Home

Kopie paspoort in personeelsdossier

Kopie paspoort of ID - wanneer toegestaan, en wanneer niet

Een kopie in het personeelsdossier Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs!) U moet een duidelijke kopie maken van het identiteitsbewijs. Documentnummer, pasfoto en burgerservicenummer (BSN) moeten goed leesbaar zijn. U bewaart deze kopie in uw administratie voor eventuele controles, bijvoorbeeld door de Inspectie SZW. U moet de kopie bewaren tot minstens 5 jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer uit dienst is gegaan De werkgever is slechts in een paar situaties verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te vragen. Bij een nieuw dienstverband. Een werkgever is verplicht om bij indiensttreding van een nieuwe werknemer zijn of haar identiteit te controleren. Dat kan met een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) Dit kan een paspoort of ID-bewijs zijn. Ook een vreemdelingendocument kan worden gebruikt. Een rijbewijs volstaat niet omdat daarop de nationaliteit niet staat vermeld. Controleer De werkgever mag niet op een kopie van het legitimatiebewijs afgaan, maar moet het identiteitsbewijs echt in handen hebben

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw legitimatiebewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende Sommige gegevens zijn belangrijk voor het personeelsbeleid, andere gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De volgende stukken mogen in ieder geval in het personeelsdossier zitten: kopie paspoort; arbeidsovereenkomst; klachten; waarschuwingen; verzuimfrequentie Uw opdrachtgever hoeft daarom geen kopie te hebben van uw identiteitsbewijs of gegevens hiervan over te nemen voor de Belastingdienst. Geen verplichting kopie paspoort. Tot 1 mei 2016 moest u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs afstaan aan uw opdrachtgever als u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruikte Zo moet hij gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat u uit dienst bent. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs moet uw werkgever 5 jaar na het einde van uw dienstverband bewaren. Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen

Zorg dat je de getekende ontvangstbevestiging, of een kopie van het bericht dat jouw e-mail met het verslag door je werknemer is gelezen, ook toevoegt aan het personeelsdossier. Als je werknemer tussentijds een grove fout of overtreding begaat, zoals te laat komen, kan je een schriftelijke waarschuwing geven In een personeelsdossier houd je dus bij hoe je medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Je hebt dit nodig als je de ontwikkeling van je werknemers wil sturen, maar ook als je een medewerker wil ontslaan. In een personeelsdossier bundel je de belangrijke gegevens over je medewerker in één (digitale) map De werkgever moet zelf een kopie maken en deze bij de loonadministratie bewaren. Het identiteitsdocument zal in de meeste gevallen een paspoort, een identiteitskaart of een verblijfsvergunning zijn. Van een buitenlandse werknemer moet hij een afschrift van het paspoort en de verblijfsvergunning in de administratie opnemen Met deze checklist personeelsdossier maken kunt u kijken of u uw dossier compleet hebt. U kunt het volgende opnemen in het personeelsdossier; Persoonlijke informatie; Kopie paspoort, NAW-gegevens, een sollicitatiebrief met CV, getuigschriften verklaring omtrent gedrag. Overeenkomste

Wat moet ik als werkgever doen om te voldoen aan de

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van je identiteitsbewijs maken, bijvoorbeeld je werkgever of een bank. In de praktijk zijn er echter ook andere organisaties die vragen om een kopie van je ID. In dit artikel lees je hoe je op een veilige manier een kopie voor deze partijen maakt Iedere werkgever is verplicht de identiteit van de werknemers te controleren en een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort te bewaren in het personeelsdossier. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Informatieverplichtingen van de werkgever zoals vermeld in het Burgerlijk wetboe Het is binnen de werkwijze van onze gemeente gebruikelijk om regelmatig een kopie van een identificatiemiddel op te slaan in een dossier. Bijvoorbeeld een kopie van rijbewijs of paspoort van nieuwe werknemers of gedetacheerde krachten. Er staan echter ook persoonsgegevens op een identificatiemiddel

In kort geding heeft een werknemer inzage in en een kopie van zijn personeelsdossier gevorderd. De werknemer baseerde deze vordering op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Terecht is deze vordering toegewezen Een kopie van het identiteitsbewijs (Paspoort of ID-kaart uit een EER-land of een Nederlands Vreemdelingendocument) Elke OR-lid kan eens beginnen met het opvragen van zijn eigen personeelsdossier, om vervolgens zelf te kunnen vaststellen of het aan de vereisten voldoet De nieuwe privacy wetgeving houdt de gemoederen flink bezig. Er verandert vanaf 25 mei 2018 met de komst van de Europese privacy verordening (AVG) veel. Werknemers krijgen meer rechten en werkgevers meer plichten. Het leidt tot allerlei praktische vragen. Bijvoorbeeld wat er straks nog in een personeelsdossier bewaard mag worden. Het antwoord staat niet in.. Je dient deze kopie tot vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden te bewaren. Dit geldt ook voor personen die voor jou werken via een uitzendbureau, loonbedrijf of onderaannemer. Net zoals alle andere werknemers van je bedrijf moeten ook de mensen van buiten Nederland altijd hun paspoort bij zich hebben op hun werk Verplichte inhoud personeelsdossiers. Een volledig personeelsdossier is belangrijker dan ooit, maar wat hoort er allemaal in? Hieronder zetten wij de verplichte inhoud uiteen en leggen we uit hoe u zelf het beste een personeelsdossier kunt opbouwen

Nieuwe werknemer: kopietje paspoort? Werkgevers opgelet

Privacy en werk: het 'kopietje paspoort' op de werkvloer

'Even een kopietje trekken van je paspoort' kan een hoop ellende opleveren als criminelen met je gegevens aan de haal gaan. Daarom waarschuwt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vandaag om daar voorzichtig mee te zijn. Maar pas op, want werkgevers zijn nog steeds verplicht om een kopie paspoort te maken van hun werknemers Deze gegevens worden over het algemeen door de werkgever opgeslagen in het personeelsdossier. De werkgever moet daarbij rekening houden met de privacy van werknemers. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werknemer het recht om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen In het personeelsdossier kunnen bijvoorbeeld klachten, waarschuwingen, verzuimfrequentie, kopie identiteitsbewijs of persoonlijke werkaantekeningen worden opgenomen. Medische gegevens mogen in principe niet worden opgenomen in het personeelsdossier. Hetzelfde geldt voor gegevens over seksuele geaardheid, ras, politieke voorkeur en godsdienst Dan moet u wel 5 jaar lang een kopie van het identiteitsbewijs bewaren in uw administratie. Geldig identiteitsbewijs laten zien. Uw werknemers moeten altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien als zij aan het werk zijn. U moet dit aan uw personeel duidelijk maken. Geldige identiteitsbewijzen zijn: paspoort; Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart kopie van het identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaringen: minimaal 5 jaar; informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden en andere fiscale gegevens: minimaal 7 jaar; Heb je personeel in dienst? Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf

Een veilige kopie van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kun je op twee manieren maken: je doet het handmatig, of je gebruikt een speciale app, ontwikkeld door de Rijksoverheid. Zelf een veilige kopie van je ID maken. 1) Maak een foto van je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met je mobiele telefoon of scan je ID in Mijn werkgever heeft in het personeelsdossier een kopie van mijn diploma. We hebben nu een adviseur die vanaf januari onze manager wordt. Zij vraagt aan alle werknemers een kopie van de diploma's. Deze heb ik vorig jaar aan mijn werkgever opnieuw aangeleverd, aangezien ze het exemplaar dat ik moest geven toen ik in dienst kwam, kwijt waren

Welke organisaties mogen een kopie van mijn

 1. Hallo. Ik werk sinds kort bij een Pizzaria turks restaurant. Ik heb een contract ondertekend en heb er nu een week en allemaal prima. Alleen nou vraagt mijn baas om een kopie van mijn bankpas. Uiteraard voor het overmaken van mijn salaris, maar als i..
 2. Kopie bankpas Mijn moeder heeft een krantenwijk en door financiele redenen staat deze op mijn naam en komt het geld dus maandelijks binnen op mijn bankrekening. Vorige week werd mijn moeder gebeld door het bedrijf dat ze een kopie van de bankpas nodig hebben voor in het archief mijn moeder heeft dit geweigerd omdat ze het niet vertrouwde
 3. g (AVG), waarmee het personeelsdossier dus onder het toepassingsgebied van de AVG valt
PVGE Clubs Veldhoven - PVGE Veldhoven

Privacy en het personeelsdossier Vijverberg Advocaten

Kopie van personeelsdossier Werkgever weigert personeelsdossier Een werknemer vordert bij de rechter in het kader van op te starten mediation alle stukken in zijn personeelsdossier, omdat hij daar volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op heeft. De werkgever weigert de stukken af te geven, omdat de we Conclusie. Wanneer je werknemers in dienst hebt moet je van alle werknemers een goed leesbare kopie van de voor- en achterkant een bij indiensttreding geldig identiteitsbewijs in je personeelsadministratie bewaren. Deze bewaarplicht geldt tot 5 jaar na de dag waarop de werknemer uit dienst getreden is Een paspoort kopiëren om te bewaren in een databank, bijvoorbeeld door een uitzendbureau, in een personeelsdossier hoort een kopie id of paspoort dus hoezo mag niet. ronron1212. 21 februari 2014 10:34; In een personeelsdossier of in de loondadministratie van een organisatie moet een kopie van een identiteisbewijs worden opgenomen Kopieën salarisstroken, jaaropgaven; Collectief personeelsdossier; Ziek- en herstelmeldingen; Correspondentie omtrent de zieke, zowel met de GAK-instelling, als de Arbodienst als met de medewerker zelf. Behalve wanneer het privacygevoelige informatie ( hoort in ind. dossier) of medische gegevens (hoort bij bedrijfsarts, medische dienst) betreft

Identiteitsbewijs Autoriteit Persoonsgegeven

1. Geen gespreksverslag. Zit het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek erop en ga je weer over tot de orde van de dag? Stop! Zorg áltijd voor een ondertekend gespreksverslag in het personeels­dossier. Ondernemers komen altijd tijd tekort, maar dit is tijd die zich duur terugbetaalt De werkgever mag onder meer de volgende gegevens in het personeelsdossier opnemen: klachten; waarschuwingen; verzuimfrequentie (hoe vaak een werknemer er niet is); verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken die door de werknemer voor akkoord of gezien zijn getekend; een kopie van het identiteitsbewijs; het burgerservicenummer (BSN) Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen: Medische gegevens die in het personeelsdossier zijn opgenomen vallen onder de bewaartermijnen van personeelsdossiers. Laatst bijgewerkt: 17-7-18 Tip de redactie Print deze pagina Delen Deze pagina op je website insluite een kopie van het identiteitsbewijs; het burgerservicenummer (BSN); persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende. Medische gegevens mag de werkgever in principe niet opnemen in het personeelsdossier. De AVG verplicht organisaties om beveiligingsmaatregelen tectreffen voor een digitaal personeelsdossier Worden de aantekeningen wel opgenomen in het personeelsdossier of verstrekt aan derden, dan heeft de werknemer ook recht op inzage in en afschrift van deze aantekeningen. maximaal twee jaar na einde dienstverband; kopie paspoort ex-werknemer: maximaal vijf jaar na einde dienstverband etc. etc.) Stap 5

Personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegeven

In het personeelsdossier houd je allereerst de administratieve en fiscale gegevens bij. Daarnaast leg je ook gegevens vast rondom het functioneren van de medewerker. Deze gegevens kun je gebruiken bij het monitoren van de ontwikkeling van de medewerker, of eventueel inzetten bij een ontslagprocedure als dat nodig is De werkgever moet zelf een kopie maken en deze bij de loonadministratie bewaren. Het identiteitsdocument zal in de meeste gevallen een paspoort, een identiteitskaart en (indien van toepassing) een verblijfsvergunning zijn Waaruit bestaat een personeelsdossier? Een personeelsdossier bestaat uit de volgende onderdelen: Persoonlijke gegevens (stamkaart). Kopie van identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart). Sofinummer/ burgerservicenummer (BSN). Sollicitatiebrief, CV en motivatie. Kopieën van diploma's en certificaten Het is verstandig om het personeelsdossier van je medewerkers actueel te houden. Sommige gegevens, zoals de beloning , ben je wettelijk verplicht te administreren. Andere gegevens zijn misschien in de toekomst nodig, bijvoorbeeld om arbeidsconflicten te voorkomen of juridisch te kunnen onderbouwen

Fiscale bewaarplicht: elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Wij streven wel naar minder administratieve lasten. Lees mee Bewaartermijn personeelsdossier - Wettelijke bewaarplicht Bewaarplicht van documenten uit het personeelsdossier van uw werknemer. Hoe lang moet u wettelijk een personeelsdossier van uw werknemer bewaren? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het personeelsdossier bestaat namelijk uit diverse documenten Home; Over ons. Wie zijn wij; Over ons; Partners; Hoe werkt het; Ondernemerssituaties. Je wilt je bedrijf verkopen; Je wilt een bedrijf kopen; Je zoekt een financierin Onderwerpen in het personeelsdossier . Een personeelsdossier in uw organisatie zal tenminste onderstaande gegevens bevatten. U vult dit lijstje aan naar uw behoefte Een personeelsdossier bevat namelijk meerdere kenmerken die met elkaar samenhangen op een manier dat al de gegevens naar de werknemer zijn te herleiden. De werknemer krijgt daarom zijn zin, en heeft recht op inzage en een kopie van zijn personeelsdossier

Het Personeelsdossier: Alles wat je moet wete

Maak uw burgerservicenummer en pasfoto onleesbaar. Als er om uw paspoort wordt gevraagd, kunt u deze kopie afgeven. Laat desnoods ook uw paspoort zien. Zo kan de ander zien dat de door u gemaakte kopie een kopie is van uw paspoort met úw pasfoto. • Laat u wel ter plekke een kopie van uw paspoort maken, zorg dan dat u de kopie te zien krijgt Je personeelsgegevens en informatie over je loopbaan worden bijgehouden in je personeelsdossier. Dit bestaat uit: je Vlimpers-dossier: dit zijn je persoonlijke gegevens in Vlimpers.Je kunt die zelf controleren (Vlimpers > 'Mijn gegevens') en ook wijzigen.; je e-dossier: dit is een elektronisch dossier dat je in Vlimpers kunt raadplegen (Vlimpers > 'Mijn gegevens' > 'Overzicht.

Wat staat er in een personeelsdossier? - MKB Servicedes

Veilige kopie van uw ID - FINANCIEEL ADVIESBUREAU TEENINGA

Personeelsdossier 4.6. Het uitgangspunt van de AVG is het transparantiebeginsel: iedereen moet in de gelegenheid zijn om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren (overweging 63 van de AVG) Bij dit model paspoort is het daarom van belang om een kopie van de voorkant én van de achterkant van het paspoort te maken. De kopie van het identiteitsbewijs (en indien noodzakelijk, de kopie van de verblijfs- of tewerkstellingsvergunning ) moet worden bewaard tot ten minste vijf jaar na afloop van het jaar waarin het dienstverband is beëindigd Digitaal personeelsdossier beheer, van sollicitatie en contract tot opleiding en uitdiensttreding. Hoe zorg je voor grip op alle digitale personeelsdocumenten en informatie? Met DigiOffice leg je alle documentatie, correspondentie en acties op één centrale, streng beveiligde plek vast Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier Door Marc Deykerhoff 18 januari 2018. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De. Je werkgever is verplicht een kopie van je identiteitsbewijs, zoals je paspoort of identiteitskaart, te bewaren in de loonadministratie. Dit moet je werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting. Voor het kopie geldt een fiscale bewaarplicht van 5 jaar na beëindiging van het dienstverband

Checklist identificatieplicht nieuwe medewerker HR Praktij

Kopie personeelsdossier. In het verlengde van het uitgebreide recht op informatie, ligt het recht op kopie. Het recht op kopie staat anders en meer expliciet in de AVG dan in de huidige Wbp. De AVG regelt óók dat het recht op kopie geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen Checklist Personeelsdossier Onmisbaar voor elke ondernemer met personeel is een personeelsdossier. Toch heeft lang niet iedere ondernemer de zaakjes op orde. Voorkom problemen en zorg altijd voor een volledig en bijgewerkt personeelsdossier. Vergelijk uw dossier met deze inhoudsopgave personeelsdossier en oordeel zelf Recht op kopie personeelsdossier onder AVG. 06-11-2018 | Bron: Salarisnet Een werknemer vordert bij de rechter in het kader van op te starten mediation alle stukken in zijn personeelsdossier, omdat hij daar volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht op heeft Met name onbeschreven kopieën zijn een eeuwige steen des aanstoots. Mijn advies rondom (onbeschreven) kopieën ID bestaat uit drie stappen: 1. Probeer het met het bedrijf uit te praten (maar houd.

Checklist personeelsdossier maken - HRM academ

Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend.. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is. Hoe loopt dit af? De rechtbank wijst op het [ Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier 9 november, 2018 / in arbeid en recht , Auto van de Zaak , Belastingen , Fiscaal , Ondernemersrecht , ondernening en recht , sociale verzekeringen , Werkkostenregeling , Wet werk en zekerheid , Zorg / doo Download deze app in Microsoft Store voor Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8. Bekijk schermafdrukken, lees de recentste klantbeoordelingen en vergelijk waarderingen voor KopieID Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier Gepubliceerd op 09-11-2018 De rechtbank wijst op het transparantiebeginsel in de AVG: iedereen moet in de gelegenheid zijn om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan.

In L1NDA heb je de mogelijkheid om bestanden in het personeelsdossier van een medewerker toe te voegen. Hierbij kun je denken aan een kopie van het paspoort, arbeidsovereenkomst of andere bestanden. Je mag de onderstaande stappen volgen: Ga naar de personeelslijst en klik op de desbetreffende medewerker Personeelsdossier De werkgever is verplicht om een personeelsdossier voor iedere werknemer te onderhouden. Alle Bij een Nederlands paspoort hoeft u alleen een kopie te maken van bladzijde 2 met de identificerende gegevens. Van een identiteitskaart moet u een kopie van d Een goed personeelsdossier is van groot belang, lees verder in onze helpfile: Upload bestanden in het dossier, zoals de getekende arbeidsovereenkomst, de loonbelastingverklaring, kopie van id of paspoort, functioneringsgesprekken, en VOG verklaringen. Deze kun je allemaal heel handig direct opslaan in het dossier. 3

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. 09-11-2018. De rechtbank wijst op het transparantiebeginsel in de AVG: iedereen moet in de gelegenheid zijn om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier

Endgame (7) - Blokker_1999 - Tweakblogs - TweakersLaat u niet zomaar kopiëren

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. Leestijd: / 09.11.2018. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier Werkgelegenheidsinformatie in een personeelsdossier komt meestal in de vorm van de sollicitatie of nieuw huurpapierwerk. Het bestand kan ook een kopie bevatten van de brief met het werkaanbod aan de werknemer en een ondertekend ontvangstbewijs van de werknemer die bevestigt dat hij een exemplaar van het werknemershandboek van het bedrijf heeft ontvangen Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is Sommige mensen vergissen zich nogal eens in de tenaamstelling vandaar de kopie. Net zoals alle bekende verhalen van mensen die de roepnaam op een vliegticket hebben staan, terwijl de naam van het paspoort anders is en dan tegen problemen aanlopen

Privacy - Port PrivacyFunctionaliteiten TimeQuard | ZorgPlanner

De belasting heeft bepaald dat de werkgever de werknemer dient te identificeren aan de hand van een paspoort of identiteitskaart. Hiervoor moet de werkgever het paspoort of identiteitskaart kopieren. Dit moet hij elke vijfjaar verplicht doen. Toegevoegd na 43 seconden: Deze kopie behoort aanwezig te zijn in het personeelsdossier Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. Geplaatst op 9 november, 2018 door zegge. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. 08-11-2018. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kopie van zijn complete personeelsdossier Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier. 09 nov. Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een kopie van zijn complete personeelsdossier

 • Aston Martin huren Antwerpen.
 • Gebroken hart syndroom wiki.
 • Mirena spiraal verwijderen ervaringen.
 • Camping Soulac Plage review.
 • Echo hals kosten.
 • Marktaandeel betekenis wikikids.
 • RARKO AFKOMST.
 • Orthiflor Start Etos.
 • Veneta shutters.
 • Vacht Labradoodle.
 • StukTV strafblad.
 • Tandwieloverbrenging oefeningen.
 • Iglo woning.
 • Arriva Dagkaart.
 • Markt Lagos.
 • PopSocket ontwerpen.
 • M75 handgranaat.
 • Currysaus maken met kokosmelk.
 • Kippen op stok zetten.
 • 1 pupil groter dan de andere kat.
 • Salaamkrampen wiki.
 • Marktplaats hoortoestellen.
 • United States Armed forces.
 • PNC Championship.
 • Tenen inkorten kosten.
 • Dr oetker Kwarktaart smaken.
 • 3 soorten macht.
 • Tosti pan inductie.
 • Lionsclub Amsterdam het IJ.
 • Dry brushing ervaring.
 • Artikel 250 Wetboek van Strafrecht.
 • Pieter Derks youtube onderwijs.
 • 1 crore Indian rupees to Euro.
 • Hermelijn auto.
 • Photoshop vrijstaand maken met pad.
 • Kraftpapier.
 • Internationaal chauffeur Rusland.
 • Photoshop luma key.
 • Photo selection software.
 • Menukaart Restaurant De Veluwe Hoenderloo.
 • Europese Commissie voorzitter.