Home

Irrationeel en rationeel

Rationeel redeneren en irrationaliteit Mens en

 1. Rationeel redeneren en irrationaliteit Rationeel redeneren is een manier van denken waarbij niet enkel het nadenken over iets op de voorgrond staat, maar ook de effecten van het denkproces: de gewenste en ongewenste gevolgen die een beslissing om een doel te bereiken met zich kan meebrengen. Rationeel redeneren kan zowel op een Newtoniaanse als holistische manier
 2. Naast rationale getallen zijn er ook irrationale getallen. Alle rationale en irrationale getallen samen vormen de reële getallen. In deze theorie behandelen we nog een keer wat rationale en irrationale getallen zijn. Methode. Irrationale getallen. Het getal $$\sqrt{3}$$ heeft oneindig veel decimalen. Bij deze decimalen is geen regelmaat te ontdekken
 3. Als je een rationele reactie hebt dan reageer je volgens de regels van de rede, het verstand, irrationeel is het tegenovergestelde. Een irrationele reactie kan voortkomen uit angst of onwetendheid. Er zijn legio voorbeelden te geven, hier is er 1: Het onweert buiten en man is bang. Rationele reactie: ik ben binnen en mij kan niks gebeuren
 4. parapraxie = 1. onvermogen om een voorwerp op de juiste manier te gebruiken 2. irrationeel gedrag, gedrag waar niet in redelijkheid over is nagedacht. rationeel =n rustige, doordachte manier Voorbeeld: `een rationele beslissing`Antoniem: irrationeel Synoniem: verstandelijk © Kernerman Dictionaries
 5. Rationeel noemt men alle uitspraken, welke op redematige begrippen en gevolgtrekkingen gegrond zijn. — In de wiskunde geeft men den naam van rationeel aan een getal, wanneer men het door eenheden en deelen van deze naauwkeurig kan voorstellen, en dien van irrationeel aan een getal, waarbij zulks niet mogelijk is
 6. rationeel Rationeel is een manier van denken waarbij niet enkel rekening houdt met logische principes, inhoud en uitgangspunten, maar ook met het Effect van het denkproces, d.w.z. de mate waarin men zijn doel bereikt de ongewenste maar reële neveneffecten van het denkproces

Een irrationaal getal is een reëel getal dat niet een rationaal getal is. Rationale en irrationale getallen samen vormen de reële getallen. Omdat rationale getallen het quotiënt (breuk) zijn van twee gehele getallen, is een irrationaal getal een reëel getal dat niet te schrijven is als een quotiënt van twee gehele getallen.Bekende voorbeelden van irrationale getallen zijn (de. Het zijn namelijk onze gedachten die bepalen hoe wij op een bepaalde gebeurtenis reageren en niet de gebeurtenis zelf. Rationele gedachten. Wanneer we inzicht krijgen in hoe we denken en irrationele gedachten bij onszelf gaan herkennen kunnen we ze gaan vervangen door rationele gedachten die veel effectiever zijn

Iemand die rationeel denkt of handelt, volgt de regels van de logica, overweegt alle feiten en, bedenkingen en bekijkt alle argumenten die voor of tegen een bepaalde theorie of handelswijze pleiten. Kenmerkend voor een rationeel proces, is dat het altijd hetzelfde logische patroon volgt, en dat verbanden of oorzaak en gevolgrelaties niet zomaar willekeurig worden toegewezen Een rationele beslissing steunt op ervaring, op opzoekingswerk, op gegevens en inzicht in het onderwerp waarmee je bezig bent. Een irrationele beslissing steunt op instinct, aanvoelen en vertrouwen en heeft ook te maken met durf. Is constant zijn verstand gebruiken zo verstandig? Niemand is constant rationeel bezig irrationeel. niet volgens logisch nadenken, zonder het gebruik van je verstand, strijdig met de rede Woede eist vergelding. Dit kan op twee manieren, die beide volgens Nussbaum verwerpelijk zijn. Ofwel de vergelding heeft tot doel de oude situatie te herstellen, maar dat is onmogelijk en dus irrationeel Albert Ellis was een van de grondleggers van de cognitieve psychologie. Hij begon zijn therapie in 1962 te ontwikkelen en noemde deze 'rationeel-emotieve gedragstherapie' (RET). Ellis was van mening dat een groot deel van de psychologische problemen waar mensen last van hebben veroorzaakt worden door irrationele gedachtenpatronen

Slimleren - Irrationale en rationale getallen herkenne

Wat is een goed voorbeeld van een irrationele reactie

 1. Dit bericht is geplaatst inBeschouwing en getagd Irrationeel, Rationeel, Rede op 9 april 2018 by Arie Sonneveld. Berichtnavigatie ← MCMXIV (1914) - Philip Larkin Drie titels van literaire lezingen
 2. Irrationeel denken vormt een onderdeel van de meeste mentale problemen. Vooral als irrationeel denken leidt tot heftige emoties, kunnen mentale problemen zich gemakkelijker aan mensen opdringen. Cliënten die irrationeel denken zijn vaak zo gewend aan de heftige emoties die daarmee gepaard gaan, dat ze niet doorzien hoe mentale problemen zich aan hen opdringen
 3. Rationeel is meer verzamelend denken voor een besluit te nemen. En logisch denken heeft niet per se een besluit tot gevolg. Als ik denk; Vogels vliegen omdat ze vleugels hebben, is dat logisch. Als ik denk; Ik moet stoppen, want het licht gaat op rood springen, is dat rationeel. En ik moet ook stoppen, omdat ik geen ongeluk wil, mezelf wil bezeren

Rationeel redeneren en irrationaliteit Rationeel redeneren is een manier van denken waarbij niet enkel het nadenken over iets op de voorgrond staat, maar ook d Als je beslissingen neemt dan kun je dat doen op twee manieren: rationeel of irrationeel Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'irrationeel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken We hebben de neiging om te kijken naar de 'rationele' factoren en kijken niet naar de emotionele factoren omdat wij emoties irrationeel vinden. Maar iedere emotie komt voort uit een reden. De oorzaak van het conflict tussen ratio en emotie is de dubbele boodschap die we ons lichaam ermee geven Betekenis van 'rationeel' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. de regeling van het vervoer binnen één en dezelfde vervoerstak via trajecten die uit bedrijfseconomisch oogpunt het meest rationeel zijn

Je hebt rationele gedachten en overtuigingen en irrationele. Rationeel betekent: gezond, redelijk, verstandig. En irrationeel betekent: ziekmakend, onredelijk, onverstandig. Volgens de Rationeel Emotieve Therapie hebben mensen een aangeboren neigeing om op een irrationele manier tegen gebeurtenissen aan te kijken Irrationeel en rationeel. Index » wetenschap & technologie. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue donderdag 8 februari 2007 @ 16:56:59 #1. sloopkogel. Ik was op zoek naar wat het woord irrationeel nou eigenlijk betekent. In de van dale staat Rationalisten en irrationals zijn twee soorten mensen die werden geïntroduceerd in een populaire typologie genaamd socionics. Velen begrijpen nog steeds niet wat het verschil tussen hen is. Inderdaad, op het eerste gezicht is het behoorlijk moeilijk om dit verschil te vangen. Bij nader onderzoek en studie wordt dit echter duidelijk

duidt het tegendeel aan van hetgeen rationeel, d. i. overeenkomstig de rede, is. Wat irrationeel is, is dus eigenlijk in strijd met de grondwetten van het menschelijk denken, als het principium van den voldoenden grond (dat er voor elke stelling een voldoende grond moet zijn) en het principe van de tegenspraak (dat twee contradictoir tegengestelde.. rationeel. Wat is het De juiste antwoorden zijn irrationeel, en gevoelsmatig. Berichtnavigatie. Vorige Vorig bericht: proloog. Volgende Volgend bericht: realistisch. Het gratis online Nederlandstalig Woordenboek. Is het irrationeel om te denken dat deze verdeling wel erg scheef is en is het irrationeel om te bedenken dat dit grote economische gevolgen heeft? Nee, als je, je iets in de historie verdiept dan weet je o.a. uit de crisis van de jaren dertig dat dit als één van de grote oorzaken gezien wordt van de toenmalige crash Bij het kopen van een product of dienst maken we een onbewuste, irrationele en emotionele keuze naderhand 'rationeel' voor onszelf. Dat doen we veel vaker dan we denken. Door de steeds maar groeiende hoeveelheid onderzoek op dit gebied zijn een aantal van deze onbewuste patronen inmiddels blootgelegd. Ze zijn dus voorspelbaar geworden

Irrationeel - 7 definities - Encycl

De oude gokker John Maynard Keynes zei al dat markten langer irrationeel kunnen blijven dan jij en ik solvabel (Markets can remain irrational a lot longer than you and I can solvent).Maar in. dienstverlening en communicatie te verbeteren. Y Naast rationele overwegingen maken mensen ook gebruik van vuistregels waarmee ze snelle keuzes kunnen maken. Daarnaast worden ze onbewust beïnvloed door allerlei omgevingsprikkels. Kennis over het bestaan van deze irrationeel ogende en onbewust Nee, zegt Kahneman, je moet het niet relateren aan het absolute vermogen maar aan de verandering in het vermogen, en dus is mevrouw A blij en gelukkig. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Verraderlijk aspect is het feit dat gedrag dat individueel rationeel is, tegelijk collectief zeer irrationeel is en dus een verwoestend effect kan hebben Antoniemen van rationeel. irrationeel; werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website. Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen Woordspellen. Onze websites Mijnwoordenboek.n

Spranglezing over keuzegedrag van de consument

Berichten over Rationeel geschreven door Arie Sonneveld. Een paar vragen over het gebruik van 'rationeel' en 'irrationeel'. Ik begrijp vaak niet wat mensen bedoelen die iets 'rationeel' of 'irrationeel' vinden Rationeel versus irrationeel denken. Het belangrijkste verschil tussen rationeel denken en irrationeel denken is dat rationeel denken is gebaseerd op logica en rede, terwijl irrationeel denken op geen van beide is gebaseerd. Gedurende ons leven komen we verschillende situaties tegen waarin we keuzes moeten maken Door de classificaties van nummers verder uit te breiden, komen we rationele en irrationele nummers tegen. Een rationeel getal is een getal dat als een breuk kan worden geschreven. Met andere woorden, het rationale getal kan worden geschreven als een verhouding van twee getallen. Beschouw bijvoorbeeld het nummer 6

Irrationeel gedrag rond klimaat en ggo's - MO* Magazine

Sinds het coronavirus begin januari de Chinese miljoenenstad Wuhan trof, heeft de nieuwe ziekte de wereld gegijzeld. In Italië brak paniek uit toen ook daar SARS-CoV-2, zoals het virus wordt genoemd, de kop opstak. Dorpen gingen dicht, scholen, winkels en kerken werden gesloten, concerten en andere grote evenementen afgelast Ik wil het vandaag hebben over de vraag waarom de mensheid mythologische en religieuze systemen heeft ontwikkeld en in allerlei rationele onzin gelooft. Ik versta onder rationele onzin overtuigingen die strijdig zijn met het wetenschappelijk wereldbeeld of die niet uit wetenschappelijke theorieën (op basis van methodische observatie en experiment) afleidbaar zijn, ofwel vanui

Wat is de betekenis van Rationeel - Ensi

Rationeel denken Soms komt er een brei aan gegevens aan je voorbij waarop jij je mening moet baseren. Eerst moet je de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden en vervolgens moet je je conclusie trekken. Je opdrachtgever of je collega's willen graag weten met welke argumenten jij tot je standpunt bent gekomen Soms komt er een brei aan gegevens aan je voorbij waarop jij je mening moet baseren. Eerst moet je de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden en vervolgens moet je je conclusie trekken. Je opdrachtgever of je collega's willen graag weten met welke argumenten jij tot je standpunt bent gekomen. Alleen rustig en rationeel denken kan je redden

Wat ze er echter niet bij vertellen is dat het omzetten van gedachtes die irrationeel zijn in rationele gedachtes niet eenvoudig is. En dat het heel lang kan duren voordat je gedachtes rationeel zijn. Als het je al lukt. Waarom is het zo moeilijk om irrationele gedachten om te zetten? Eenvoudigweg gedachtes die irrationeel zijn omzetten is een bijna onmogelijke klus. Dit komt omdat de oorzaak van deze gedachtes niet ligt in het denken Nadat de irrationele gedachten zijn opgespoord, worden in deze stap de irrationele gedachten uitgedaagd en vervangen door nieuwe, rationele gedachten. Het maken van nieuwe gedachten teneinde nieuwe gevoelens en nieuw gedrag mogelijk te maken, gebeurt aan de hand van vragen en argumenten van de RET-therapeut

We zijn dagelijks irrationeel en Michiel van Straten maakt dit op fascinerende, confronterende en spectaculaire wijze duidelijk door antwoord te geven op o.a. bovenstaande vragen. Hoewel we leven in de veronderstelling dat we elke dag vele afgewogen keuze maken, zijn er wetenschappers die beweren dat wel 95% van ons gedrag wordt gestuurd door ons onderbewuste Een rationele en d us . risico-averse manager zal proberen het risico van . gebied van goed ondernemingsbestuur en irrationeel gedrag. Roe (2003) besteedt expliciet aandacht aan deze problematiek

Rationeel - 9 definities - Encycl

Hoe rationeel is de mens In de ogen van de wetenschap is het irrationeel, Bij een beslissing over de toekomst zou je je uitsluitend moeten laten leiden door nog te maken kosten en te. Van irrationele overcapaciteit is sprake indien er productiecapaciteit aanwezig is bovenop de rationele capaciteit (zie aldaar). Deze extra productieomvang is niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld overcapaciteit als gevolg van een te optimistische toekomstplanning of bij structureel teruglopende afzet Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken

Irrationaal getal - Wikipedi

Volgens de logica zijn mijn voorkeuren hoogst irrationeel. Daarom haalden wiskundigen en biologen van de universiteit van Bristol de evolutie erbij om te verklaren waarom mensen en dieren zich soms 'irrationeel' gedragen. Moraal van het verhaal is dat dit ook rationeel kan zijn zonder psychologische overwegingen of vooruitplannen Rationeel-emotieve therapie, kortweg RET, is een vorm van psychotherapie en valt binnen de subgroep cognitieve gedragstherapie. Deze therapie kan je helpen als je bijvoorbeeld gehinderd of geblokkeerd wordt door irrationele gedachten. Bij deze vorm van therapie wordt een actieve rol van je verwacht en dat is iets dat je moet kunnen én willen Hamsteren is juist rationeel. Hoezo asociaal en irrationeel? Graaiende consumenten zijn economisch gezien juist voorspelbaar, zeggen twee economen die dit gedrag onderzoeken. Vijf vragen over de hamstereconomie

pensioen

Irrationele gedachten: gebeurtenis, gedachte, gevoel

Rationeel-emotieve gedragstherapie (REBT) is ontwikkeld door psycholoog Albert Ellis in 1955. Het stelt voor dat psychologische aandoeningen ontstaan vanuit ons perspectief op gebeurtenissen, niet vanuit de gebeurtenissen zelf Waarschijnlijk (door Google translate) vertaald uit het Engels, want de Nederlandse termen zijn rationaal en irrationaal. Een rationaal getal is een ratio (verhouding) tussen twee gehele getallen. Een breuk. Voorbeelden: [math]\frac 12, \frac 34,. 3. Hoe werkt het om Coaching en rationeel emotieve therapie RET toe te passen in de praktijk ?. Als je Coaching en rationeel emotieve therapie RET leert toepassen in de praktijk leer je om in de 8 RET stappen tot een mogelijke oplossing te komen. De acht stappen staan hieronder uitgewerkt. Voor leidinggevende en coaches en vakspecialisten werkt RET als instrument zeer effectief Je gedrag was irrationeel en enkel gebaseerd op je intuïtie en instinct. Om geloof, rationeel of irrationeel. It was about belief, rational or irrational. Die angst is niet volledig irrationeel. Listen, that fear may not be totally irrational. Kaman ging vandaag irrationeel te werk

Het doel van rationeel denken is: mensen leren onnauwkeurigheden of onjuistheden in hun denken in te laten zien en tot een meer realistische kijk op zichzelf en hun omgeving te komen. Ellis heeft hiervoor het ABC-schema gemaakt, om te kijken hoe rationeel/irrationeel iemand denkt Politiek mag en moet soms irrationeel zijn. Louise O om gevoeligheid voor publieke opinies die niet passen in een rationele benadering. Maar politiek en democratie gaan tegenwoordig net zo min. De maatregelen die in het Nationaal Preventieakkoord staan om roken te ontmoedigen zijn volgens de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) irrationeel en betuttelend. Ze dragen volgens de brancheorganisatie niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen. De Rijksoverheid wil vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhogen, zodat een pakje met twintig [ De mens blijkt helemaal niet zo'n rationeel wezen te zijn. Geef iemand de keus tussen tien euro nu en twintig euro over een week, en een boel zullen voor de tien euro nu gaan. Heel opvallend, voor weldenkende economen: blijkbaar weegt nu heel veel zwaarder dan straks. Irrationeel veel zwaarder Vertalingen van 'irrationeel' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Onzichtbaar design - Wanderful

Betekenis Rationeel

Ons onderbewuste denkniveau (emotie gedreven) reageert veel sneller op impulsen dan ons rationele denkniveau. Het vooroordeel dat intuïtief genomen beslissingen irrationeel of ondoordacht zijn, is wetenschappelijk verworpen. Beslissingen genomen op basis van het onderbewuste hebben een eigen logisch systeem Nieuwsoverzicht: Businessmodel Hema is 'irrationeel' en Roompotgroep voor 1 miljard in etalage. Wat gebeurde. er de afgelopen uren/ Quote leest,.

Seth Godin: Rationeel of irrationeel reageren? Zakelijk

Irrationeel wensdenken. Wat er na 2030 moet gebeuren om in 2050 CO2 neutraal te zijn, daar heeft men nog geen idee van. De gemeente Rheden is ambitieus en hoopt dat al in 2040 te bereiken. Rheden Rationeel wil een einde aan dit irrationele wensdenken. Rheden Rationeel neemt de klimaatverandering serieus en is voor maatregelen die wel helpen. Onverantwoordelijk, irrationeel en roekeloos. Commentaar 6 jan '20. Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail. Bewaar artikel in Mijn Nieuws. Download als PDF Krant weergave. Registreer nu en lees: Onverantwoordelijk, irrationeel en roekeloo De hersenen van rationeel denkende mensen zijn anders van structuur dan de hersenen van meer emotioneel denkende personen Amerikaans Hooggerechtshof maakt toegang tot abortuspillen moeilijker: Irrationeel, ongerechtvaardigd en buitenproportioneel Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft, in zijn eerste.

irrationeel - WikiWoordenboek - Wiktionar

Zulke praktijken zijn eigenlijk karakteristiek voor alle tijdperken. Wat politiek en strategisch denken betreft, valt op hoeveel overeenkomsten er bestaan tussen middeleeuwse koningen en hedendaagse leiders. Onze politici hebben rationele doelen en plannen, maar irrationaliteit leidt tot fouten. Ze zijn als het ware per ongeluk irrationeel 0.3333333333 - Alle terugkerende decimalen zijn rationeel. Voorbeelden van irrationeel nummer √2 - √2 kan niet worden vereenvoudigd en daarom is het irrationeel. √7 / 5 - Het gegeven getal is een breuk, maar het is niet het enige criterium dat als rationeel getal moet worden genoemd

De irrationele ideeën van Albert Ellis - Verken Je Gees

rationeel. Wat is het De juiste antwoorden zijn irrationeel, en gevoelsmatig. Berichtnavigatie. Vorige Vorig bericht: proloog. Volgende Volgend bericht: realistisch. Het gratis online Nederlandstalig Woordenboek. Irrationeel. Rationele getallen kunnen worden geschreven in quotiëntvorm (a / b, b! = 0) waarbij a en b gehele getallen zijn, maar omdat de cijfers in pi (pi) nooit eindigen en nooit meer terugkeren, zijn er geen getallen waarnaar kan worden vereenvoudigd dat zou toestaan dat het als een breuk wordt geschreven. Daarom is het een irrationeel aantal De computer heeft met zijn manier van werken ons rationele denken naar een hoger plan getild. Daarom vraagt Martijn zich af of we niet beter trots kunnen zijn op onze irrationaliteit in plaats va De wortels van irrationeel geloof. door Hugo van den Enden - 2003. Samenvatting. Mensen zijn van oudsher geneigd tot antropomorfe verklaringen van de wereld. Oorzaak en gevolg worden dan doelgerichte handelingen van supermensen die niets menselijks vreemd is, soms goed en soms slecht zijn en die zich uiteraard voornamelijk voor mensen.

Hoe gaan rationeel en emotioneel samen? - SamenCommunicere

Uit twee recent verschenen bloemlezingen met verhandelingen van filosofen over seks blijkt dat seksuele verlangens maar afleiden van het ware denken. Volgens Immanuel Kant houdt het huwelijkse contract in dat partners wederzijds gebruik mogen maken van elkaars geslachtsorganen. Het is misschien in de zeventiende eeuw een hele vooruitgang - beide partners zijn immers gelijkwaardig - [ traduction en een rationeel dans le dictionnaire Neerlandais - Francais de Reverso, voir aussi 'anderhalve man en een paardenkop',in een vloek en een zucht',voor een appel en een ei',een verfrissende en creatieve collectie', conjugaison, expressions idiomatique

Goede cybersecurity vraagt om denken op lange termijn enBehavioral Insight – The power of behavioral economics

Hier zou men kunnen zeggen, en het is niet irrationeel om dat te doen, dat het bestaan van die orde bewijs is voor het bestaan van God. Men kan denken: het bestaan van een God die rationeel is en orde wil en schept is de integendeel, ze komt juist voort uit die rationele nieuwsgierigheid die de gehele wetenschap i Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'rationeel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Hoe dagelijks irrationeel bent u eigenlijk? 08 juni 2018 Jeppe Kleyngeld. Financieel Managers staan bekend als zeer rationele lieden. Toch lijden ook zij aan gedragsvoorkeuren die zeer irrationeel kunnen zijn

 • Nederlandstalige tango muziek.
 • Wilde zalm kaviaar.
 • Eemshaven ontwikkeling.
 • Jensen Ackles 2020.
 • Hues Corporation.
 • Pasta courgette, champignons.
 • Geplande evenementen in Leipzig.
 • Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Haarlem.
 • Wijkgezondheidscentrum Brugge.
 • Boretti Robusto hoes.
 • Zeehondencentrum Pieterburen tickets.
 • Symbool lamp elektrisch schema.
 • Cv eisen 2019.
 • Touwtje springen workout.
 • Herinneringendoos bruiloft.
 • Kat alle tanden trekken.
 • Crayola stiften Washimals.
 • Mosselen DekaMarkt.
 • Prins Willem (schip).
 • Holland and barrett Ireland.
 • Lariks hout balken.
 • Bewegen Zoetermeer.
 • Aloe Vera eczeem.
 • Jack's Casino Gilze.
 • VW Beetle 2010.
 • Chlorophyll Nederlands.
 • Storing Wedstrijdzaken app.
 • Mugwort lucid dreaming.
 • Flickr new login.
 • Kingdom Hearts metacritic.
 • Groepsaccommodatie met honden.
 • Funny team names generator.
 • Educatief speelgoed 2 jaar.
 • AirPort Express specs.
 • Radio Taxi Ibiza.
 • Hoeveel Turkse woorden zijn er.
 • Frituurmandje schoonmaken.
 • Stichting multicultureel Podium Mozaïek.
 • Kerst alleenstaande ouders.
 • Laarzen schachtwijdte XL.
 • Gezonde cake met banaan.