Home

Verpleegdoelen

Verpleegplan opstellen - HvA - StudeerSne

Het verpleegplan. Wanneer je als verpleegkundige in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingstehuis of een verpleegtehuis gaat werken, moet je dagelijks een verpleegplan maken om duidelijk op een rij te hebben wat de patiënt mankeert. Een verpleegplan is van groot belang om zowel de patiënt als de verpleegkundige te beschermen Dit artikel bevat een twee tal verpleegplannen namelijk een verpleegplan decubitus en een verpleegplan obstipatie. Decubitus is een huidaandoening die..

Verpleegplan: doel en voordelen Educatie en School

Het doel wordt geaccepteerd door jezelf en/of medewerkers binnen een bedrijf, het management of je studiebegeleiders. De doelen komen logischerwijs voort uit je analyse of vooronderzoek. Voor een acceptabel doel is het dus van belang dat er draagvlak voor is, bij jezelf en/of bij je bedrijf en collega's Er zijn sensorische symptomen, dat houd in dat patiënten niet of moeilijker begrijpen wat je zegt. En er zijn ook motorische symptomen, dat houd in dat patiënten zich niet meer goed kunnen uiten naar anderen toe De RUMBA en de SMART methode Het bereiken van een doel gaat altijd sneller en makkelijker wanneer het goed omschreven wordt. Wat wil je bereiken, hoe lang wil je erover doen en hoe ga je het doen Archief Het formuleren van zorgdoelen Bij het formuleren van zorgdoelen kun je de volgende regels hanteren Formuleer het zorgdoel vanuit de cliënt. De zin begint dan altijd met 'Meneer' of 'Mevrouw'. Daarna volgt datgene wat je samen met de cliënt wilt bereiken. De formulering moet aangeven wat de cliënt en jij samen willen bereiken. Le Een verpleegplan bevat doelen welke verpleegkundige en cliënt, willen bereiken en een aanduiding van de tijd waarbinnen en de wijze waarop getracht wordt deze doelen te behalen. Een goed verpleegplan doorloopt de Cirkel van Deming (zie 3) Verpleegplannen hebben als grondslag: De zorg- (medische) doelen

Verpleegkundige interventies Verpleegkundigproces

Samenvatting - leerdoelen week 1-3 Samenvatting - Compleet - Periode 3 | Lichamelijke Belasting Samenvatting Zo Maak je een Verpleegplan College-aantekeningen, college alle colleges AGZ hoorcollege week 1 - 3 AGZ hoorcollege week 4 - 6 Puzzle antwoorden Onderzoek doen! Samenvatting verpleegkunde Aantekeningen Materieel Bestuursrecht, college 3 Samenvatting Praktische Ethiek Schmidt. Naast SMART en PRISMA is er een derde tool die je helpt bij het formuleren van je. doelen, namelijk RUMBA. Met dit (Engelse) hulpmiddel worden je doelen Relevant, Understandable, Measurable, Behavioral en Attainable. RUMBA wordt vooral toegepast binnen de zorgsector om de kwaliteit van verpleegkundige zorg meetbaar en inzichtelijk te maken 11 Verpleegdoelen vaststellen 1 In de theorie wordt gesteld: het formuleren van verpleegkundige doelen leidt tot duidelijkheid, continuïteit en kostenbesparing. Leg in eigen woorden uit wat hiermee bedoeld wordt. Geef voorbeelden die je uitleg illustreren

Verpleegplan / Aanvullende informatie Copdvoorleerlingen

 1. verpleegdoelen of doelstellingen. Het is als leidraad bedoelt voor de evaluatie van het probleem dat is gediagnosticeerd. Ze dienen geformuleerd te worden voordat de interventies vastgesteld worden en dienen als criteria om het effect van de interventies te beoordelen. Een definitie is
 2. Leertaak 11 Verpleegdoelen en interventies vaststellen en vastleggen eerste hoofdstuk lezen Auteurs: H. te Riet, drs. J.G.M. Hutten, M. Dale
 3. Verpleegdoelen vaststellen Praktijksituaties - Antwoorden 3 © ThiemeMeulenhoff 8 Meneer Karsten kan verwoorden hoe hij het stomamateriaal kan bestellen en doet de.
 4. Verpleegplan. In een verpleegplan worden (potentiele) verpleegproblemen beschreven. Ook word er bij geschreven wat de oorzaak hier van is/kan zijn, en de gevolgen worden opgeschreven
 5. Verder is het niet voldoende om als interventie op te schrijven dat de client per dag een individueel gesprek heeft. Je collega die je dienst gaat overnemen komt hiermee informatie te kort. Beschrijf dus ook waar het gesprek over moet gaan, hoe lang het gesprek mag duren en bijvoorbeeld op welk moment van de dag dit gesprek moet plaatsvinden
 6. Wij hebben voor onze patiënt verschillende problemen uit het anamnesegesprek gehaald. Hierover hebben wij een verpleegplannen opgesteld die u hieronder kunt lezen

Het verpleegplan Mens en Gezondheid: Ziekte

Verpleegplan Decubitus en Obstipatie Mens en Gezondheid

De classificaties NANDA, NIC en NOC bieden gezamenlijk een onmisbare structuur voor het volledige proces van klinisch redeneren. Bohn Stafleu van Loghum geeft je de mogelijkheid om NANDA, NIC en NOC in 1 database te gebruiken Expert opinion. Vervolgens benaderde Van Belle Radboud-experts op deelgebieden, zoals fysiotherapie, pijn en diëtetiek. Zij gaven een expert opinion over de drie belangrijkste zaken die verpleegkundigen in de zorg voor een covid-patiënt moesten weten

(Leer)doelen formuleren met de SMART-methode (Voorbeelden

Verpleegplan Ftdproject

 1. Het verpleegplan. Binnen het methodisch werken in de gezondheidszorg formuleer je dus doelen om je handelen te kunnen evalueren. Een van de methodieken die vaak wordt gehanteerd zijn de gezondheidspatronen van Gordon. Via de link hoe maak ik een verpleegplan is te lezen hoe deze methodiek gebruikt kan worden
 2. inhoud van de zorgvraag, kan de cliënt bij de intake en bij het opstellen en aanpassen van het zorgleefplan met verschillende disciplines te maken hebben
 3. In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. Woont u in een zorginstelling? Dan moet er voor u een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een zorgplan heet ook wel een (zorg)leefplan of ondersteuningsplan
 4. Beleid bij chemotherapie Dien op het juiste moment en op de juiste wijze anti-emetica toe om misselijkheid en braken te voorkomen Controleer of maatregelen tegen misselijkheid en braken voldoende effec
 5. Verpleegplan Dhr. Lubbers is aan de rechterkant verlamd geraakt. Hieronder volgt het verpleegplan van dhr. Lubbers. ADL: Dhr.Lubbers heeft hulp nodig bij de ADL
 6. Evalueren doe je om te beoordelen of je acties effect hebben en om te kijken of de situatie van je cliënt veranderd is. Het is goed om dit te doen tijdens de zorgplanbespreking of het Multidisciplinair overleg (MDO), maar over het algemeen evalueer je vaker
 7. Title: Pijn als verpleegprobleem. Author: Francke, A.L., Vogelaar, P.J.W. Keywords: pijn, pijnbestrijding, verpleegkundigen, verpleegplannen, meetinstrumenten.

Rollen/relatiepatroon. Probleem: De patiënt is wel afhankelijk, maar heeft hier geen behoefte aan. Oorzaak: De patiënt heeft altijd dingen zelf gedaan. De patiënt wilt dit zo houden. Symptomen: Mensen die dicht bij de patiënt staan buiten sluiten, vermoeid, slecht zelfbeeld, verwaarlozing van zichzelf Doel: Wij willen dat de patiënt binnen 4 weken weer mensen in zijn leven toe laat De vierde component is het vaststellen van het beoogde resultaat. Het geeft inzicht in de doelen, interventies kunnen erop afgestemd worden en de uiteindelijke uitkomsten zijn beter te beoordelen. De vijfde component omvat het doelbewust selecteren van de verpleegkundige interventie Verpleegdoelen formuleren. OPDRACHTFORMULIER Verpleegdoelen formuleren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent. 2 Kijk in . Nadere informati Benoem de gevolgen voor de zelfzorgmogelijkheden van de zorgvrager. Koppel hieraan de standaard verpleegproblemen. (PES en Rumba gebruiken). Benoem specifieke verpleegkundige aandachtspunten

PES / Patroon 11 / anamnesevragen volgens Gordon

De RUMBA en de SMART methode Mens en Samenleving

 1. Het verpleegproces is een cyclisch proces in de zorg waarin de verpleegkundige op een systematische wijze de zorg plant, uitvoert en evalueert op basis van vooraf verzamelde voor de zorg relevante gegevens.. Fasen. Kern van het verpleegproces is dat de verpleegkundige eerst informatie verzamelt bij de zorgvrager (patiënt, cliënt, bewoner) op basis van observatie of een gesprek (diagnostische.
 2. De term '5 w's en h' is onmisbaar als je een goed nieuwsbericht of persbericht wilt schrijven. Hier lees je voor welke vragen de letters staan
 3. Hoe bepaal je het doel bij een verbetertraject in de ouderenzorg. Bestel een spel om de PDSA-verbetercyclus in het team te gebruiken
 4. U bent behandeld en verzorgd geweest op de Intensive Care afdeling van het LUMC. Deze folder geeft informatie over wat u kunt verwachten bij uw herstel
 5. - formuleert verpleegdoelen, activiteiten en interventies, zodanig dat het verpleegplan voor alle betrokkenen inzichtelijk en begrijpelijk is. Vakkennis en vaardigheden: - Kennis van verpleegkunde. Heeft inzicht in/kennis van: ja nee: formuleren van verpleegdoelen volgens de eisen van de RUMBA en congruen
 6. De verpleegplannen zijn overzichtelijk van opbouw en bestaan uit de onderdelen verpleegkundig-diagnostische termen, verpleegdoelen en verpleegkundige interventies. In deze herziene versie is een aantal maatschappelijk relevante thema's aan de standaarden toegevoegd, te weten cliënt en familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid en vrijheidsbeperkende maatregelen
 7. Wat is de betekenis van Verpleegprobleem? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Verpleegprobleem. Door experts geschreven

1) Patroon van gezondheidsbeleving en -instandhouding -Tijdelijke verandering of verlies van bewustzijn - Verlies over controle van bepaalde spieren - Hallucinaties -.. De site waar u richtlijnen kunt vinden voor de oncologische en palliatieve zorg De NANDA -I classificatie omvat de verpleegkundige diagnoses, de NIC de verpleegkundige interventies en de NOC de verpleegkundige zorgresultaten, gezamenlijk NNN genoemd Leerdoelen formuleren volgens de SMART-methode Het formuleren van leerdoelen is aan de orde van de dag wanneer je een opleiding volgt. Ook wanneer je werkt, heb je vaak te maken met leerdoelen die vaak gebruikt worden voor beoordelings- en functioneringsgesprekken SOAP rapporteren en SMART formuleren E-learning. In je werk als verpleegkundige of verzorgende staat het werken met mensen centraal. Het grootste gedeelte van je werktijd besteed je dan ook op de werkvloer met zorgverlening aan je cliënten

Het formuleren van zorgdoelen - BTSG Beweging in Ouderenzor

Verpleeg-/zorgplan - www

Verpleegdoelen, activiteiten, interventies 13.3. Zorgplannen inzichtelijk en begrijpelijk 14. Taakgericht verplegen 14.1. iedereen zijn eigen taak 14.2. Structuur. Begin. Het is gratis! Verbind met Google. of Registreren. MindMeister Eigenschappen Prijs Zakelijk Leerzaam integraties Apps. Over on Verpleegdoelen stellen Plannen en uitvoeren van verpleegkundige interventies Evalueren. lnstroomtoets Casus dhr. De Boer. Medicijnen toedienen per infuus. Wonden met hechtingen verzorgen. Wonden met drains verzorgen. Hechtingen en tampons verwijderen. ParenteraaI toedienen van vloeistoffen Een transfusie uitvoeren Venapunctie toepasse - begeleidt een zorgvrager B1-K1-W3 - communiceert met de zorgvrager ter bevordering van behandeling van herstel P1-K1-W2 -Geeft voorlichting advies en instructie. B1-K1-W7 - Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast. B1-K1-W10 - Stelt een verpleegplan op B1-K1-W

Werkstuk Verpleegplan ggz casus rob - cijfer 8 - StudeerSne

 1. Informatie over de cursus Verpleegkundige Opleiding Inwendige Geneeskunde in het AMC
 2. g staan centraal in behandeling en rehabilitatie
 3. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Het begrip kwam in de jaren 90 op onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven. Theoretisch en praktisch zijn er verschillende varianten van het Smart-principe
 4. RUMBA verwerken in PES verpleegplan. Geplaatst door de TopicStarter: 10-04-05 13:06 . Hallo, Voor school moeten we een verpleegplan maken, via de PES methode en RUMBA methode. Ik heb allemaal aantekeningen, maar over de RUMBA is niets verteld. klasgenoten weten ook niet wat ze hiermee aan moeten en hoe het verwerkt moet worden
 5. Patiëntenfolders. Folders Gynaecologie → Myomen (Vleesbomen) → Bekkenpijn, bekkeninstabiliteit en zwangerschap → Baarmoeder-Kijken in de baarmoeder (Hysteroscopie) tijdens dagopname → Laparoscopische operatie (kijken in de buikholte-gynaecologie) → Vochtblaasjes in de eierstok(PCO-syndroom) → Baarmoeder-Verwijderen van de baarmoeder → Fysiotherapie rondom een verzakkingsoperati
 6. 1 Woord vooraf Voor u ligt mijn eindproef die ik gemaakt heb in het kader van de opleiding BanaBa (Bachelor na Bachelor) verpleegkundige in de palliatieve zorg
 7. Uitwerkingen - Plannen van verpleegkundige zorg (401) Praktijksituaties 1 Meneer Hendriks kan zich nog prima redden 7 Ter beoordeling aan de docent. 8 a Ter beoordeling aan de docent. b Ter beoordeling aan de docent. c De volgende functies zijn in de thuiszorg te vinden: • thuishulp A • verzorgingshulp B • gezinsverzorgende

beoogde verpleegdoelen te behalen. Doelmatigheid heeft betrekking op kostenefficiëntie. Bij de inhoudelijke beoordeling kan ook gesproken worden over passende zorg. Kern om te bepalen of er sprake is van inzet van passende zorg is het aantoonbaar gebruik maken van een proces van klinisch redeneren Verpleegdoelen vaststellen 98 Inleiding 98 Wat is een doel? 98 Verpleegkundige doelen formuleren 99 RUMBA-criteria 99 Hulpmiddelen bij het vaststellen van doelen 101 8.5.1 Standaardisatie van. Thema 4 Verpleegdoelen vaststellen. 88. 92. 96. Verwerking 97 Verwerkingsopdrachten 97 Hoofdstuk 8 Verpleegdoelen vaststellen. 97

VALENTIJNSDAG vandaag, de dag van de liefde. Een gebruik wat al heel lang bestaat en waarvan de oorsprong niet helemaal duidelijk is. Er bestaan nog al wat verschillende meningen over. Hieronder een Valentijnskaart uit 1909. Deze dag wordt gretig gebruikt door de commercie om je te verleiden vooral dure cadeaus te kopen voor je geliefde. Gelukkig laten de meeste verstandige mensen zich niet. Omdat vrijwel alle abdominale pathologie tot een ileus kan leiden is de diffentiaaldiagnose zeer breed. Voedselintoxicatie, infectieuze enteritis, ascites, recente luchtinsufflatie bij colonoscopie en prikkelbaar darmsyndroom kunnen klachten geven die op een ileus lijken

Doelen formuleren? RUMBA - Claudia de Graau

 1. Het formuleren van doelen kan lastig zijn. De meest bekende richtlijn is SMART. Andere richtlijnen zijn RUMBA en PRISMA. Door je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te formuleren zorg je ervoor dat je doel sturend is. In
 2. B Verpleegdoelen 1 Cognitieve verpleegdoelen 1a Toont inzicht door het verwoorden van factoren die tot suïcidale gedachten en pogingen leiden. 1b Toont adequate oplossingen voor problemen, in plaats van suïcidale gedachten en pogingen. 2 Affectieve/sociale verpleegdoelen 2a Praat over gevoelens die te maken hebben met suïcidaliteit in plaat
 3. Je schrijft op wat je ziet of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent en hoe die zorg verloopt. Zo weten je collega's wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Hiermee wordt continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd en worden fouten voorkomen
 4. Beginnende eetproblemen kunnen een eetstoornis worden.. Bij anorexia nervosa voel je je dik, terwijl je juist te weinig weegt.; Bij boulimia en eetbuistoornis heb je heftige eetbuien.; Bij de eetstoornis ARFID (vermijdende restrictieve voedselinname stoornis) wil of durf je bepaald voedsel niet te eten en/of eet je te weinig.; Eetstoornissen zijn ernstige aandoeningen die niet vanzelf overgaan
 5. B.Verpleegdoelen Cognitieve verpleegdoelen 1. Groepsleden kennen de begrippen inhoud- en betrekkingsniveau m.b.t communicatie 2. Groepsleden zijn op de hoogte van de verschillende standpunten van de groepsleden/ subgroepen Sociaal/ affectieve verpleegdoelen 3. Groepsleden zijn in de gelegenheid conflicten te bespreken 4
 6. Voor meer informatie zie: http://www.musicandmemory.nlVoor meer informatie over hoe Music & Memory ouderen in zorginstellingen helpt, voor vrijwilligerswerk.
 7. Standaardverpleegplannen voor de geestelijke gezondheidszorg Dit overzicht bevat alle standaardverpleegplannen die in het project Ontwikkeling van stan

In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder over de invulling van de zorg. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en uw behoeften. Een zorgplan wordt ook wel zorgleefplan of ondersteuningsplan genoemd Onze databank van KICK-protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Samen zorgprotocollen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht Verpleegdoelen of zorgdoelen opstellen aan de hand van zorgresultaten: NOC => Zorgresultaat = beschrijft de toestand van een patiënt die volgt op een interventie = outcome = beoogde resultaat 4 Verpleegkundige interventie / acties plannen: NIC => Op basis van de VPK haar deskundigheid en betreffende patiënt welke acties RELEVANT zij Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. Als leidinggevende kun je het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen.. Definitie: een organisatiedoel is een direct of indirect uit de missie afgeleide gewenste en duidelijk omschreven situatie, die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn. . [Twynstra Gu Last van kloppende oren, ernstige hoofdpijn en vermoeidheid? Dan is de kans aanwezig dat je last hebt van hypertensie ofwel te hoge bloeddruk.. Hypertensie is een lastige aandoening. Wanneer je last hebt van de bovengenoemde symptomen heb je geluk, want dan weet je tenminste dat je last kan hebben van hypertensie en kun je dus actie ondernemen. De meeste mensen merken niet dat ze last hebben.

De officiële website van Yamaha Corporation. Het stagekeyboard opnieuw uitgevonden 14-1-2021. Ontdek de nieuwe Yamaha YC73 en YC88, de nieuwste toevoegingen aan de Yamaha YC-seri Wanneer een kind te ziek is om naar de dagopvang te komen verplaatsen wij de zorg naar huis. Als MBO of HBO-verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de opzet van de zorg rondom de cliënt. Je werkt samen met een klein vast team van verpleegkundigen tvztvz | Tijdschrift voor Verpleegkundigen - 2013 nr. 4 Tijdschrift voor Verpleegkundigen - 2013 nr. 4 | 51 Een literatuuroverzicht (2) Verpleegkundige overdracht Tijd Het is belangrijk dat een instelling het belang van overdrachten erkent en zorgt dat de voorwaarden om effectie Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots B Verpleegdoelen. 1 Cognitieve verpleegdoelen. 1a Is in staat gedrag dat bepaald wordt door achterdocht te herkennen en als zodanig te verwoorden. 2 Affectieve/sociale verpleegdoelen. 2a Toont vertrouwen in de omgeving door het aangaan van sociale contacten. 3 Psychomotorische verpleegdoelen

Stel de juiste doelen. Het stellen van de juiste doelen is belangrijk voor de uitvoering van effectieve trainingen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het stellen van doelen leidt tot betere resultaten Ontdek de Yamaha Motoren overzicht, inclusief Supersport, Hyper Naked, Sport Heritage, Sport Touring & Adventure P: Verminderde mobiliteit E: Reumatoïde artritis S: Mevrouw verwoordt niet meer in staat te zijn om zelfstandig het huishouden te doen Samen met het team stel je, aan de hand van de diagnose, verpleegdoelen op, daarbij rekening houdend met het acute karakter van de opname. Het is hollen of stilstaan op de Acute Zorg, maar de complexiteit en diversiteit op de afdeling trekken jou juist aan termen, verpleegdoelen en verpleegkundige interventies. In deze herziene versie is een aantal maatschappelijk relevante thema's aan de standaarden toegevoegd, te weten cliënt en familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. De standaarden zijn een hulpmiddel ter ondersteuning van de verpleegkundig

termijn soms voor een vermindering van de prestaties kan zorgen, of kan leiden tot het verhogen van het letselrisico. Maar sporters die statisch rekken blijken net zoveel blessures op te lopen als sporters die niet statisch rekken Kritisch denken in de verpleging is niets meer en niets minder dan gericht gegevens verzamelen (anamnese), gefundeerde conclusies trekken (verpleegdiagnoses), weldoordacht verpleegdoelen formuleren (doelstellingen bepalen), verpleegkundige interventies plannen (planning), volgens plan zorg verlenen (uitvoering) en controleren of de gestelde doelen zijn bereikt (evaluatie) Verpleegdoelen bij incontinetie Doelstellingen versus complexiteit: o Begrijpend gevoel o Juiste hulpmiddelen en hantering o Handhaven sociale contacten o Intacte huid o Geen urineweginfecties o Geen vaginale schimmelinfecties Hulpmiddelen bij incontinentie - De. Daarnaast formuleer je de verpleegdoelen en stel je op basis van evidence interventies op, zodat duidelijk wordt waar de verpleegkundige zorgverlening zich op richt. Op basis van de gestelde diagnoses geef je de zorgvrager (en/of naasten) advies,. OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszor

Dit keer het verhaal van Mark, cliënt met een LVB en epilepsie. Mark wil het korte stuk vanaf het busje naar zijn woongroep lopen, maar voor zijn eigen veiligheid moet hij in een rolstoel naar binnen Werkstuk over CVA/ Hersenbloeding voor het vak verzorging. Dit verslag is op 15 mei 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas mbo Monitoren Monitoren is het continu in de gaten houden van (complexe) processen en onderwerpen. Aan de hand van monitoren kan het proces worden aanpast en een nieuwe richting worden geven De verpleegplannen zijn overzichtelijk van opbouw en bestaan uit de onderdelen verpleegkundig-diagnostische termen, verpleegdoelen en verpleegkundige interventies. In deze herziene versie is een aantal maatschappelijk relevante thema';s aan de standaarden toegevoegd, te weten cliënt en familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid en vrijheidsbeperkende maatregelen

Verpleegplan opstellen - Psychiatrie / psychose 2100PST212anamnesevragen volgens Gordon / VaststellenBureau ISBN - Standaardverpleegplannen voor de geestelijkeObserveren / Vaststellen Verpleegkundige diagnose
 • Neuhaus Genk.
 • Autosloperij Schiedam.
 • Donkergroene muurverf Praxis.
 • Huis te koop Maastricht.
 • Vegetarische roti.
 • Weer Straatsburg.
 • Fietsrouteplanner.
 • Burcht België.
 • Rhododendron verplaatsen.
 • Krijsende baby geluid.
 • Logo uit hout snijden.
 • Parc de la Villette.
 • Autosloperij Tilburg.
 • Rifampicine FK.
 • Bezienswaardigheden Monterey.
 • Plastic oorbel achterkantjes.
 • Wikipedia Seven Years War.
 • Partytent 4x8m.
 • Rondreis Jordanië 12 dagen.
 • YouTube money per view Calculator.
 • Longnecks Afrika.
 • Stikken door hoesten.
 • Subliminale reclame voorbeelden.
 • Beton over bestaand terras.
 • Pershing generaal.
 • Theia.
 • Voorleesverhaal 12 jaar.
 • Linn Ullmann.
 • Audi A6 xenon lamp vervangen.
 • Architect Gentbrugge.
 • Internet geschiedenis bekijken.
 • Longen Wikipedia.
 • The Invisible Man series 1958.
 • Sussex royal instagram official.
 • Kleurplaat volwassenen pauw.
 • Goedkope draagdoek.
 • Mosselen DekaMarkt.
 • Beveiligingscamera MediaMarkt.
 • Victorious spelletjes.
 • Ginkgo biloba thee.
 • Platy aquarium.