Home

Wmo Waadhoeke

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Bel met 0517- 380 357 of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl.Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt Wmo; Volg ons. Werken bij Waadhoeke; Contact en openingstijden; Over deze website; Sitemap.

Dit is de officiële website van gemeente Waadhoeke. Wegens de coronacrisis is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend Vanaf 1 mei 2020 kunt u bij Medipoint terecht voor reparatie van uw Wmo-hulpmiddel. U kunt contact opnemen met Medipoint via telefoonnummer 0512 - 54 30 44 of e-mailadres wmo.drachten@medipoint.nl. Ga naar meer veelgestelde vragen. Waadhoeke 0517 380 357. E-mailadressen Dienst en gebiedsteams Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo. Soms heb je een aanpassing nodig in je woning om het leven wat makkelijker te maken. Of je wilt graag huishoudelijke hulp, omdat het je alleen niet meer lukt. Wij vinden het belangrijk om je hierbij te helpen

Gebiedsteam - Gemeente Waadhoeke

 1. Een rit bestellen Wmo taxivervoer, gemeente Waadhoeke Woont u in gemeente Waadhoeke en heeft u een Wmo-taxipas? Dan kunt u telefonisch een taxi bestellen. U kunt daar ook meer informatie opvragen over tarieven en aanmeldtijden. Bereikbaarheid en rijtijden. Rijtijden taxi´s: dagelijks van 07.00 tot 24.00 uur
 2. In de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Waadhoeke staat regelgeving over gemeentelijke situaties. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website overheid.nl
 3. Waadhoeke telt bijna 47.000 inwoners, veertig dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke staat dichtbij de mensen. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Dit betekent dat we erop uit gaan, in contact met onze omgeving en inwoners. Werken bij Waadhoeke. Bij Waadhoeke zijn medewerkers talentvolle professionals
 4. De gemeenteraad van Waadhoeke heeft een eigen website. U kunt daar onder andere live de gemeenteraadsvergaderingen en kernteamvergaderingen volgen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Waadhoeke in het bestuur van de gemeente. Deze raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid
 5. Geldend van 01-07-2020 t/m heden. Toon relaties in LiDO Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Maak een permanente link Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toon wetstechnische informatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Vergelijk met een eerdere versie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Druk de regeling af Wet maatschappelijke ondersteuning 201
 6. Medewerkers van het Gebiedsteam Waadhoeke doen momenteel alleen noodzakelijke huisbezoeken. Wegens de coronacrisis zijn de locaties van het Gebiedsteam alleen geopend op afspraak. De locatie in St.-Annaparochie is momenteel gesloten. Neem voor vragen over uw afspraak met het Gebiedsteam contact op via (0517) 380 357

WMO-uitleg.nl is een initiatief van Hulp-In-Huis. De website van WMO uitleg maakt gebruik van cookies om jou beter te kunnen helpen en de website te verbeteren . Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies Wmo taxivervoer Noardwest Fryslân, gemeente Waadhoeke Om in aanmerking te komen voor Wmo-vervoer kunt u contact opnemen met uw gebiedsteam Waadhoeke. Direct naar Wmo taxivervoer Noardwest Fryslân, gemeente Waadhoeke. Aanvullende informatie. Dekkingsgebied(en) Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel, Menaldumadeel

Amannij biedt in de gemeente Waadhoeke de volgende zorgvormen aan: Begeleiding individueel op basis van de Jeugdwet (JW) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Súdwest-Fryslâ Tariefstelling Wmo 2019 Begeleiding Dagactiviteiten Kortdurend Verblijf Vervoer Datum: 24-5-2018 Opgesteld Nb. het financieel effect Inkoop 2019/AMvB Waadhoeke is procentueel hoger dan bij de overige gemeenten. Dit komt doordat Waadhoeke

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO 1/36 Samenvatting De gemeente Waadhoeke heeft deelgenomen aan het cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten. Dit onderzoek is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in Nederland. De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in 2017 Scootmobiel aanvragen gemeente Waadhoeke via de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt gemeenten verplicht om mensen dusdanig te helpen dat zij thuis kunnen blijven wonen. Mogelijk kunt u middels deze WMO een scoot tijdelijk in gebruik nemen via het uitleenpunt of via de PGB budget aanvragen voor deze aankoop

Sociaal Domein Fryslân. staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding; legt verbinding van en naar de Friese gemeente Wmo-vervoer (regiotaxi) Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen)

Een aanbieder die een Wmo-dienst wil leveren, dient allereerst een (samenwerkings)overeenkomst te sluiten met de Sociale Dienst Drechtsteden (basisovereenkomst Wmo of overeenkomst Ondersteuning bij het Huishouden) en/of de Gemeente Dordrecht (intentieovereenkomst beschermd wonen en opvang) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015 Postadres. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postbus 4 8800 AA Franeker. Vermeld zo mogelijk de afdeling of contactpersoon voor wie uw post bedoeld is Regelhulp biedt eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning in het dagelijks leven voor mensen met een ziekte of beperking en voor (kwetsbare) ouderen Binnen de grenzen van de (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning moet de gemeente Waadhoeke bewoners met verstandelijke / lichamelijke ongemakken en mensen op leeftijd helpen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ouderen in de provincie Friesland kunnen zich aanmelden bij het WMO-loket als er vraag is naar extra ondersteuning

Zoeken - Gemeente Waadhoeke

Op deze pagina leest u meer over hoe de Wmo wordt gefinancierd. Moet u zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo? Wie betaalt de zorgaanbieder? Wat is Zorg in Natura? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)? Hieronder vindt u de antwoorden op deze vragen Dagbesteding Waadhoeke biedt op een laagdrempelige en kleinschalige manier zorg binnen een met liefde opgezet bedrijf, waar ontwikkeling van de client samengaat met het werken binnen een teamverband, werken met dieren en in de praktijk. Dit alles door het bieden van structuur, duidelijkheid en een terugkerend dagritme Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. En voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente een aparte bijdrage in kosten vragen. Voor vragen hierover of over hulp of ondersteuning kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente

Gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke

Scootmobiel aanvragen gemeente Waadhoeke via de WMO. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stelt gemeenten verplicht om mensen te helpen om langer thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. Soms kunt u d.m.v. de WMO een model in bruikleen krijgen via het uitleenpunt of via de PGB budget aanvragen voor deze aankoop De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke zijn een aanbesteding gestart voor het wmo-vervoer in de komende jaren. Zij willen meerdere vervoerders contracteren, zodat de gebruikers straks zelf kunnen kiezen met welke vervoerder ze reizen. Een soortgelijk systeem is ook al enkele jaren van toepassing op het wmo-vervoer in Heerenveen WMO 2021 De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt ten uitvoer gebracht door de gemeente Waadhoeke. Relevant voor mensen die tegen problemen aanlopen bij het zelfstandig thuiswonen en ter ondersteuning van mantelzorg

Gemeente Waadhoeke: Gemeente Waadhoeke

Home - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest

Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo Gemeente Súdwest-Fryslâ

WMO en huishoudelijke hulp. Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp inschakelen. Om in aanmerking te komen voor de WMO dient u contact op te nemen met uw gemeente Wmo en Jeugdhulp Op de website 'lwdvoorelkaar.nl' vindt u meer informatie over hulp en ondersteuning in de gemeente Leeuwarden. Denk hierbij aan verschillende Wmo- voorzieningen en Jeugdhulp

Waadhoeke eerste Friese gemeente met Automaatje

Eigen bijdrage Wmo. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Zorg of ondersteuning. Veel vragen bij de advieslijn van Per Saldo gaan over geldzaken. Zoals over de eigen bijdrage en wat je je zorgverleners mag betalen als je een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente hebt. De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Jeugdwet Wat is de eigen bijdrage voor hulp en zorg Lees mee WMO 2021 De wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) wordt beheerd door de gemeente Waadhoeke. Ontwikkeld voor ouderen die problemen ervaren bij het op eigen benen thuis wonen en hulp bij mantelzorg Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een model toegewezen via de WMO bij de gemeente Waadhoeke (https://www.waadhoeke.nl). Rondom uw woonplaats zijn er verschillende winkels en showrooms (of dealer) van bekende merken als Molenaar of Inca

'Zonder een visie als cement tussen deze actoren kom je niet heel ver. Daarnaast voeren wij als Dienst een gemeenschappelijke regeling uit voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Die gemeenten zijn via de gebiedsteams zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de Wmo en Jeugdwet WMO 2021 De WMO 2015 (wet maatschappelijke ondersteuning) wordt ten uitvoer gebracht door de gemeente Waadhoeke. Te gebruiken door mensen die moeilijkheden hebben met alles wat komt kijken bij zelfstandig wonen en hulp bij mantelzorg Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 16-02-2018 09:00: Waadhoeke: Gemeenteblad 2018, 33371: Overige besluiten van algemene strekkin De themagroep Wonen Zorg en Welzijn van de Adviesraad Sociaal Domein in Noordwest Friesland heeft als taak om de Dienst Noardwest Fryslân gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de vorming van beleid op het terrein van wonen, zorg en welzijn, waaroinder de wmo. Dit is één de terreinen van het sociaal domei WMO 2021 De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de gemeente Waadhoeke. Relevant voor senioren die moeite hebben met het op eigen benen thuis wonen en ter ondersteuning van mantelzorg

Een rit bestellen Wmo taxivervoer, gemeente Waadhoeke

Welkom bij WMO uitleg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Het doel van deze wet is het 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Per 1 januari 2015 is de WMO gewijzigd. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van WMO WMO 2021 De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaat uit vanuit de gemeente Waadhoeke. Relevant voor bejaarden die hulpvragen hebben bij het zelfredzaam blijven en voor mantelzorgers. Iemand die naar de supermarkt gaat; Extra voordeel bij de maaltijdservice; Aanvraag indienen bij gemeent

Wetten en lokale regels - Gemeente Waadhoeke

raadslid.greidanus@waadhoeke.nl. Woonplaats: Winsum. Leeftijd: 48 jaar. Huidige werk: Manager Wmo (Regio Noord Oost) Actief geweest in CDA als: Gevolgd nog niet actief geweest. Telnr: getrouwd en vader van 3 kinderen. Vertrouwen, transparantie en duidelijkheid zijn kernwaarden in mijn dagelijkse leven WMO 2020 De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) wordt georganiseerd vanuit de gemeente Waadhoeke. Bedoeld voor ouderen die moeilijkheden hebben met alles wat komt kijken bij zelfstandig wonen en hulp bij mantelzorg

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een keuringsarts bepaalt na medisch onderzoek of u voldoet aan de voorwaarden. De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is onder andere geldig in alle landen van de Europese Unie WMO 2021 De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt georganiseerd vanuit de gemeente Waadhoeke. Speciaal voor ouderen die moeite hebben met alles wat komt kijken bij zelfstandig wonen en hulp bij mantelzorg Gemeente Harlingen: Vacature beleidsadviseur WMO. 30-01-2021 HARLINGEN - Het beleidsteam Sociaal Domein Noardwest Fryslân zoekt voor het intergemeentelijk beleidsteam per direct een: Beleidsadviseur WMO voor 28 uur per week Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Elke gemeente mag op haar eigen manier invulling geven aan de waardering van mantelzorgers. Gemeente Waadhoeke kiest er in 2019 voor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag. WMO 2021 De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) wordt ten uitvoer gebracht door de gemeente Waadhoeke. Relevant voor inwoners die hulpvragen hebben bij het zelf invullen van de huishouding en ter ondersteuning van mantelzorg

Werken bij Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke - 200 OK - Jules Ernst

Gemeenteraad - Gemeente Waadhoeke

-> PGB De Gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende wetten. De wetten van het Sociaal Domein zijn van belang voor het Gebiedsteam Waadhoeke. Dit zijn: De WMO 201 Na wijziging van de WMO in 2015 heeft de gemeente hierin een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen. Ook instanties als woningbouwverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorgverleners als huisartsen, wijkverpleging en niet te vergeten mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij deze hulp Medewerkers van de huishoudelijke verzorging kunnen u helpen bij het verrichten van huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, ramen zemen, bedden opmaken of de was doen. Deze vorm van thuiszorg is aanvullend. Wat u zelf nog kunt, doet u ook zelf. Welke hulp u krijgt en hoe vaak, hangt mede af v Normaal gesproken heeft u eerder al een gesprek gehad met een vast contactpersoon waar u met uw vragen terecht kan. Is dit veranderd neem dan eens contact op met het WMO loket Waadhoeke. In veel gevallen is er één persoon die binnen een bepaalde regio als contactpersoon fungeerd. Zie de link van @marita5 voor het telefoonnummer Welke winkels zijn nog open in Waadhoeke tijdens de lockdown? Gepubliceerd op 17 december 2020 17:50. Afgelopen maandag kondigde premier Mark Rutte de lockdown aan. Hieronder valt ook de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Alleen de winkels die zich richten op de eerste levensbehoeften mogen de deuren open houden

Beleid verhuist naar gemeenten - Dienst Sociale Zaken enFrans Hofstra verlaat Adviesraad

wetten.nl - Regeling - Wet maatschappelijke ondersteuning ..

Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Verder krijgt het CAK in 2020 alleen nog informatie van de gemeente over uw eigen bijdrage. Als u in 2020 een vraag heeft over uw hulp of ondersteuning, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zelf online regelen Gemeenten zorgen ervoor dat hun inwoners de ondersteuning en/of jeugdhulp krijgen die ze echt nodig hebben. Door toezicht en handhaving beperkt u fouten tot een minimum en voorkomt en bestrijdt u fraude - ook door zorgaanbieders. U bereikt dit door als gemeente bewust te zijn van de risico's op fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet Onafhankelijk, deskundig, betrokken bemiddeling met zorgaanbieders of zorgverleners Bel ons op 085 303 29 85 Onze kennis helpt u verder Onafhankelijk advies en informatie. En indien nodig nemen wij regeltaken van u over Bel ons op 085 303 29 85 Clientondersteuning dichtbij Wij zijn er voor u en uw naasten voor al uw vragen over Wlz, Wmo en mantelzorg Bel ons op 085 303 29 85 Wij maken het.

Soorten diensten of activiteiten: Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is. Duore heeft op dit moment op het gebied van WMO contracten met de gemeenten: Harlingen, Súd West Fryslân, de Fryske Marren en de Waadhoeke. Voor de Jeugdwet werken wij samen met Kien die specialistische behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen biedt. Door deze samenwerking bieden wij in alle gemeenten van Friesland dus ook jeugdzorg aan Gebiedsteam medewerker Jeugd en WMO Gemeente Waadhoeke jul. 2015 - heden 5 jaar 7 maanden. Menameradiel - Kennis en ervaring op het gebied van jeugd en van de Jeugdwet en WMO. - Kennis van het hulpaanbod, de hulpverleningsmethodieken en diagnostiek - Kennis van (complexe) gezinssystemen, problematiek, risicofactoren, signalen. Begin oktober presenteerde de gemeente Waadhoeke een begroting met een positief saldo van ruim €1,3 miljoen. Deze week moet het college van B&W de gemeenteraad een 'winstwaarschuwing' geven op het gebied van het sociaal domein. De berekeningen wijzen uit dat er in 2019 €1,9 miljoen meer nodig is dan verwacht. Met onder andere de opgebouwdeLees mee

Dit artikel geeft een nadere uitwerking van de delegatiebepaling van artikel 2.1.3 Wmo, waarin is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening de regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het in artikel 2.1.2 Wmo bedoelde plan en de door het college ter uitvoering daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen, en van artikel 2.9, onder a, van de Jeugdwet, waarin is. Amannij is een ambitieuze zorg-organisatie met hart voor cliënten en medewerkers. Wij leveren jeugdzorg, WMO en WLZ, in het noorden van Nederland op grond van de Wmo of Jeugdwet. Hoe werkt het met het PGB? U heeft behoefte aan ondersteuning uit de Wmo of de Jeugdwet. U heeft met een medewerker van uw gebiedsteam besproken dat u overweegt om een Pgb aan te vragen voor deze ondersteuning. In deze folder staat wat er allemaal komt kijken bij een PGB

Waadhoeke: Organisatietype: Gemeente: Officiële naam regeling: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke 2019) Citeertitel: Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke 2019: Vastgesteld door: gemeenteraad: Onderwer Vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de gemeente Waadhoeke chronisch zieken, gehandicapten en senioren helpen om verantwoord en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Senioren en gehandicapten in de provincie Friesland kunnen dus aankloppen bij het WMO-loket wanneer zij extra zorg nodig hebben 1) De gemeente Littenseradiel wordt heringedeeld met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het volledige overzicht van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2018 is hieronder opgenomen. Het overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode, de provincienaam en de provinciecode Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het uitbouwen van de participatiesamenleving worden burgers geacht -Fryslân, waar we een goede afstemming mee hebben. Het bestaat uit de gemeenten Harlingen, Vlieland, Terschelling en Waadhoeke (voorheen Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradeel. Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil de gemeente Waadhoeke chronisch zieken, gehandicapten en bejaarden helpen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Senioren en mensen met een handicap in de provincie Friesland ontvangen de ondersteuning via het WMO-loket als er vraag is naar extra ondersteuning

Wmo-voorzieningen, jeugdhulp, mantelzorg, parkeerkaart en parkeerplaats voor mensen met een handicap Geboorte, huwelijk en overlijden Geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden aangeven, kind erkennen, begrafenis aanvrage Mantelzorgwaardering Gemeente Waadhoeke 2020 Gepubliceerd op 12 november 2020 06:32. Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft

Wie we zijn

Bekijk het profiel van Albert Tilma op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Albert heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Albert en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Dit ben jij: Jij bent een enthousiaste, energieke, doelgerichte en dienstverlenende professional met HBO werk- en denkniveau. Je bent de afgelopen jaren werkzaam geweest voor gemeenten en beschikt over relevante beleidsmatige ervaring, bij voorkeur op het gebied van WMO. Je durft risico's te nemen e Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Binnen de grenzen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente Waadhoeke mensen met een ziekte/beperking en senioren ondersteunen om prettig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk 05 juni 2018 Thomas van Campenhout 111 reacties . De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht Wmo en jeugdwet tarieven 2018. Alle tarieven zijn bruto bedragen. Met een pgb-Wmo betaal je vanaf de leeftijd van 18 jaar een eigen bijdrage. De hoogte wordt bepaalt door het CAK. Kijk voor informatie op www.hetcak.nl

Gemeente Waadhoeke Gemeenten » Gemeente Waadhoeke. Hulp bij geldzaken . Aanvragen uitkering. Hulp bij administratie / schulden. Humanitas Thuisadministratie. Landelijke toeslagen en subsidies. Maatschappelijk werk. Schulddienstverlening. Laag inkomen . WMO-regelingen . Wmo-loket gemeent WMO-loket Doel: Behandelen van aanvragen in het kader van de WMO Werkwijze: Men kan terecht: - Wmo-loket in de stadswinkel: Op werkdagen van 9.00-12.30 uur en op de donderdagen ook van 12.30-20.00 uur bij de Wmo-balie in de Stadswinkel, Havendam 56 te Harderwijk - Telefoon: Op werkdagen van 9.00-17.00 uur 0341-411300 - E-mail: infowmo@harderwijk.n De Gemeente Waadhoeke biedt samen met De Friesland een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 • Email handtekening parttime.
 • Osu the Big Black easy.
 • The Crow 2.
 • Top 10 Switch games 2019.
 • Best 43 Inch TV rtings.
 • Vegetarische recepten proteïne.
 • Onwillekeurig zenuwstelsel betekenis.
 • Soorten tongpiercing.
 • Kookwinkel Tilburg.
 • Maginon wildcamera adapter.
 • Baby dump verlanglijst.
 • Vitamine D Lyme.
 • Doperwten op smaak brengen.
 • Eiken trap schuren.
 • Beemster Eetkamer.
 • IQ test 3 vragen.
 • Ironclad movie.
 • Value Added Services voorbeelden.
 • Japanse voedingsmiddelen.
 • Gymshark mannen.
 • Intellectueel eigendomsrecht Wet.
 • Mortal Kombat characters.
 • MediaMarkt kalibratie.
 • Hoeveel vitamine D slikken per dag.
 • Eckart kalender.
 • Soorten zeesterren.
 • Eutrema japonicum kopen.
 • Camping Poreč.
 • Honda Hornet 900 pk.
 • Edgar Allan Poe Studies.
 • Aanbiedingen gerookte paling.
 • Familie Tom Hanks.
 • Heeft een dierlijke cel een celwand.
 • Snh b.
 • Stamcellen kwijt.
 • Geel gehemelte Wikipedia.
 • Gebitsreiniging hond kosten 2020.
 • Russian submarines wiki.
 • Wallpaper black and White.
 • Digitaal kookboek app.
 • Berber paard te koop.