Home

Stage UU Geesteswetenschappen

Stage - Geesteswetenschappen - Studenten Universiteit

Informatie over stage, met praktisch stappenplan, voor studenten van de Universiteit Utrecht Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst. Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ): stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen De faculteit Geesteswetenschappen omvat de disciplines geschiedenis, kunst, filosofie, muziek, literatuur, taal, religie en media

Actuele vacatures bij de Universiteit Utrecht, voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend- en beheerspersoneel De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt (beroeps)onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. Ze put daarvoor uit oude en nieuwe bronnen van geestelijke stromingen en religies, met ruime aandacht voor mystiek en esoterie Stage lopen: Voor jezelf én voor een ander. Johanna Harder volgde in 2019 de Honours Research Seminar. Een paar maanden geleden besloot ik dat ik iets wilde veranderen. Ik nam deel aan cursussen, deed mijn werk, maar ik miste iets

Ook de faculteit Geesteswetenschappen verzorgt ieder jaar meerdere cursussen voor de Utrecht Summer School, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en muziek, taal en cultuur. Onderzoek Veel universitair docenten verzorgen niet alleen onderwijs maar verrichten ook wetenschappelijk onderzoek Stage Work Placement Opportunity at Newcastle University 2011: Stage UNStudio: Stageplaats MO Group International: Stage Cinekid: Stage plaats Memphis Film & Television: 1%CLUB op zoek naar nieuwe stagaire: Stage vacature het Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanboel (juni-juli

Stages & arbeidsmarkt - Geesteswetenschappen - Studenten

nieuws.gw@uu.nl > Kopij voor HUMmagazine aanleveren > Vragen over oraties, promoties of nieuwsberichten > Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief Faculteitsbureau Geesteswetenschappen: Trans 10, kamer 1.05A 3512 JK Utrecht 030 253 6096 bestuurssecretariaat.gw@uu.nl Het faculteitsbureau kan geen onderwijsvragen beantwoorden Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de geestesproducten van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen in de moderne tijd grotendeels overeen met de alfa-en.

Eberhard Karls Universität Tübingen - Geesteswetenschappen

Samenwerken - Faculteit Geesteswetenschappen

 1. Vacatures: Datum : Gebied: Bijzonderheden: Rocket Channels: De Nederlandsche Bank: 15-01-2015: Communicatie: Gaudeamus Academy & Muziekweek: 16-02-2015: Communicatie.
 2. Geesteswetenschappen. Bij Geesteswetenschappen leer je de wereld kennen. In deze tijd van globalisering zijn geesteswetenschappen belangrijker dan ooit. Migratie, integratie, handel en technologie zorgen ervoor dat grenzen tussen landen en culturen vervagen. Om met elkaar te kunnen samenwerken en -leven, is het cruciaal dat we elkaar begrijpen
 3. In de praktijk blijkt dat veel internationale studenten niet aan de faculteit Geesteswetenschappen kunnen studeren, omdat zij dit simpelweg niet kunnen betalen. Studenten van buiten de EU kunnen geen lening aanvragen, hebben geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt en betalen meer collegegeld. Het collegegeld voor deze studenten bedraagt op jaarbasis circa 17.000 euro
 4. Verzameling Franstalige elektronische tijdschriften op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl). UU studenten en medewerkers kunnen I-analyzer Deze database bevat de originele editie van het omvangrijke naslagwerk The London stage, 1660-1800 : a.
 5. Op de avond van 2 maart 2021 organiseren we voor de vijfde keer - en voor de eerste keer online - de CarrièreNacht Geesteswetenschappen, met als thema Jobs of the Future. Dit jaar richten we ons op de toekomst. Jouw toekomst, de toekomst van het werkveld, maar ook de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen
 6. In de meeste masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het mogelijk stage te lopen. Als een stage niet als onderdeel in het programma is opgenomen, is het vaak mogelijk om binnen de keuzeruimte van een opleiding voor een stage te kiezen. Een stage levert 6 of 12 studiepunten (EC) op en duurt respectievelijk 168 of 336 uur

Stage - Geschiedenis - Studenten Universiteit Utrech

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen. Website of the Ethical Assessment Committee Linguistics (Ethische ToetsingsCommissie Linguistiek, ETCL) and front-end to the ETCL webportal. https://fetc-gw.wp.hum.uu.n Jaarlijkse stagemarkt Geesteswetenschappen Elk najaar organiseert de Career Service Geesteswetenschappen een stagemarkt waar je je kunt oriënteren op stages en in gesprek kunt gaan met organisaties die op zoek zijn naar stagiairs uit onze faculteit. Houd de agenda, onze nieuwsbrief en onze socials in de gaten voor datum en aanmelding Een stage levert 6 of 12 studiepunten (EC) op en duurt 168 of 336 uur. Procedure. Volg het stappenplan als je stage wilt lopen: 1. Stage zoeken 2. Docentbegeleider en stageplan 3. Goedkeuring en stageovereenkomst 4. Stageverslag en evaluatie. Terug naar boven. Hom

Wil jij je grenzen verleggen? Aan een buitenlandse universiteit studeren is een verrijking van je studie en een ervaring voor het leven! Dompel jezelf onder in een andere cultuur, leer een nieuwe taal en doe inspiratie op voor je vervolgstudie. Keer terug met nieuwe internationale vriendschappen, academische contacten en een belangrijke toevoeging aan je CV Alle cursussen Cursussen open voor inschrijving Toetsen open voor inschrijvin Geesteswetenschappen Faculteitsbestuur en -bureau. De faculteit staat onder leiding van het faculteitsbestuur. Faculteitsbureau. Afdelingen voor ondersteuning van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering De Faculteit der Geesteswetenschappen herbergt een brede waaier van gevestigde disciplines in de humaniora - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals nieuwe media, digital humanities en conservering en restauratie

Stage - Studenten Universiteit Utrech

Meer informatie over de financiering van je stage is te vinden op de volgende website: Neem dan direct contact op met het International Office Geesteswetenschappen, onze contactgegevens vind je rechtsboven onder 'Contact'. Terug naar boven. Studeren in het buitenlan Onderwijsvisie UU. Opleidingscommissie. Arbeidsmarkt. International Office. Honoursonderwijs. Stage. Subsidies onderzoeksmasters (Engels) Young Leaders League Parnassos (cultuurcentrum) Studium Generale. Studentenorganisaties. Studieverenigingen. UU Cultuuragenda . Studiepunt Geesteswetenschappen Drift 10 3512 BS Utrecht T. (030. Stage en onderzoek Educate-it betrekt naast docenten ook studenten bij het verder innoveren en verbeteren van het onderwijs op de Universiteit Utrecht. Dit doen we onder andere door studenten onderdeel te maken van het programma en de werkzaamheden van Educate-it

Studiepunt Geesteswetenschappen. Drift 10, 3512 BS Utrecht. Studiepunt.gw@uu.nl . Telefoon: (030) 253 6285. maandag t/m vrijdag van 11.00 - 12.30 & 13.00-15.00 uur. Balie maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uu Minor Geesteswetenschappen in de beroepspraktijk Minor Gender Studies (vanaf 2014-15) Minor Geschiedenis (vanaf 2019-20) Minor Geschiedenis (vanaf 2020-2021) Minor Global Asia Minor contact op via cursusplanner@uu.nl In het kader van zijn masteropleiding liep hij stage bij vredesorganisatie PAX. Hij werkte als admissions officer en webcare medewerker bij UAF (stichting Vluchteling-Student) en schreef ondertussen een roman: De Slapende Berg, het verhaal van Isma, die zoekend naar betekenis in zijn leven een reis onderneemt naar de Slapende Berg dat uitgegeven werd bij Uitgeverij Boekscout ictenmedia@uu.nl. Telefoon Helpdesk: (030 253) 8100. Zoek. Zoek: Home Bekijk sidebar. ICT & Media is een recente afdeling binnen de faculteit Geesteswetenschappen, een bundeling van krachten en diensten van het Centrum voor Informatisering en Mediagebruik (CIM) en de Systeemgroep Wijsbegeerte

Stage - Taal- en cultuurstudies - Studenten Universiteit

Faculteit Geesteswetenschappen - Universiteit Utrech

Faculteit Geesteswetenschappen. Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Faculteit Geneeskunde. Faculteit Bètawetenschappen. Faculteit Sociale Wetenschappen. Master Project & Onderzoeks Project & Stage Open - 6 dagen geleden geplaatst A. Anoniem. Epidemiology. Epidemiology Postgraduate. Geneeskunde. Biomedische. Stage lopen is goed voor je loopbaan na je studie, bleek uit ons meest recente arbeidsmarktonderzoek. Stagecoördinator Barbara Sumer vertelt over alle ins and outs van het stage lopen buiten Nederland én je hoort van een oud-stagiair alles over een prachtige en inspirerende stage in Tanzania Universiteiten moeten zich volgens Crabbendam nadrukkelijker met hun geesteswetenschappen profileren en bedrijven en overheden zouden veel meer alfa-stages moeten aanbieden. Letterkundige Frits van Oostrom, voorzitter van het regieorgaan geesteswetenschappen, waarschuwde wel dat een defensieve opstelling averechts kan werken: We zijn niet zielig Beurs. Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen. Speciaal voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen is er het Stagefonds Duurzame Geesteswetenschappen: een tegemoetkoming in de kosten van de reis en het levensonderhoud die een stage buiten Europa met zich meebrengt

The Faculteit Geesteswetenschappen Department at Utrecht University on Academia.ed De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. In de stage wordt toegepast wat aan kennis en vaardigheden in (delen van) het cursorisch onderwijs is opgedaan. De stagewerkzaamheden worden bij voorkeur verricht bij een instelling of een bedrijf buiten de faculteit Educate-it Geesteswetenschappen (voorheen team ICT & Onderwijs) is een facultair team dat al een aantal jaar ondersteuning biedt aan docenten bij de inzet van Blackboard, Weblectures en het evaluatiesysteem Caracal. Vanuit het universitaire programma Educate-it heeft elke faculteit nu een Educate-it team op facultair niveau

Het kernpakket Brains and Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen: is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Theater, muziek en dans in interdisciplinair perspectief (voorheen Podiumkunsten: theater, dans en muziek) besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Taal, Media en Communicatie is een interdisciplinaire mino faculteit geesteswetenschappen . 18/06/2013 . Nieuws. Onvoldoendes bij visitaties, Geesteswetenschappen neemt maatregelen. 14/06/2013 . Achtergrond. UU-docent haalt politiek theater naar Utrecht. 07/06/2013 . rUUmoer. De metamorfose van een universitaire kolfkamer. 29/05/2013 . Nieuws. UU-studenten presenteren documentaire. Geesteswetenschappen kondigt forse bezuinigingen aan. 14/09/2011 . Opinie. Geesteswetenschappen nodig voor kritische blik . Door Hans Schouwenburg. 13/09/2011 . Achtergrond. Drift 25, de nieuwe parel Nieuw literatuurfestival met UU-tintje. 10/11/2010 . Artikel. Toch een. Faculteit Geesteswetenschappen UU, 2013 Het medium glas in de hedendaagse kunst Student: Juul Vernooij 3240711 Tijdens mijn stage mocht ik meewerken aan Glasstress 2011. Deze stage heeft vragen bij mij opgeroepen omtrent glas in de hedendaagse kunst. Is een tentoonstelling al Taalkunde - Marjo van Koppen (J.M.vanKoppen@uu.nl) Stage extramuros - Emmeline Besamusca (E.N.Besamusca-Douwes@uu.nl) Competenties-Ingangseisen. Je moet voldoen aan de volgende eisen. Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen; Verplicht materiaal. Handleiding. Brochure 'Facultaire stageregeling'.

Vacatures - Werken bij de - Universiteit Utrech

Blok 1: Blok 2: Blok 3: Blok 4: Geestelijke verzorging : Ethiek in de zorg : Crisis, coping, en rituelen: Levensbeschouwing, organisatie en beleid : 5 ECTS : 5 ECT Voor praktische vragen die te maken hebben met je studie kun je contact opnemen met de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen geesteswetenschappen Zoek de fout: 'Succes is een keuze.' Willem Bongers-Dek, adjunct-directeur bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, sprak op 20 juni 2017 tijdens een alumni-avond van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur een column uit die zo memorabel was da Educate-it UU; Home / Geesteswetenschappen. Geesteswetenschappen Nakijken van tentamens ging nog nooit zo snel: al mijn studenten schrijven in leesbaar Arial - Saskia Stevens. Benieuwd hoe ik dit bereikt heb? Lees meer. Mijn studenten ontwikkelen zich spelenderwijs tot experts - Jasper van Vught Kandidatenlijsten FR-verkiezingen zijn vastgesteld *** For English, see below *** De Kiescommissie Geesteswetenschappen heeft de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2020 vastgesteld en deze tijdens een openbare zitting op 18 mei 2020 bekend gemaakt, zie hier onder

Academie voor Geesteswetenschappen Notenbomenlaan 400

Meer informatie over stages wordt gegeven in de facultaire stageregeling, in het opleidingsstatuut. Ingangseisen: in overleg met de begeleidende docent . Voor een stage in het buitenland geldt de ingangseis dat je de cursus Onderwijs Nederlands als tweede taal, cursuscode NEMV12007 , hebt gehaald ICT & Media - Geesteswetenschappen ' ICT & Media - Geesteswetenschappen Direct naar het inhou Meld je hieronder aan voor een van de activiteiten die bij Onderwijs & ICT Geesteswetenschappen worden aangeboden. Mochten deze niet uitkomen, kun je in contact komen via: - Inloopuren: Elke woensdag van 14:00 t/m 16:00 - E-mail: icto.gw@uu.nl - Telefoon: 8100 of 637

Université Paris 1 Panthéon ‐ Sorbonne

Educate-it bij Geesteswetenschappen ' English en. Educate-it bij Geesteswetenschappen Direct naar het inhoud. Home / These colleagues have innovated their education / Innovatie. Innovatie Filters. ICT bij eerstejaars Bachelorvak Wijsgerige Ethiek Stimuleren zelfstudie door inzet Scalable learning. HUMANITIES OF UTRECHT: Martha Frederiks. Met ingang van collegejaar 2020/2021 zal er,—naast een nieuwe onafhankelijk voorzitter van de faculteitsraad—, nog een ander nieuw gezicht zijn: Peter Schrijver, die de afgelopen jaren de functie van vice-decaan bachelor onderwijs vervulde, wordt departementshoofd van het departement Taal, Literatuur en Communicatie, en zijn plaats als vice-decaan.

Educate-it UU; Home / Nieuwsberichten / Educate-it Geesteswetenschappen website online! Nieuwsberichten Educate-it Geesteswetenschappen website online! Vandaag is de nieuwe Educate-it Geesteswetenschappen website online gezet. Doel van deze website is om ervaringen en ideeën te delen over Onderwijs & ICT die in de faculteit spelen site van de universiteitsbibliotheek (www.library.uu.nl) is een overzicht gemaakt van welke zoekmachines bruikbaar zijn voor diverse soorten bronnen. Naast de catalogus en database voor tijdschriften die je leiden naar wat de Universiteit Utrecht aan bronnen beschikbaar heeft, zij Stage lopen. De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) hanteert strikte criteria en procedures met betrekking tot het volgen van een stage. Deze zijn in het facultaire stagereglement vastgelegd. Per opleiding kunnen er bovendien nog specifieke eisen gelden. Het lopen van een stage is voor de meeste opleidingen binnen de FGw niet verplicht

Ervaringen met een ELO. Blackboard wordt door de meeste docenten gebruikt om cursusmateriaal en opdrachten beschikbaar te stellen aan studenten Geesteswetenschappen. De Career Service Geesteswetenschappen is er voor al jouw vragen over stage en werk. Zodra jij een stage hebt gevonden, meldt dit dan bij ons. De stagecoördinator adviseert je vervolgens bij het doorlopen van de stageprocedure en voorziet jouw stageplan van feedback voordat je goedkeuring vraagt aan de examencommissie Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Academic Language Programme. Ontwikkel je academische taalvaardigheid. Philosophy, Politics and Economics (PPE) Better decisions for a better world. Nederlands als tweede taal. Nederlands leren op elk niveau. Docent worden

Jaar 1: Geschiedenis in educatief perspectief: START SEPTEMBER (THESIS CULTUURGESCHIEDENIS) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Onderzoeksseminar Cultuurgeschiedenis

Humanities Honours Blog Stage lopen: Voor jezelf én voor

Meld je hier aan en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht op de blog wordt geplaats Openingstijden computerleerzalen maandag t/m donderdag 8:45 - 19:00 uur vrijdag 8:45 - 16:45 uur Openingstijden helpdesk maandag t/m vrijdag 11:00 - 13:00 uu

Video: Onderwijs aan de Faculteit Geesteswetenschappen

ICT & Media is bereikbaar per e-mail en telefoon. U kunt ook tussen 11:00 en 15:00 uur langskomen bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen op Drift 10. Als u daar de medewerker van dienst naar ICT & Media vraagt, komt een van onze collega's naar beneden. Contact per e-mail. Uw vraag of melding is welkom op ictenmedia@uu.nl De portal van de facultaire ethische toetsingscommmissie Geesteswetenchappen (FETC-GW) wordt vernieuwd. De functionaliteit blijft grotendeels gelijk, maar het gebruiksgemak wordt verhoogd. Om één en ander goed te regelen zal de portal niet bereikbaar zijn..

University of Bergen - Geesteswetenschappen - StudentenAberystwyth University - Geesteswetenschappen - Studenten

Stagearchief Faculteit Geesteswetenschappen

GST Stage Het kernpakket Brains and Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen: is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Theater, muziek en dans in interdisciplinair perspectief (voorheen Podiumkunsten: theater, dans en muziek) besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Taal, Media en Communicatie is een interdisciplinaire mino Universiteit Utrecht - Utrecht Universit

Praktische zaken - Nederlandse literatuur en cultuur

Contact - Faculteit Geesteswetenschappen - Universiteit

CursusPlanner Universiteit Utrecht Stel op een eenvoudige manier je vakkenpakket samen. Let op: officieel inschrijven voor cursussen, toetsen of tentamens gaat via Osiris. Meer informatie over het gebruik van deze tool vind je onde Stage, loopbaan & werk. Als je bent afgestudeerd en een diploma op zak hebt, ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. De Universiteit Leiden heeft diverse Career Services die je kunnen helpen met de overgang van studie naar je eerste baan, maar ook hulp kunnen bieden bij (studie)loopbaanvragen tijdens je studie, of als je twijfelt over je studie

Naast je studie - Communicatie en organisatie - StudentenBijlhouwerstraat 6 - Studenten | Universiteit UtrechtUMC Utrecht - Studenten | Universiteit Utrecht

Klaar met callcenter en straatmarketing? Leidschwerk.nl vind je studiegerelateerde, leuke vacatures in Leiden UPStage is het administratiesysteem van UPPER Stagebureau Farmacie. UPPER Stagebureau Farmacie coördineert de praktijkstages en coschappen van de Master Farmacie van de Universiteit Utrecht Responses op surveys worden anoniem geregistreerd. Wanneer u problemen ondervindt met het aanmelden neem dan contact op met caracal@uu.nl. © 2016 Utrecht University. Educate-it Geesteswetenschappen website online! Vandaag is de nieuwe Educate-it Geesteswetenschappen website online gezet. Doel van deze website is om ervaringen en ideeën te delen over Onderwijs & ICT die in de faculteit spelen Bij Geesteswetenschappen verliezen 15 personen hun baan als gevolg van de facultaire reorganisatie. Door natuurlijk verloop kan het aantal ontslagen in de ondersteunende diensten worden beperkt. Het aantal fte dat met ontslag is bedreigd kan hierdoor worden bijgesteld van 16 fte naar iets meer dan 12 fte (9,1 fte wetenschappelijk personeel en 3 fte ondersteunend personeel) Wil je meer weten over hoe om te gaan met persoonsgegevens (deze verzamel je vrijwel altijd bij mensgebonden onderzoek), volg dan de online workshop 'Handling Personal Data' op 16 juni..

 • Lose Yourself.
 • Brugklas school locatie.
 • Maaltijdsalade.
 • Corendon Gran Canaria All Inclusive.
 • Jonestown Videoland.
 • Moomins Nederlands.
 • Stephen Marley parents.
 • Mijn andere ik 3 letters.
 • Aflevering gemist bij ons.
 • Vroeggeboorte voorkomen.
 • Slikproblemen stress.
 • Natalee Holloway dood.
 • Haarkam sieraad.
 • Trouw La Petite Fabriek.
 • Bol com Spongebob Dvd.
 • Sportkleding heren goedkoop.
 • Welke kleur oogpotlood bij blauwe ogen.
 • Windows photos install.
 • Ed o'neill wife.
 • Rose Fitzgerald Kennedy.
 • Virtual Radar download.
 • Opwekking vriendschap.
 • Microsoft Surface phone.
 • Structuur scheppingsverhaal.
 • Brita Arena.
 • Ronde Suar tafel.
 • Hermelijn auto.
 • Filmpje teckel pups.
 • Download Outlook.
 • Minecraft afbeelding hoge resolutie.
 • Easy core exercises.
 • The invention of the Atomic Bomb.
 • Perrigo Nederland.
 • Loonindexcijfer 2020.
 • Flota Caribe San Blas.
 • PeeWee EcoDome Kattenbak XXL.
 • Guppy bevallen.
 • ESVE dierenbenodigdheden.
 • Skijas maat 92.
 • Nieuw Jeruzalem liedtekst.
 • Open en gesloten lettergrepen werkblad.