Home

Waterlopen West Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen is als waterlopenbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van 3.653 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Hiervan zijn er 1.343 km waterlopen gelegen in poldergebied. Meer info vindt u terug op de Winteronderhoud pagina van de dienst Waterlopen Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ((opent in nieuw venster)).; Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.; Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.; Soms is een 'polder of watering' beheerder, in dat geval is het beheer van de. In West-Vlaanderen zitten er veel te veel resten van mest in het grondwater en de waterlopen. West-Vlaanderen scoort het slechtst van Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij West-Vlaamse waterlopen krijgen een gele kaart KORTRIJK - De beken en rivieren in Vlaanderen zijn opnieuw meer vervuild. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VMM (Vlaams Milieu Maatschappij)

Water Provincie West-Vlaanderen

Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Je kan bij ons terecht om een probleem te melden en voor werken aan de waterlopen 09/05/2014 Besluit onbevaarbare waterlopen West-Vlaanderen Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen West-Vlaanderen zorgt voor een primeur, want het is de enige provincie waar een integrale overname van onbevaarbare waterlopen gebeurt. De provincie neemt ook een tiental kilometer over van de Vlaamse overheid en er worden ook een tiental nieuwe kilometers ingeschreven Deze Geopunt-kaarttoepassing bied je een overzicht van de gegevens van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Het gaat in de eerste plaats om de onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen en bevaarbare waterlopen (waterwegen), maar je kan via deze kaarttoepassing ook de ligging van bekkens, deelbekkens en de zogenaamde VHA-zones terugvinden, evenals de. Toestand onbevaarbare waterlopen op 08/02 om 8u00. Beperkte niet-kritieke overstromingen in het oosten van Vlaanderen. Overstroming - pre-waak. 08/02/2021 - 07.45u. Hydrologische situatie op 08/02/2021 om 8 uur. Neerslag van afgelopen weekend zorgt nog voor beperkte overschrijdingen prewaakdrempels op Demer (en IJzer)

Met deze toepassing kan gezocht worden op adres, gemeente, interessante plaatsen, perceel of thema. Bovenop de achtergrond-laag kan de gebruiker geografische lagen of interessante plaatsen toevoegen. Men kan ook een route plannen West-Vlaanderen (Frans: Flandre-Occidentale) is een van de tien provincies van België en tegelijk een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest.Het is de meest westelijk gelegen provincie van Vlaanderen en België en is de enige Belgische provincie die aan de Noordzee ligt. De provincie heeft een oppervlakte van 3.144 km² en telt ca. 1,2 miljoen inwoners GISWest is een provinciale dienstverlening die de verwerking van ruimtelijke gegevens ondersteunt. Zowel de burger op zoek naar trage wegen in West-Vlaanderen, als de deskundige die een studie wenst uit te voeren als de ambtenaar die volop bezig is met beleidsvoorbereiding kunnen een beroep doen op GISWest

Beheer van de onbevaarbare waterlopen Vlaanderen

Nog altijd te veel resten van mest in waterlopen en

Provincie West-Vlaanderen informeert via 'Watertalk.be' website over tijdstip en plaats van onderhoud onbevaarbare waterlopen 6 oktober 2020 | De Provincie West-Vlaanderen lanceert, in samenwerking met het kennis- en onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw, Inagro, de nieuwe website 'Watertalk.be In Vlaanderen zijn er 2 grote groepen van wateren waarop wordt gevaren. We hebben de bevaarbare waterwegen en de onbevaarbare waterlopen.. Op de bevaarbare waterwegen val je als kano of kajakvaarder onder de wetgeving die van toepassing is op de pleziervaarder.; Op de onbevaarbare waterlopen dient men rekening te houden met wat wenselijk is voor de natuur Beheer, geoloket waterlopen, werken aan een waterloop, watertoets, wonen langs een waterloop, subsidi Gebruik Op een natuurlijke waterloop. Op een natuurlijke waterloop met relatief groot verval en dus snel veranderende diepgang werden eertijds een of meer rabotten gebouwd om panden te creëren met voldoende en constante diepgang voor de scheepvaart. Het waterniveau van de stroomopwaartse panden was systematisch hoger dan van de stroomafwaartse panden

jaarboek - Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring

Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 16 november 2020. OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk De droogte houdt aan en er wordt weinig regen voorspeld. Vanaf 12 juni geldt in West-Vlaanderen een captatieverbod op de Poekebeek, omdat het. De atlassen van de onbevaarbare waterlopen zijn volledig digitaal ontsloten. Je vindt ze op: Gisoost; Atlas van de waterlopen. Raadplegen in een GIS-systeem via een WMS-webservice Buitendienst West-Vlaanderen: Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende; Merk je iets op aan een waterloop die de Vlaamse Milieumaatschappij beheert? Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe sneller we kunnen optreden. Bezorg ons jouw melding via het meldformulier waterlopen

De provincie West-Vlaanderen en onderzoekscentrum Inagro hebben een nieuwe website ontwikkeld om landbouwers te ondersteunen en in te lichten over de regels die ze in acht moeten nemen wanneer ze naast onbevaarbare waterlopen gehuisvest zijn. De website zal ook het tijdstip en locatie van werken aan deze waterlopen tonen Uitzonderlijk vroeg oppompverbod voor verschillende waterlopen in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen komt er vanaf morgen 21 mei een oppompverbod voor kwetsbare rivieren, grachten en beken waterlopen van 2 de of 3 de categorie binnen het ambtsgebied van de polder of watering: de polder of watering Aanvragen over rangschikkingen (vb. bij het verplaatsen van een beek) van waterlopen 2 de of 3 de categorie, zowel buiten als binnen een polder of watering, richt je steeds naar de deputatie van de Provincie, via e-mail naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be De provincie West-Vlaanderen maakt 3.653 kilometer waterlopen klaar voor de winter. Door het maaien van de bodem- en oevervegetatie wordt gezorgd voor een vlotte waterafvoer en een verlaagde kans op overstromingen tijdens de natste periode van het jaar West-Vlaanderen / Diksmuide / Nieuwpoort - In kader van rationalisering wil de provincie West-Vlaanderen de 37 km resterende onbevaarbare waterlopen overnemen van de gemeentes. Dit is één van de voorstellen die de provincie heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering in kader van Blue Deal. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: De provincie West-Vlaanderen is binne

Neem contact op met de medewerkers van de Dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen in de verschillende provincies: Buitendienst Oost-Vlaanderen: Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem; beheerwaterlopen.ovl@vmm.be; Buitendienst West-Vlaanderen: Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende; beheerwaterlopen.wvl@vmm.b In Vlaams-Brabant geldt het captatieverbod over 13 waterlopen verspreid over de provincie: Mark, Steenvoordbeek, Molenbeek, Linkebeek, Grote Gete, Waarbeek, Grote Leigracht, Leigracht, Kleine Beek, Herseltseloop, Dormaalbeek, Hollebeek (stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek) en de Dijle (stroomopwaarts van de monding van de Demer met uitzondering van het kanaal Leuven-Dijle) Voor de onbevaarbare waterlopen worden momenteel zowel op de korte termijn (48 uur vooruit) als op de lange termijn (10 dagen vooruit) geen kritieke overstromingen van de waterlopen verwacht. Deze overstromingsvoorspellingen worden continu bijgesteld, de meest recente resultaten zijn raadpleegbaar via waterinfo.be Landschapspark Bulskampveld, het meest bosrijke gebied van heel West-Vlaanderen, bedekt delen van Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. Twee waterlopen doorkruisen het gebied en maken het erg drassig. Een dambordvormig patroon van dreven brengt je langs bossen, graslanden en vijvers Buitendienst West-Vlaanderen: Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende Buitendienst Antwerpen: Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 64, 2018 Antwerpen Buitendienst Vlaams-Brabant: Terbankstraat 22, 3000 Leuven Buitendienst Limburg: De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt Verkrijgen van een machtiging voor het werken aan de waterloo

Vandaag. Het gedeelte van de Lieve dat niet samenvalt met het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal is nu grotendeels gedempt. Er resten vandaag nog vier stukken Lieve: het stuk van Damme tot Moerkerke dat grotendeels verland is; het stuk tussen het Schipdonkkanaal te Stoktevijver en de Brugse Vaart te Evergem-Belzele; het stuk tussen Meulestede (Gent aan kanaal Gent-Terneuzen) en Wondelge De West-Vlaamse waterlopen krijgen een gele kaart, om het in voetbaltermen te zeggen. Daarmee is opnieuw het bewijs geleverd dat het MAP absoluut niet werkt, zeggen de West-Vlaamse Milieufederatie, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Natuurpunt. Het is nu aan minister Demir om het roer helemaal om te gooien. In West-Vlaanderen. De geldende maatregelen blijven daarom van kracht. Het is verboden om water op te pompen uit bijna alle waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Er zijn drie uitzonderingen. Dat besluit is geldig voor onbepaalde tijd en blijft dus geldig tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat de captatiebeperking opheft

West-Vlaanderen lanceert website over onderhoud provinciale onbevaarbare waterlopen. Actueel | Online 8/10/2020 14:00. De provincie West-Vlaanderen heeft een website gelanceerd om landbouwers, bedrijven en particulieren te informeren over het tijdstip en de plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen Waterlopen BE GAD/DEN/WAT: Archieven van de gemeente Dentergem: 0 - 0: 16 beschrijvingen Sorteer op datum | archief. Titel Archiefnummer Locatie Periode; Documenten betreffende de schouwing van de onbevaarbare waterlopen. BE GAD/DEN/WAT/P.B./195: Archieven. Daarom moeten de waterloop en zijn oevers altijd vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder. Ook de stabiliteit van de oevers verdient onze bijzondere aandacht. Daarom zijn er redelijk wat beperkingen in de onmiddellijke omgeving van een waterloop! Nuttige Links. Wonen langs een waterloop - Provincie West-Vlaanderen Koolhofwandelroute - wandelroutes West-Vlaanderen - Deze wandelroute laat je kennis maken met de geschiedenis van Nieuwpoort en WO I. Je verkent het centrum en de historische waterlopen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol hebben gespeeld. Onderweg kom je langs het Sluizencomplex en het Koning Albert-I monument Kwaliteit waterlopen. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze waterlopen? In dit thema bespreken we de resultaten van de verschillende meetnetten oppervlaktewater. Zo krijg je een algemeen beeld van de waterkwaliteit. Daarnaast bespreken we ook de belangrijkste bronnen van verontreiniging

West-Vlaamse waterlopen krijgen een gele kaart - Made i

 1. Opvallend daarbij is dat zeven van die tien waterlopen in West-Vlaanderen liggen. Belangrijk is wel dat de lijst enkel metingen bevat van voor 2013, en dus geen rekening houdt met recente.
 2. Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen. De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
 3. Dossier van de atlas van de onbevaarbare waterlopen. BE GAD/WAK/WAT/P.B./91: Archieven van de gemeente Dentergem: 1878 - 1955 Dossier van de Mandel (waterloop 1). BE GAD/WAK/WAT/P.B./87: Archieven van de gemeente Dentergem: 1898 - 196

Waterlopen BE GAD/DEN/WAT: Archieven van de gemeente Dentergem: 0 - 0: 16 beschrijvingen Sorteer op datum | archief. Titel Archiefnummer Locatie Periode; Dossier van de schouwing en ruiming van de Krommendijkbeek. BE GAD/DEN/WAT/P.B./185: Archieven. West-Vlaanderen / Diksmuide / Nieuwpoort - In kader van rationalisering wil de provincie West-Vlaanderen de 37 km resterende onbevaarbare waterlopen overnemen van de gemeentes. Dit is één van de voorstellen die de provincie heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering in kader van Blue Deal. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: De provincie West-Vlaanderen is binnen West.

Op zoek naar water voor de landbouw - Landbouwleven

Waterlopen — Vlaamse Milieumaatschappi

Er komt een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist na spoedoverleg over de aanhoudende droogte De provincie West-Vlaanderen en waterlopen Bevoegd voor de ingeschreven waterlopen van tweede categorie 1 juli 2014: (bijna) alle waterlopen 3de cat. overgenomen van de gemeenten. Resulteert in: 3653 km waterlopen van 2de categorie, waarvan: 2310 km in eigen beheer 1343 km in beheer van de polder Categorie

09/05/2014 Besluit onbevaarbare waterlopen West-Vlaanderen

Waterlopen BE GAD/DEN/WAT: Archieven van de gemeente Dentergem: 0 - 0: 16 beschrijvingen Sorteer op datum | archief. Titel Archiefnummer Locatie Periode; Dossier van de Speybeek. BE GAD/DEN/WAT/P.B./186: Archieven van de gemeente Dentergem: 1892 - 1965 Dossier. This application uses licensed Geocortex Essentials technology for the Esri ® ArcGIS platform. All rights reserved 02.10.2020 Versoepeling droogtemaatregelen in West-Vlaanderen. Het captatieverbod in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé Een verademing voor de waterlopen

Kwetsbare waterlopen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van kleine modderkruiper, serpeling, kopvoorn en kwabaal. Het kader maakt ook een onderscheid naar type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen Het thema dit jaar is Waterlopen in West-Vlaanderen, een uitgeschreven versie van vier spreekbeurten die kunsthistoricus Johan Termote in 2014 heeft gehouden Waterbeheer in Oost- en West-Vlaanderen Eindrapport WL2008R726_2_rev5 FORMULIER: F-WL-PP10-1 versie 01 GELDIG VANAF: 08/07/2008 1 1 Oorzaken van wateroverlast Wateroverlast kent verschillende oorzaken. Deze zijn niet allemaal even relevant voor de bevaarbare waterlopen Uitgraven van nieuwe waterlopen, grachten, vijvers, reservoirs, voorzien van de gewenste V-profielbakken. Onderhoud van waterlopen: ruimen, maaien of reiten en ontslibben. Oeververstevigingswerken met materialen aangepast in functie van het specifieke doel: houten palen, drainerende betontegels, schanskorven , biodegradeerbare weefsels (zoals kokosmatten) die al dan niet zijn voorgeplant of. Alle onbevaarbare waterlopen zijn opgenomen in de Atlas der Onbevaarbare Waterlopen, waarin hun gegevens worden vermeld. Dat plan werd opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen en bepaalt de bevoegdheid inzake onderhoud en vergunningenbeleid. Het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie is ten laste van het provinciebestuur

www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014. Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie West-Vlaanderen. Het gaat zowel om de onbevaarbare waterlopen die onderworpen zijn aan het regime van de wet 15.03.1950 als de onbevaarbare waterlopen die daar niet aan onderworpen zijn Een captatieverbod wil zeggen dat er geen water uit die waterloop opgepompt of onttrokken mag worden. Wat is verboden? Een overzicht van de waterlopen waar captatie verboden is, vindt u op de interactieve kaart van de stroomgebieden met captatieverbod in West-Vlaanderen (GISWest Geoloket) (opent in nieuw venster) Het is verboden water te captere West-Vlaanderen verbiedt vanaf morgen water op te pompen uit kwetsbare beken en rivieren door aanhoudende droogte De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé zal vanaf morgen een captatieverbod uitvaardigen voor de ecologisch kwetsbare gebieden in de provincie West-Vlaanderen

waterlopen onderhouden. Om te kunnen maaien, ruimen of oevers herstellen moeten we langs de waterloop rijden. Dit is meestal op private grond. De wetgever voorziet daarom langs gerangschikte waterlopen een aantal regels over het gebruik van de waterloop en de zone errond Woon jij langs een provinciale waterloop en wil je er meer over weten? Kijk dan naar onderstaand filmpje. Daarin legt het alter ego van de bekende Gentenaar Jan Matthys uit waarom de Provincie belangrijk is, wat hedendaags waterlopenbeheer inhoudt en hoe je een goede buur van de waterloop kan zijn Op 24 juli besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om het captatieverbod uit te breiden omwille van de aanhoudende droogte. Het is verboden om water op te pompen uit bijna alle waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Er zijn drie uitzonderingen. Dat besluit is geldig voor onbepaalde tijd en blijft dus geldig tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat de. Onze graafwerken in de regio West Vlaanderen zijn weer wat anders dan grondwerken, al liggen de werkzaamheden wel dicht bij elkaar. Onder de term graafwerken vallen bijvoorbeeld klussen als het uitgraven van bouwputten, regenputten en zwembaden, het vrijmaken van waterlopen, en het plaatsen van septische putten

View Jeroen Bouvyn's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Jeroen has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Jeroen's connections and jobs at similar companies West-Vlaanderen. Op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen en op het Blankaertbekken in Woumen zal het verboden zijn om water op te pompen Leen Degrande Technisch Deskundige Dienst Waterlopen bij Provincie West-Vlaanderen Ieper, Flanders, Belgium 6 connection Zoek je een fietsroute in Antwerpen B? langs 7 waterlopen - Mechelen (start station Mechelen), waterrijk, afstand 48.4 km. Nog geen gebruikers waardering. Fietsroute langs knooppunten Oppompverbod in West-Vlaamse waterlopen nog altijd van kracht . Door de aanhoudende droogte geldt sinds juli een oppompverbod voor landbouwers in West-Vlaanderen. Het heeft wel wat geregend in onze provincie, maar toch blijft het oppompverbod van kracht

Johan De Poorter | Provincie West-Vlaanderen

WATERLOPEN IN WEST-VLAANDEREN Lesgever: Johan Termote. De cursus wordt gespreid over vier lessen, telkens in een andere stad van de provincie. Deze cursusreeks wordt als bijscholing ten zeerste aanbevolen. Begin van elke les: 19.00 uur. Er is een pauze voorzien (met drankje). Einde om 21.30 uur. Per lesbeurt wordt een syllabus voorzien Verlegging waterlopen. De verlegging van een waterloop is een bijzonder werk met specifieke gevolgen. Er moet immers een grondoverdracht gebeuren tussen de provincie en de aangelande. Hoe dit in zijn werk gaat en waar je op moet letten, lees je in de nota verlegging waterlopen West-Vlaanderen zorgt voor een primeur, want het is de enige provincie waar een integrale overname van onbevaarbare waterlopen gebeurt. De provincie neemt ook een tiental kilometer over van de Vlaamse overheid en er worden ook een tiental nieuwe kilometers waterlopen ingeschreven Vanaf vandaag geldt een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het IJzerbekken. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé vaardigt dit politiebesluit uit door de aanhoudende droogte en het verhoogd watergebruik. Het waterpeil in het IJzerbekken blijft verder dalen, waardoor het water in de IJzer te laag staat

Trailer 'Provinciale waterlopen' Provincie West-Vlaanderen. March 15, 2019 · 'Het Provinciaal Domein' is terug op. In West-Vlaanderen komt er vanaf morgen 21 mei een oppompverbod voor kwetsbare rivieren, grachten en beken. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé Oppompverbod voor verschillende waterlopen in West-Vlaanderen: Historisch vroe In West-Vlaanderen constateren waterbeheerders dat het zoutgehalte in verschillende waterlopen door de droogte tot levensbedreigende waarden is opgelopen. Het beetje neerslag van de afgelopen weken is te weinig om de structurele tekorten aan te vullen, ondanks het hogere peil in de waterlopen De Middenkustpolder is beheerder van 552 km waterlopen, waarvan 348 km waterlopen van 2de categorie en 204 km polderwaterlopen. Ten zuiden van Camerlinx Ambacht lagen in de feodale tijd nog twee belangrijke districten, nl. Gistel Ambacht en Vladslo Ambacht

West-Vlaanderen beheert meeste onbevaarbare waterlopen

Natuurpunt stelde intussen een lijst op met daarin de tien meest vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Opvallend daarbij is dat zeven van die tien waterlopen in West-Vlaanderen liggen Seine Schelde Vlaanderen. Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie via waterlopen@west-vlaanderen.be of 050 40 33 84. Maaien 1 m In de 1-meter teeltvrije zon e mag je geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, ook niet om akkerdistel plaatselijk te bestrijden. De enige optie om de strook te beheren, is maaien. De teeltvrije zone mag je gedurend Het captatieverbod op de West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen is ingetrokken. Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé donderdagnamiddag na een evaluatie. Bijna twee maanden na het in werking treden van het oppompverbod, mag er opnieuw water gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen

Geopunt - Waterlopen Applicaties Catalogus Geopunt

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning: Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding via ons e-loket.; Bij watervang vanaf 500 m³ per jaar moet je een vergunning aanvragen via ons e-loket.; Voor het capteren werden er vaste punten langs de waterwegen aangeduid Update Overstromingsgevaar blijft voor enkele waterlopen in West-Vlaanderen Beeld Photonews. Voor enkele waterlopen in het bekken van de Brugse Polders, in het Leiebekken en in het IJzerbekken is. Een fietstochtje langs één van de vele waterlopen die ons landje rijk is, is een gezonde aanrader. Wij stippelden deze 2 waterroutes met plezier uit. Uitwaaien in West-Vlaanderen ( Diksmuide - 44 km) De IJzer, die fiets je langs in Diksmuide. Het Ieperleekanaal en de Lovaart ronden het rijtje af Belangrijkste waterlopen: IJzer, Leie, Mandel; West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie die aan twee buurlanden grenst, zowel aan Frankrijk als aan Nederland. Qua oppervlakte is de provincie de grootste in het Vlaams Gewest en de op vier na grootste in België Overstromingsgevaar blijft voor enkele waterlopen in West-Vlaanderen. Update Voor enkele waterlopen in het bekken van de Brugse Polders, in het Leiebekken en in het IJzerbekken is nog steeds de.

Welkom bij Waterinf

De Vlaamse Waterweg die de bevaarbare waterlopen beheert, waarschuwt om niet te gaan zwemmen in meren, plassen en kanalen. De Vlaamse Waterweg doet dat na het dodelijk ongeval gisteren met een jongen van 21 in Kortrijk Dat is ook het geval voor andere waterlopen in het zuiden van het land, onder meer voor delen van de Maas. Hier blijft dus waakzaamheid geboden. Op het hogergelegen gedeelte van de Maas blijft het peil nog stijgen, op het lagere stuk blijft het waterpeil hoog door de wateraanvoer van de Ourthe Door de droogte van de voorbije weken staat het water op de onbevaarbare waterlopen in het Ieperse grondgebied erg laag. Met de hittegolf in zicht houdt verder oppompen van water een risico in op drooglegging. Daarom geldt vanaf 6 augustus 2020 een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen op het grondgebied Ieper In de rest van West-Vlaanderen is captatie uit de onbevaarbare waterlopen terug toegelaten. De gouverneur adviseert om steeds de waterkwaliteit te laten meten door de waterloopbeheerder alvorens het te gebruiken voor beregening van velden of voor het laven van het vee Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie

Kaart Geopunt Vlaanderen

van waterlopen voor Oost- en West-Vlaanderen echter wel al goed. Hierbij worden veel waterlopen van 3de categorie geherklasseerd tot waterlopen van 2de categorie met ingang van 1 juli 2014. In West-Vlaanderen . de dede dede de de. Wie is wie bij de waterbeheerders BBPO België is een heerlijke bestemming voor een fietsvakantie, maar ook wandelaars kunnen hier goed uit de voeten. De variatie hier is ongekend, van de vlakke Antwerpse Kempen met zijn mooie plaatsjes en rivieren, tot de ruige Ardennen en de prachtige kust van West-Vlaanderen Super gedaan! Op maandagmiddag 16 juli jl. heb ik 2 topografische kaarten van Belgie (West Vlaanderen en Provincie Luik) bij U besteld. Ik wil U op deze manier onze complimenten overbrengen, want gisteren, woensdag 18 juli werden ze per post bij ons bezorgd Zeker voor West-Vlaanderen. Een groot deel vn onze waterlopen werden in Klasse 5 en zelfs Klasse 6 opgenomen. Hoewel in 2015 de waterlopen in goede ecologische toestand moesten zijn en bij uitzondering in 2027. De West-Vlaamse Milieufederatie zit in een Vlaams platform die de waterplanen onder de loep wil nemen.

West-Vlaanderen - Wikipedi

Het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) is halfweg maar omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, heeft minister Joke Schauvliege proactief een extra maatregel genomen. Zij doet dat door vanaf 2018 het naleven van de teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen in focusgebieden actief af te dwingen door terreincontroles. De terreincontroles zullen worden uitgevoerd door. In Oost-Vlaanderen is er op verschillende plaatsen hinder nadat enkele waterlopen buiten hun oevers getreden zijn. Dat melden de Oost-Vlaamse brandweerzone.. De Provincie West-Vlaanderen lanceert, in samenwerking met het kennis- en onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro, de nieuwe website 'Watertalk.be'. Het platform Watertalk.be licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen Door de regenval van de laatste dagen wordt het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen ingetrokken. Dat besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé op 3 oktober. Lokaal kunnen er wel nog beperkingen gelden. Daarover lees je meer in dit nieuwsbericht

Overzicht van geplande visstand onderzoeken in deCaptatieverbod op komst in West-Vlaanderen? | Focus en WTVWegenkaart - landkaart Provinciekaart Limburg - BelgiëOpgaande populier als grens- en hoekboom | Inventaris

GISWest Provincie West-Vlaanderen

Voor waterlopen van de tweede categorie is dat de provincie (behalve binnen het ambtsgebied van wateringen). Ga na wie waterbeheerder is via het geoloket atlas der waterlopen. Als de werken een omgevingsvergunning vereisen en de provincie gaf een gunstig advies bij de omgevingsvergunningaanvraag geldt dit ook als machtiging Officiële bekendmakingen Zuienkerke. Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke. Men

TOUR DE FRANS: Fietstocht tussen Gete & Herk

Onderhoudswerken Provincie West-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er opnieuw beperkende maatregelen van kracht. Omwille van de verdere daling van de waterpeilen, is er een captatieverbod uitgevaardigd over het volledige IJzerbekken. Zie kaart In het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen is het opnieuw mogelijk om water te capteren. Gouverneur Carl Decaluwé nam dit besluit na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg Vissen herleven in Ieperse waterlopen . West-Vlaanderen. Het gaat goed met de vissen in het kanaal Ieper Komen en in Dikkebusvijver. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Bos. Het nieuws is best verrassend, want Dikkebusvijver bijvoorbeeld werd de laatste jaren geplaagd door blauwalgen en die zijn slecht voor de vissen

Waterbeheer Provincie West-Vlaanderen

Projectgebied robuuste waterlopen Westhoek Naar een duurzaam landbouwproductielandschap in Midden-West-Vlaanderen Dit initiatief is geënt op een bestaande samenwerking in het kader van een gebiedsgericht landinrichtingsprogramma in de regio Midden-West-Vlaanderen (Moorslede, Ledegem, Roeselare) 'Waterlopen in West-Vlaanderen' zal in het voorjaar 2016 een drieledige lessenreeks doorgaan. Jullie gidspubliek wegwijs maken in het weidse landschap van het West-Vlaams bier is geen evidentie en vraagt een grondige kennis van de (regionale) verschillen in het brouwproces

 • Top 100 anime 2019.
 • Côte a l'os wiki.
 • Huisnummer RVS 3D.
 • Danswinkel Leiden.
 • Lose Yourself.
 • Beste jeugdopleiding hockey.
 • Yamaha Dragstar 1100 review.
 • Sativa wiet coffeeshop.
 • Börek kaas.
 • Geen vrijheid met hond.
 • SAFe 5.
 • Honkbal Nederland.
 • Leesclub tips.
 • Foodblog België.
 • Documentaire Producenten Nederland.
 • Vrijwillig afstand doen van ouderlijk gezag.
 • Geocache tools.
 • Verschil SanDisk Extreme en Extreme Pro.
 • Bovenrug zit vast.
 • Coach Duits damesvoetbal.
 • Selkirk Rex kitten for sale.
 • Buitentrap op maat.
 • Stichting multicultureel Podium Mozaïek.
 • Stoelpoot beschermers buisframe.
 • Sterke werkwoorden.
 • Juf Milou thema beroepen.
 • Skijas maat 92.
 • Kokos aarde.
 • Rode tattoo inkt.
 • Scoutskledij tweedehands.
 • Stoppels na waxen.
 • Houtkachel diameter 100.
 • Babynamen per land.
 • IOS hacked games ipa.
 • Ntaya virus group.
 • Traktatie komkommer.
 • Hornbach Duiven.
 • G kracht achtbaan berekenen.
 • Landleven Mariënwaerdt.
 • Aloë vera plant acne.
 • Beerschot live stream gratis.