Home

Gps iph nl positieve gezondheid wat is het

Wat is Positieve Gezondheid? - Institute for Positive Healt

Positieve Gezondheid - Institute for Positive Health - iPH

Pre-order het handboek Positieve Gezondheid nu

 1. En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren
 2. Hoe meet je de impact van het werken met Positieve Gezondheid? iPH ontwikkelt daarvoor met hulp van een speciale klankbordgroep een instrument dat meer houvast biedt. Wat is het? In de Evaluatiewijzer zijn straks praktische handreikingen te vinden om de opbrengst te meten van werken met Positieve Gezondheid
 3. De tool Positieve Gezondheid helpt daarbij. De voordelen: Je krijgt een vollediger beeld van hoe het echt met je gaat. Je kunt de uitkomsten bespreken met je arts of met iemand anders die je vertrouwt. Je kunt ermee aangeven wat je graag zou willen veranderen en samen bedenken wat daarbij kan helpen
 4. Vul in wat je zélf belangrijk vindt. En niet wat de dokter of een andere persoon wellicht wil horen. 0 = niet mee eens, 10 = helemaal mee eens. Hoe krijg ik de uitkomst in bezit? Je antwoorden brengen je Positieve Gezondheid in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenwebmodel

Met behulp van 9 bouwstenen inzichtelijk maken hoe je in de praktijk waarde kunt creëren met Positieve Gezondheid in de geboortezorg. Beschrijving Het Business Model Canvas (BMC-model) bestaat uit 9 bouwstenen en omvat alle aspecten die nodig zijn om Positieve Gezondheid in de praktijk te brengen Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de afgelopen drie jaar het concept Positieve Gezondheid op de kaart gezet. Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid kansen biedt om patiënten en bewoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een zienswijze, geïntroduceerd door huisarts en onderzoeker Machteld Huber. Zij is zelf veel ziek geweest en heeft ervaren dat ze vooral werd aangesproken op wat ze niet kon, en niet op wat ze wel kon. Dat was voor haar een belangrijke drijfveer om te achterhalen wat gezondheid is Positieve gezondheid IPH . Het concept Positieve Gezondheid vindt steeds meer gehoor bij zorgverleners, zorgbestuurders en de politiek. Verder kijken dan de ziekte en vragen wat een patiënt zelf wil verbeteren. Het lijkt zo vanzelfsprekend Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren

Positieve gezondheid Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf Wat is Positieve Gezondheid? Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past Een app kan een handig hulpmiddel zijn om te werken aan je Positieve Gezondheid. iPH werkt samen met de GGD AppStore. Deze apps zijn getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy & veiligheid én onderbouwing. En, helemaal handig: de apps in de GGD AppStore zijn gerangschikt naar de thema's van Positieve Gezondheid Wat houdt het transformatieprogramma Positieve Gezondheid in? Het uitgangspunt van Positieve Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De rol van zorgmedewerkers wordt steeds meer ondersteunend: minder zorgen voor, meer zorgen dat. Zij bieden meer passende ondersteuning, die 'gewoon goed leven' bevordert Zo hebben we aan bewoners gevraagd wat zij als positief ervaren en dit gefilmd. Toen we dat aan collega's lieten zien was het voor hen makkelijker om de stap te maken naar wat er allemaal onder Positieve Gezondheid valt. Het is geen apart project: je doet het al. Het is overal doorheen verweven

et al., 2011), wat ook wel Positieve Gezondheid wordt genoemd (Huber, 2016). Huber is de grondlegger van dit gedachtegoed en heeft de stichting Institute for Positive Health (IPH) opgericht, wat fungeert als de motor achter de beweging Positieve Gezondheid (IPH, 2019) Op woensdag 13 januari 2021 organiseert iPH in samenwerking met Alles is Gezondheid van 15:30 tot 17:00 uur de eerste Positieve Gezondheid Live: een terugkerende livecast met wisselende thema's en praktijkvoorbeelden van Positieve Gezondheid.. De eerste editie staat volledig in het teken van Leren van Limburg.De provincie is al jaren aan de slag met Positieve Gezondheid Wat is Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid geeft een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent op jou ligt en niet op jouw aandoening of ziekte. Gezondheid reikt namelijk verder dan alleen het zorgsysteem en gaat over meerdere aspecten van het leven. Positieve Gezondheid is kortgezegd de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe.

Positieve gezondheid. Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven Positieve Gezondheid vindt zijn uitwerking in 6 dimensies (zie afbeelding 1). De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Figuur 1. Het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid. Wat kan het concept Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer. Machteld Huber is initiatiefnemer van het Institute for Positive Health. iPH is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid en wil deze stimuleren, versterken en versnellen. iPH biedt inspiratie om met het gedachtegoed aan de slag te gaan, zorgt voor scholing waarin het gedachtegoed optimaal is uitgewerkt en helpt belemmeringen oplossen die Positieve Gezondheid in de weg staan Doel. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren

Over ons - Institute for Positive Health - iPH

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid. Voor volwassenen Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven Wat is Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid geeft een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent op jou ligt en niet op jouw aandoening of ziekte. Gezondheid reikt namelijk verder dan alleen het zorgsysteem en gaat over meerdere aspecten van het leven. Positieve Gezondheid is kortgezegd de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid Sinds 1 juni 2020 werken Incluzio en het Institute of Positive Health (IPH) samen om van elke buurt een betere buurt te maken. Voor en door inwoners. Bij Positieve Gezondheid staat veerkracht en een betekenisvol leven centraal. Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met Positieve Gezondheid in je eigen dagelijkse praktijk. Dan is het prettig als je weet wat dit inhoudt en zelf hebt ervaren hoe je aan het nieuwe gezondheidsconcept vorm en inhoud kan geven. Het effect kun je vergroten wanneer je samen anderen dit proces door loopt en zij met je meedenken over de vragen die je tussentijds tegenkomt

Het Institute for Positive Health (iPH) is een anbi- stichting en heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt van 2019-2021 financieel ondersteund door de vier grote verzekeraars, het ministerie van VWS en van de Noarber Foundation. Het iPH ontwikkelt het concept van positieve gezondheid en implementeert dat in de zorg in Nederland Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers Positieve Gezondheid per provincie . In Limburg (79%) en Zeeland (77%) wordt Positieve Gezondheid het vaakst genoemd in de gezondheidsnota, in Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland (allen 33%) het minst vaak. Opvallend is dat in Drenthe (25%) het vaakst onbekend is of Positieve Gezondheid in de actuele nota wordt gebruikt Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Op deze site willen wij de Limburgers inspireren en faciliteren met ideeën en voorbeelden. Het begrip Positieve Gezondheid is geintroduceerd door de arts Machteld Huber Doel van deze groep. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is uitstekend inpasbaar in coachtrajecten. Hoe doe je dat, wat is de essentie van Positieve Gezondheid, wanneer zet je het in, met wie, wat kun je doen samen met de coachee, loop je ergens tegen aan, wat gaat goed en wat gaat niet goed, kun je het ook inzetten als je onder tijdsdruk werkt

Hoe het denken kantelde - iPH

In 2011 lanceerde arts Machteld Huber Positieve Gezondheid: een nieuwe concept van gezondheid waarbij de nadruk niet zozeer ligt op ziekte, maar 'op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.' Dat klinkt mooi, maar ook vaag. Wat kun je als verpleegkundige met zo'n nieuw concept Op woensdag 13 januari 2021 organiseerde iPH in samenwerking met Alles is Gezondheid de eerste Positieve Gezondheid Live: een terugkerende livecast met wisselende thema's en praktijkvoorbeelden van Positieve Gezondheid.. De eerste editie staat volledig in het teken van Leren van Limburg.De provincie is al jaren aan de slag met Positieve Gezondheid Het Institute of Positive Health (iPH) heeft een eerste inventarisatie gepubliceerd van gevalideerde meetinstrumenten. Het kunnen meten en beschrijven van de effecten van Positieve Gezondheid is van groot belang voor verdere implementatie van het gedachtegoed in de maatschappij

Positieve gezondheid Kennisplein Zorg voor Bete

Wat is positieve gezondheid? Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat is Positieve Gezondheid? Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen va Wat brengt positieve gezondheid aan vernieuwing als je het gedachtegoed vergelijkt met veelgebruikte aanpakken in de bestaande praktijk? Waar zitten de overeenkomsten en verschillen? En hoe kunnen de verschillende aanpakken elkaar versterken in de praktijk? iPH vroeg aan een groep trainees van Talent for Care om de verschillende methoden eens op die manier naast elkaar te leggen Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Een andere kijk op gezondheid waarbij je de focus niet legt op aandoeningen, klachten en gezondheidsproblemen. Je legt het accent op de mens zelf, op zijn of haar veerkracht en op wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. Steeds meer sociaalwerkorganisaties gaan er mee aan de slag. In beleid, voor inwoners en cliënte

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van publieke en private partners die de maatschappelijke beweging naar een gezonder Nederland stimuleert Dit doe je door aan kleine facetten van je gezondheid te werken, zo krijg je vanzelf het gevoel dat je meer in balans bent. Het invullen van de vragenlijst geeft je inzicht in hoe het staat met je gezondheid en als je op zoek bent gegaan naar wat voor jou belangrijk is, je zingeving of meaningfulness, is het tijd voor actie Over Mijn Positieve Gezondheid: www.mijnpositievegezondheid.nl Stichting Institute for Positive Health Jaarbeursplein 6 | Beatrixgebouw JIM - 6e verdieping | 3521 AL Utrecht | T + 31 (0) 30 307 57 17 | info@iph.nl | www.iph.nl

Hiervoor hebben we persoons- en/of adresgegevens nodig. Hier vind je de privacyverklaring van iPH. Hierin staat hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. In het document staat: waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen; hoe we goed voor jouw gegevens zorgen; wat je rechten zijn; Ook is beschreven hoe je zelf het beste om kunt gaan met de tool Het centraal stellen van het concept Positieve Gezondheid gaat dus niet zonder slag of stoot. Dat kunnen de deelnemers aan het transformatieprogramma Positieve Gezondheid zeker beamen. In dit programma ontdekken het Institute for Positive Health (iPH) en wij, samen met inmiddels 14 organisaties uit de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg wat het betekent om vanuit een ander paradigma zorg te.

Het concept 'Positieve gezondheid' is een kans om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor onze inwoners. Dit sluit aan bij de omslag naar gezondheid en gedrag en bij de omslag van systeem naar bedoeling. Het is een concept dat communicatie tussen inwoners, organisaties en gemeenten mogelijk maakt Dit leidt tot een voortdurende stroom aan praktijkverhalen van patiënten, zorgverleners en bestuurders. Maar er is meer nodig om het gedachtegoed verder te ontwikkelen en te implementeren. Onderzoeker Marja van Vliet van iPH: 'Iedereen die investeert in Positieve Gezondheid wil ook wel weten wat het oplevert Zij is oprichter van het Institute for Positive Health (iPH). Het nieuwe concept van gezondheid luidt: 'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven' Het iPH gaat ROC Midden Nederland ondersteunen bij het borgen van Positieve Gezondheid in het opleidingsaanbod van de mbo-onderwijsinstelling. Machteld Huber: Leefstijlziekten, die steeds meer voorkomen, zijn voor een groot deel te voorkomen of tenminste te verbeteren Inmiddels wordt het concept Positieve Gezondheid in Nederland omarmd door veel professionals uit de gezondheidszorg, de publieke gezondheid en het sociaal domein. Het stimuleert cliëntgericht en integraal werken en legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ook veel GGD'en willen hun beleid en praktijk laten aansluiten bij dit nieuwe, bredere concept van gezondheid

Een magazine volledig gevuld met interviews, artikelen en informatie over de route en de uitkomsten die Positieve Gezondheid in Limburg hebben opgeleverd. iPH organiseert in samenwerking met Alles is Gezondheid van 15:30 tot 17:00 uur deze eerste Positieve Gezondheid Live Niet het accent op wat niet kan, maar op wat nog wél kan, het is een voorbeeld van hoe Positieve Gezondheid er in de praktijk kan uitzien, legt De Wit, programmaleider van het team Positieve Gezondheid van Vilans, uit. Het concept van Machteld Huber, waarbij ervaren gezondheid veel méér is dan alleen de fysieke gezondheid, breidt zich als.

Positieve Gezondheid - MijnPositieveGezondheid

Het instrument voor Positieve Gezondheid dat Huber ontwikkeld heeft, geeft je inzicht waar voor jou energie te halen is. Na het invullen van de vragenlijst krijg je door middel van een spinnenwebdiagram overzichtelijk te zien hoe jij je eigen gezondheid en welzijn op elke dimensie ervaart. Hiermee kun je voor jezelf en samen met een. We zetten ons met het project Positieve gezondheid in voor een andere kijk op gezondheid. In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte het uitgangspunt maar: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. aldus Machteld Huber, voormalig huisarts en.

Het IPH heeft in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de Stichting Kind & Ziekenhuis en de gemeente Utrecht de eerste versie van de Kindtool Positieve Gezondheid gepresenteerd. Deze tool biedt de mogelijkheid om de gezondheid van een kind in een breder perspectief te plaatsen. Zo is er naast de aandacht voor de lichamelijke gezondheid, extra [ Als je de lessenserie hebt afgerond, heb je kennis van het concept van Positieve Gezondheid en kan je het spinnenweb toepassen in de praktijk. Daarmee krijg je zich op het welbevinden van je zorgvrager. In les 1 komen de twee definities van gezondheid aan bod en ga je ontdekken wat gezondheid voor jou betekend Wil jij je nog aanmelden? Neem contact op Lichelle Kool van iPH (l.kool@iph.nl)Barbara en Karolien nemen je mee de wereld rond. Ze vertellen over de uitrol en implementatie van Positieve Gezondheid vanuit Nederlands voorbeeld naar het buitenland: ervaringen op individueel, wijk en regio niveau

In de praktijk werken we volgens het concept van Positieve Gezondheid. Wat is positieve gezondheid? Een van onze belangrijkste inspiratoren is ex-huisarts Machteld Huber. Haar concept van Positieve Gezondheid is voor ons leidraad in het verlenen van zorg aan u. Bij Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, [ Veel mensen vinden dat ze gezond zijn als ze geen lichamelijke klachten hebben en niet ziek zijn. Maar positieve gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Mensen met een chronische ziekte kunnen zich gezond voelen. Zij kunnen leren omgaan met hun ziekte en zich aanpassen. Bekijk de website voor meer informatie Vijf jaar geleden startten wij de samenwerking met het Institute for Positive Health (iPH) om Positieve Gezondheid te implementeren in de langdurende zorg. Wat zien wij als de 3 grootste uitdagingen voor de langdurende zorg in relatie tot Positieve Gezondheid de komende tijd

Wat is Positieve Gezondheid? Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We overwegen of opname van het spinnenweb in het ECD bijdraagt. Is hier al ervaring mee en zijn er misschien nog..

Positieve gezondheid - Alles is gezondheid

Let op: Bent u lid van het RSC, schrijf u dan in via de site van het RSC. Door Marja van Vliet, Institute for Positive Health (iph.nl) In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan Positieve gezondheid kiest een invalshoek waarbij het accent niet ligt op ziekte maar op de mensen zelf, hun veerkracht en datgene wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid (zie de afbeelding). Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst. Wat is positieve gezondheid? In dit concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte. Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte. Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die gezondheid kan nog versterkt worden Het spreekt mensen aan op hun veerkracht en gedrag en dat betekent dat je er zelf invloed op hebt. Hoe fijn is dat! Eindelijk gezond Sinds ik het concept van positieve gezondheid heb leren kennen, kan ik ook met een bredere blik naar mijn eigen gezondheid kijken. Ik heb dan wel mijn fysieke beperkingen, maar daar pas ik mijn (dagelijkse) leven.

Bij het concept Positieve Gezondheid ligt het accent niet op de ziekte, maar op de persoon. Het gaat om hun veerkracht en over wat voor hen het leven betekenisvol maakt. Medewerkers van Argos worden in het transformatieprogramma Positieve Gezondheid door Vilans en het Institute for Positive health (iPH) ondersteund Positieve Gezondheid 'Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven', zo formuleert Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van IPH, de nieuwste opvatting over gezondheid.Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van beperking of ziekte Angelique Schuitemaker nam 1 augustus de directie van het Institute for Positive Health (iPH) over van Machteld Huber. Huber richtte het iPH op als het instituut van de beweging Positieve Gezondheid. In deze beweging ligt de focus niet op ziekte, maar op de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt

Wat houdt het Gedachtegoed Positieve Gezondheid in? Wat zijn de doelen van de deelnemers? - Zelf aan de slag - werken met het Spinnenweb: Persoonlijke veranderwens - Inspiratie uit de praktijk: huisartsspreker als ambassadeur • Wat heeft het hem persoonlijk gebracht en wat bracht het zijn patiënt? • Casu Kindtool Positieve Gezondheid Datum: 12 oktober 2017 Het IPH heeft in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de Stichting Kind & Ziekenhuis en de gemeente Utrecht de eerste versie van de Kindtool Positieve Gezondheid gepresenteerd. Deze tool biedt de mogelijkheid om de gezondheid van een kind in een breder perspectief te plaatsen Sinds 1 juni 2020 werken Incluzio en het Institute of Positive Health (IPH) samen om van elke buurt een betere buurt te maken. Voor en door inwoners. Bij Positieve Gezondheid staat veerkracht en een betekenisvol leven centraal. Vanmiddag wordt het vierde gespreksinstrument van het Institute for Positive Health (iPH) gelanceerd: de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid. De nieuwe versie is er voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden. De lancering vindt plaats in Tiel tijdens de conferentie 'Taal en Gezondheid'. Dit meldt iPH

Mijn Positieve Gezondheid

Als trainer Positieve Gezondheid ben ik door het iPH gecertificeerd. Als trainer Positieve Gezondheid geef ik workshops en lezingen over de essentie van Positieve Gezondheid. Naast inspiratie komt ook implementatie, de mogelijkheid om het gedachtegoed in je werk (van zorg tot onderwijs) toe te passen, met respect voor ieders persoonlijke waarden en tempo, aan bod Wat is Positieve Gezondheid? Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De Kindtool Positieve Gezondheid laat zien wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid Over Positieve Gezondheid Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte Het is tijd voor de next step . Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de afgelopen drie jaar het concept Positieve Gezondheid op de kaart gezet. Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid kansen biedt om patiënten en bewoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving Positieve Gezondheid 'Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven', zo formuleert Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van IPH, de nieuwste opvatting over gezondheid.Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van beperking of ziekte

'Positieve gezondheid is te zien als een grondhouding' 'Positieve Gezondheid helpt mee aan een gemeenschappelijke taal [Tips van ervaringsdeskundigen: - 1. begin klein - 2. zie het als een grondhouding - 3. werk met Zcoalitions of the willing [- 4. zoek naar samenwerkingsverbanden - 5. veranker het ook op structureel niveau - 6. . Voor meer informatie over het transitietraject Positieve Gezondheid kun je terecht bij Stannie Driessen, directeur Advies en Implementatie bij Vilans s.driessen@vilans.nl / 06-228 10 107. Organisaties die geïnteresseerd zijn om mee te doen met dit nieuwe transitieprogramma in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen terecht bij Femke de Wit, senior adviseur bij Vilans f.dewit@vilans.nl / 06. Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber) Positieve Gezondheid 'Positieve Gezondheid' is een nieuw begrip in Nederland. Veel mensen denken bij gezondheid aan lichamelijke klachten. Maar we kijken breder. Ook mensen met een (chronische) ziekte kunnen zich gezond voelen. Het gaat er om dat mensen zich aanpassen aan verande-ringen in het leven. Een ziekte kan lastig leert omgaan

 • Musea België corona.
 • Beste Pokémon Go 2020.
 • Alcohol vanaf 16 jaar België.
 • Laarzen schachtwijdte XL.
 • Stationsgebied Leiden.
 • Lungo koffie aanbieding.
 • Die rechterlijke instellingen zijn aangewezen in artikel RO.
 • Syndroom van Down levensverwachting.
 • Krijsende baby geluid.
 • Parkeren USC Leiden.
 • Stemming altviool.
 • Retro xbox controller.
 • Beton waterdicht maken.
 • Change language InDesign 2020.
 • Razer DeathStalker review.
 • Kirkjufell hike.
 • Mohair sjaal breien patroon.
 • Openbare weegbrug in de buurt.
 • Prins Tuinhuisjes.
 • Geneesmiddelenvoorschrift.
 • Vlag Mexico.
 • Kerry Blue Terriër tweestromenland.
 • French pedicure Utrecht.
 • Champignons met paneermeel.
 • Zelfbouwpakket zonnepanelen.
 • Kookroom ALDI.
 • Lelies openen niet.
 • Skyline webcams Live.
 • Mirrorlink Citroën C4 Cactus.
 • Kan een bladpootwants vliegen.
 • Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen.
 • Hardness unit.
 • Stereotype gedrag paard.
 • Zuid Holland Metaaldetectors.
 • Fiamma fietsendrager camper.
 • Sony Bravia OLED 55 inch.
 • Kokos aarde.
 • Producent ivermectine.
 • Verschil tussen oordelen en beoordelen.
 • Caretta Caretta schildpad gevaarlijk.
 • Tweede beurscrash 2020.