelvoud als de hoofdpersoon enkelvoud is: De hond snuffelt aan alle bomen. Het huis is verhuurd aan een rijke familie

Meervoud van agenda Het woord agenda heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -'s. De correct gespelde meervoudsvorm voor agenda is: Agenda's. Agenda krijgt in het meervoud een -s achter het zelfstandig naamwoord met apostrof Een schepen (van Latijn scabino; Italiaans: scabino; Frans: échevin, Duits: Schöffe, Luxemburgs: Schäfferot; meervoud schepenen) is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.Vroeger werd de term in heel Nederland gebruikt, nu alleen nog in België. Bestuurders binnen een Belgische gemeente heten nog steeds schepen. De functie is vergelijkbaar met die van een wethouder in Nederland, met. De dominee. Is dominee mannelijk, vrouwelijk of onzijdig? dominee is mannelijk. Meervoud van dominee? de dominees. Elk of Elke dominee? Elke dominee. Aanwijzend voornaamwoord dominee. Die dominee. Bezittelijk voornaamwoord dominee. Onze dominee. De betekenis van dominee Meervoud: dominees Samenstellingen met dominee worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen. domineesbestaan domineesvrouw televisiedomine dominees - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord dominee. Lees verder. 1990. Art & Architecture Thesaurus. Art & Architecture Thesaurus dominees. dominees - In de protestantse kerk zijn dit de geestelijken die belast zijn met de geestelijke zorg van een parochie. In de.

De betekenis van dominees vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van dominees gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken 1) (Da.) Vrouwelijke dominee (2) 1) Beroep 2) Druivenras 3) Gebiedster 4) Geestelijke 5) Geliefde 6) Heerseres 7) Meesteres 8) Predikante 9) Voorgangst.. Semagram. Een pastor is een persoon [Organisatie of instelling] werkt voor de kerk (katholiek of protestants), soms voor een oecumenische gemeenschap [Plaats] werkt in een kerk, parochie, bij een studentenpastoraat, in een gevangenis, in een ziekenhuis, etc. [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan zowel een leek als een geestelijke (priester of dominee) zij Het is de bedoeling van de kerkorde dat er in een kerkdienst ten minste één ouderling en één diaken aanwezig zijn. Dat blijkt uit ord. 3-10-1 (voor ouderlingen) en ord. 3-11-1 (voor diakenen). Dezelfde conclusie kan ook verbonden worden aan artikel V lid 3 van de kerkorde, terwijl ord. 5-1-5 spreekt over de ambtelijke aanwezigheid van leden (meervoud) van de kerkenraad in een kerkdienst

Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën.. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën.Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast, - maar als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, komt er alleen een n bij en komen de puntjes op de e die er al stond Meervoud bij Latijnse woorden die eindigen op -us of -um. Als laatste een meervoudsvorm die erg moeilijk lijkt, en vaak ook verkeerd wordt gedaan, maar die uiteindelijk, wanneer je de regel weet, heel erg simpel is. En die regel is: wanneer een Latijns woord eindigt op -us of -um, wordt de uitgang in het meervoud -a. Zie de volgende voorbeelden Meervoud van reactie is reacties. Wil je weten welk lidwoord er voor reactie moet? Of weet je niet of het jou of jouw reactie is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag

Log hier in met je account. Gebruikersnaam. Wachtwoor Meervoud van tv-dominee? de tv-dominees. Elk of Elke tv-dominee? Elke tv-dominee. Aanwijzend voornaamwoord tv-dominee. Die tv-dominee. Bezittelijk voornaamwoord tv-dominee. Onze tv-dominee. De of het? Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden Definitie van dominee in het Online Woordenboek. Betekenis van dominee vertalen dominee vertaling. Uitspraak van dominee. Vertalingen van dominee synoniemen. Informatie betreffende dominee in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. predikantpastor, prediker, voorganger, OpenThesaurus. Distributed under GNU General Public License. zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud s iemand die.. Dit Latijnse meervoud heeft in de meeste gevallen plaatsgemaakt voor het Nederlandse meervoud op 's. Zie ook. Amice / amices Casussen / casus Catalogussen / catalogi Centrums / centra, museums / musea Collega's-professoren / collega-professoren Datums / data Quotums / quota / quota's Scampi / scampi's Valuta / valuta's

مَِیرْفَوْدْ, meervoud: مَِیرْفَوْدِی Spelling tot 1909 meerfout, meerfoud; meervoud: meerfoude Selfstandige naamwoord Betekenisse 'n Woordvorm wat meer as een uitdruk. Voorbeeldsinne In Afrikaans word die meervoud meestal gevorm deur 'n agtervoegsel of 'n verbuiging van die enkelvoudvorm van die selfstandige naamwoord Die afkorting van meervoudsvorme geskied deur ʼn e of ʼn s in ooreenstemming met die normale meervoudsuitgang van die onafgekorte woord, by die afkorting van die enkelvoudsvorm te voeg.. depte. (departemente) eerws. (eerwaardes) hofste. (hoofstukke) mnre. (menere) opms. (opmerkings) Die afkorting van meervoudsvorme kan ook geskied deur die slotletter van die enkelvoudsvorm te verdubbel Meer voorbeelden: tantes, etuis, dominees, cadeaus, merels. Na de h is ook geen apostrof nodig: ayatollahs , maar voor de duidelijkheid wordt die wel gebruikt in oh's en ah's . Engelse leenwoorden die op -y eindigen, krijgen een 'Nederlands' meervoud: baby's , hobby's , reply's (niet zoals in het Engels babies , hobbies , replies ), met uitzondering van decennia-aanduidingen als.

Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands 'n Meervoud is die vorm van 'n selfstandige naamwoord wat dui op meer as een entiteit. In Afrikaans word dit meestal gevorm deur 'n agtervoegsel of 'n verbuiging van die enkelvoudvorm van die selfstandige naamwoord.. In Afrikaans is die lidwoord wat meervoude voorafgaan die.Die lidwoord 'n word nooit voor meervoude gebruik nie. In vele ander tale beïnvloed meervoudigheid ander woorde in die. of meer klinkertekens binnen één lettergreep, komt in het meervoud de s eraan vast: bureaus, etuis, televisies. Omdat de woorden niet verkeerd kunnen worden uitgesproken, is de apostrof niet nodig. Ook in het verkleinwoord staat geen apostrof: cadeautje. De Franse meervoudsvorm cadeaux is vroeger ook wel gangbaar geweest, maa Titulatuur in Nederland (algemeen) 1. Inleiding 2. Gebruik van titulatuur 3. Vorstelijke titulatuur 4. Adellijke titulatuur 5. Ambtelijke titulatuu - het dominees-meervoud: 'Zijn wij niet allen zondaars?' - het verzekeringsagenten-meervoud: 'Wij kunnen maar beter een wat hogere inboedelverzekering afsluiten, mevrouwtje.' - het Ajax-meervoud: 'We are the champions.' - het verkopers-meervoud: 'Zijn wij er al uit?' - het verpleegsters-meervoud: 'Wij gaan nu slapen, meneer Buisman.

domineetjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord dominee De correct gespelde meervoudsvorm van café is cafés, zonder apostrof.. Als een zelfstandig naamwoord eindigt op é, schrijven we de meervoudsuitgang eraan vast.Een apostrof is niet nodig omdat de combinatie niet verkeerd kan worden uitgesproken: logés, attachés, coupés, prostitués. zelfstandige naamwoorden - spelling van meervoude Omdat een meervoud als mevrouwen of dames niet gebruikt wordt, worden vrouwen altijd apart genoemd. Mevrouw I. Grevels-Mijnsen en mevrouw S. Grevels-Mijnsen; Geachte mevrouw Grevels, geachte mevrouw Grevels, Bij informele brieven en kaarten, zoals verjaardags-, vakantie- en kerstpost, kunnen natuurlijk ook voornamen worden gebruikt In Borssele en Yerseke gaat de dominee dan 3 keer voor als het sacrament van de Heilige Doop of van het Heilig Avondmaal bediend wordt. 's Middags wordt er dan gedoopt. En bij het Heilig Avondmaal is er dan 's middags Catechismus (in Middelburg-Centrum alleen bij het Heilig Avondmaal; daar dopen ze wel 's avonds, ongeacht welke Catechismus er gelezen wordt)

Stijl | De mensen wordt gevraagd. We proberen bij Beter Spellen de vaktermen onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp zoveel mogelijk te vermijden, omdat dit in veel gevallen de zaak alleen maar ingewikkelder maakt. Maar nu kunnen we er even niet onderuit. Even doorbijten, hier komen wat voorbeelden om het uit te leggen Ik denk dat net als in deze tijd de ene en andere dominee verschilt van visie dat ook bij onze vaderen is geweest. Zowel bij oudvaders en puriteinen. Maar echt een scheidslijn loopt er niet. Maar het meervoud van één gereformeerde kerk wordt blijkbaar gezien als gereformeerde gemeenten Dominee Zaborney koos 21 januari omdat deze datum ergens in de periode tussen de feestdagen en Valentijn viel, en hij de observatie maakte dat mensen dan vaak een moeilijke periode doormaken. Hij vond dat 'de Amerikaanse maatschappij te verlegen is om zijn gevoelens publiek te uiten' en hoopte dat een nationale knuffeldag daar verandering in zou kunnen brengen, hoewel hij initieel dacht.

Tuin van Mariënhof: Buddleya, Buddleja, Buddleia oftewelEen speurtocht naar vroege bewijzen van het Papiaments (2

Predikant - Wikipedi

 1. In het Spaanse San Sebastian komen ze per oldtimer, in Sevilla per luchtballon, en in Madrid worden ze ontvangen op het stadhuis: de drie koningen. In veel landen is het een feest met oude tradities
 2. ee zal moeten toegeven
 3. ee woord`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag.
schetsboek - WikiWoordenboek

Dominees.n

(Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `kopij door dominee behandeld`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat. (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `kopij dominee`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag. Vanaf dit nummer willen we in MEERVOUD geregeld korte bijdragen wijden aan figuren of feiten uit het verleden. Er is heel wat historisch onderzoek gedaan rond de Vlaamse beweging, maar wij willen een eigen accent leggen, zonder historisch-wetenschappelijke pretenties te hebben: wij zullen proberen figuren van onder het stof te halen die om een of andere reden op de achtergrond zijn geraakt

Meervoud van comité

Bef [kledij] - Een bef (van het Frans bavette = morsslab) is een ornament van de beroeledij, dat tegenwoordig gedragen wordt door de magistratuur, de advocatuur en de clerus. Het gaat hier om een platte kraag, reeds in de 17e eeuw bekend. Deze werd vanaf ca. 1660 en gedurende de gehele 18e eeuw gedragen. Een wit gesteven, pl.. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Meervoud, Author: Hotelschool Koksijde, Length: 8 pages, Published: 2011-05-0 De DUP (Democratic Unionist Party) van de donderprekende dominee verweet de andere Unionisten een veel te verregaande compromisbereidheid tegenover de Ierse minderheid, die zich, aanvankelijk vooral onder impuls van een dynamische beweging voor gelijke burgerrechten, steeds militanter was gaan opstellen

Untitled Document [wwwaal - WikiWoordenboek

Nochtans had dominee Paisley er alles aan gedaan om zijn achterban niet voor het hoofd te stoten. Hoe komt het dat Ian Paisley nu water in de wijn doet en voor spanningen zorgt binnen zijn partij? Het antwoord is simpel: hij werd hiertoe gedwongen omdat de Republikeinen ( Sinn Féin en het IRA) alle gevraagde toegevingen hebben vervuld en omdat Londen de druk enorm heeft opgevoerd H1/V1 Winkler Prins Learn with flashcards, games, and more — for free (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `Kopij die door een dominee wordt be`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen

 • Leren labels met schroef.
 • Bandidos Heerlen.
 • Agressief gedrag kind.
 • Haglöfs rugzak.
 • Liefdesboek ontwerpen.
 • EGGY kindercamera.
 • Tattoo Studio Schagen.
 • Ravenclaw slogan.
 • Schelvis recept.
 • South Park season 23 episode 8.
 • Terugbetaling plastische chirurgie OZ.
 • Latissimus dorsi trainen.
 • Airline route.
 • Parka heren.
 • Het omgekeerde van 0,25.
 • Patchpaneel.
 • Wat is spinocerebellaire ataxie.
 • Nefit TrendLine HRC 25 CW4 specificaties.
 • Kinderfeestje corona Haarlem.
 • Duikelaar dier.
 • 70s kleding heren.
 • RoC crème ervaringen.
 • Eemshaven ontwikkeling.
 • Helpt dry needling echt.
 • Pure alcohol voor limoncello.
 • Flared broek maat 46.
 • Losse knieschijf.
 • Bloedonderzoek hond prijs.
 • Waar worden vliegtuigen gemaakt.
 • ViaVia krant.
 • Vacatures Curacao toerisme.
 • Vooropleiding Filmacademie.
 • Valbeveiliging gamma.
 • Mosopaal werking.
 • Haricots verts met spek AH.
 • Wagenspanner maken benodigdheden.
 • Omnizorg vacatures.
 • Kia XCeed Private Lease.
 • Halloween makeup ideas scary.
 • Cache opschonen.
 • Movavi handleiding.