Home

Trochee

In poetic metre, a trochee, choree, or choreus, is a metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an unstressed one, in English, or a heavy syllable followed by a light one in Latin or Greek. In this respect, a trochee is the reverse of an iamb. The adjective form is trochaic. The English word trochee is itself trochaic since it is composed of the stressed syllable /ˈtroʊ/ followed by the unstressed syllable /kiː/ Trochee. Een trochee (mv. trocheeën) of troch (a)eus (mv. troch (a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaío), loper) is een combinatie van een beklemtoonde en daarna een onbeklemtoonde lettergreep. en een wijde wade spreidde op de brede kimme neer `t wolkenheer. == Fonologie == In de fonologie wordt de term meer in het algemeen gebruikt om de prosodisc.. Een trochee is net als een jambe een versvoet. Hij bestaat uit twee let­ter­grepen, eerst een bek­lem­toonde en dan een onbeklemtoonde. De klem­toon in een trochee valt dus zo: DA-dum. Zet er vier achter elka­ar en je kri­jgt: DA-dum DA-dum DA-dum DA-dum - en dat heet dan een trocheïsche tetram­e­ter

Trochee Definition. What is a trochee? Here's a quick and simple definition: A trochee is a two-syllable metrical pattern in poetry in which a stressed syllable is followed by an unstressed syllable. The word poet is a trochee, with the stressed syllable of po followed by the unstressed syllable, et: Po-et Een trochee (mv. trocheeën) (Oudgrieks: τροχαῖος) is een combinatie van een beklemtoonde en daarna een onbeklemtoonde lettergreep. De notatie is lang - kort . Zonne stervend zonk in zee, en een wijde wade spreidde. op de brede kimme neer 't wolkenheer. (Frederik van Eeden The word trochee comes from the Greek meaning to run. Most commonly you will find trochees associated with trochaic tetrameter. This is when there are four sets of two beats per line. It looks like this when the scansion is written out: Trochee: /

Trochee of Trocheus De trochee is het omgekeerde van een jambe, dus eerst een beklemtoonde en daarna een onbeklemtoonde lettergreep (óu). Het is het patroon van woorden als 'water', 'wonder' en 'koper'. Zonne stervend zonk in zee, en een wijde wade spreidde op de brede kimme neer 't wolkenheer. door Frederik van Eeden (1860-1932) Spondee of. Dan zie je eenvoudig dat het in dit geval steeds gaat om een beklemtoonde-onbeklemtoonde lettergreep (oftwel een afwisseling van sterk-zwak-sterk-zwak). Door de beklemtoonde lettergrepen te onderstrepen, is die afwisseling 'sterk-zwak' eenvoudig te zien. Dit metrum heet een trochee

Trochee - 4 definities - Encycl

trochee meaning: 1. a rhythm in poetry with one long or strong syllable and one short or weak syllable 2. a rhythm. Learn more trochee definition: 1. a rhythm in poetry with one long or strong syllable and one short or weak syllable 2. a rhythm. Learn more. Cambridge Dictionary +Plu Trochee definition, a foot of two syllables, a long followed by a short in quantitative meter, or a stressed followed by an unstressed in accentual meter. Symbol: See more. DICTIONARY.CO trochee (plural trochees) A metrical foot in verse consisting of a stressed syllable followed by an unstressed syllable. 2016, Ian McEwan, Nutshell, Vintage, page 152: 'He made us read James Fenton on the genius of the trochee..

Synonyms for trochee in Free Thesaurus. Antonyms for trochee. 3 words related to trochee: metrical foot, metrical unit, foot. What are synonyms for trochee Trochee definition: a metrical foot of two syllables , the first long and the second short (- ) | Meaning, pronunciation, translations and example Define trochee. trochee synonyms, trochee pronunciation, trochee translation, English dictionary definition of trochee. n. 1. A metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an unstressed syllable, as in season. 2 Metrum is de opeenvolging van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen binnen één gedicht. Een klemtoon is een klank in een woord of een zin die bij het uitspreken meer nadruk krijgt, dan omliggende klanken. De afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een gedicht noemen we metrum

Uitleg. Een jambe is kort-lang, en een trochee juist lang-kort. Overigens hebben de dactylus en de anapest geen ezelsbrug nodig, die geven hun eigen versvoet weer: resp. lang-kort-kort en kort-kort-lang Definition of trochee noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more

In taaluitingen zit ritme. Ritme komt tot stand door afwisseling van meer of minder beklemtoonde lettergrepen. Als dat ritme een bepaalde regelmaat heeft, spreekt men van metrum.. Regelmaat kun je aangeven met 'versvoeten' Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Trochee, metrical foot consisting of one long syllable (as in classical verse) or stressed syllable (as in English verse) followed by one short or unstressed syllable, as in the word hap´|˘py. Trochaic metres were extensively used in ancient Greek and Latin tragedy and comedy in a form

Een trochee (mv. trocheeën) of troch(a)eus (mv. troch(a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaíos), loper) is een versvoet bestaande uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door een onbeklemtoonde. 25 relaties Definitie van trochee in het Online Woordenboek. Betekenis van trochee vertalen trochee vertaling. Uitspraak van trochee. Vertalingen van trochee synoniemen. Informatie betreffende trochee in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. trochee. Vertalingen. German / Deutsch: Trochäus

trochee (taalterm) • Taaleidoscoo

 1. In poetic metre, a trochee (/ ˈ t r oʊ k iː /), choree (/ ˈ k ɔːr iː /), or choreus, is a metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an unstressed one, in English, or a heavy syllable followed by a light one in Latin or Greek (also described as a long syllable followed by a short one). In this respect, a trochee is the reverse of an iamb
 2. Trochee, metrical foot consisting of one long syllable (as in classical verse) or stressed syllable (as in English verse) followed by one short or unstressed syllable, as in the word hap´|˘py. Trochaic metres were extensively used in ancient Greek and Latin tragedy and comedy in a form, particularly favoured by Plautus and Terence, called trochaic catalectic tetrameter
 3. Een trochee (mv. trocheeën) of troch(a)eus (mv. troch(a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaíos), loper) is een versvoet bestaande uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door een onbeklemtoonde. Men noteert de trochee als − ⌣

trochee on Greater data science, part 1.1: the undisciplined; trochee on reviewing software engineering for scientists - sourmash; Bill McNeill on Greater data science, part 2.1 - software engineering for scientists; Jeremy on Greater data science, part 2.1 - software engineering for scientist Onze trochee. De betekenis van trochee; De of het? Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt Trochee Synoniem voor trocheus. Terug naar index. Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen Trochaic Definition. Trochaic an adjective of trochee is a metrical foot composed of two syllables; stressed followed by an unstressed syllable. This rhythmic unit is used to make up the lines of poetry. However, it is deliberately inserted to make the text sound different

Iedere beklemtoonde lettergreep krijgt als symbool een halflang streepje (—). Iedere onbeklemtoonde lettergreep krijgt als symbool een gebogen streepje (∪). Nu kunnen wij de afwisseling klemtoon / geen klemtoon schematisch weergeven Trochee A metrical foot consisting of an accented syllable followed by an unaccented syllable. Examples of trochaic words include garden and highway. William Blake opens The Tyger with a predominantly trochaic line: Tyger! Tyger trochee: Een trochee (mv. trocheeën) of troch(a)eus (mv. troch(a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaío), loper) is een combinatie van een beklemtoonde en daarna een onbeklemtoonde lettergreep Een trochee (mv. trocheeën) of troch(a)eus (mv. troch(a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaíos), loper) is een versvoet bestaande uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door een onbeklemtoonde. Men noteert de trochee als − ⌣. Poëzie. Voorbeelden van trocheeën in de poëzie zijn: Zonne stervend zonk in zee

Trochee - Definition and Examples LitChart

versvormen - trochee

Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Wat betekent Trochee? Hieronder vind je een betekenis van het woord Trochee Je kunt ook zelf een definitie van Trochee toevoegen. 1: 0 0. Trochee. soort metrum met de vorm (-v) v = onbeklemtoond en - = beklemtoond. Bron: scholieren.com: Betekenis van Trochee toevoegen. Aantal woorden What does trochee mean? A metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an unstressed syllable, as in s.. trochee (n.) metrical foot consisting of a long followed by a short syllable, or an accented followed by an unaccented one, 1580s, from French trochée, from Latin trochaeus a trochee, from Greek trokhaios (pous), literally a running (foot), from trekhein to run (see truckle (n.)). Its rapid movement rendered it a fit accompaniment to dances Een trochee (mv. trocheeën) of troch(a)eus (mv. troch(a)ei) (Oudgrieks: τροχαῖος (trochaíos), loper) is een versvoet bestaande uit een beklemtoonde lettergreep gevolgd door een onbeklemtoonde

Trochee/Trochaic Meter Definition and Examples Poem Analysi

 1. Nimmer wist iemand meer over sonnetten, rondeel, jambe en trochee Dan U, die vandaag is gaan hemelen, U, hooggewaardeerde Drs. Maria van Soest 14 Jun. 2015 Lees meer Meer gedichten over trochee
 2. Lucebert (1924-1994) Fotograaf: Rob Bogaerts, Bron: Nationaal Archief Lucebert heeft vaker dankbaar gebruik gemaakt van alliteratie in zijn werk, zoals ook te zien in dit gedicht. Zo gebruikt hij deze vorm zeer aanwezig en meerdere keren in het bovenstaande gedicht
 3. Uitspraakgids: Leer hoe je trochee uitspreekt in het Engels, Nederlands met een moedertaaluitspraak. trochee Engelse vertaling
 4. UK [ˈtrəʊkiː] / US [ˈtroʊkɪ] noun [countable] Word forms trochee : singular trochee plural trochees literature a set of two syllables in poetry in which you emphasize the first one when you read it, but not the secon
 5. If you haven't solved the crossword clue trochee yet try to search our Crossword Dictionary by entering the letters you already know! (Enter a dot for each missing letters, e.g. P.ZZ.. will find PUZZLE.) Also look at the related clues for crossword clues with similar answers to trochee Contribute to Crossword Clue
https:poetrydishElementsofpoetry part3

Woordkunst: metrum Kunst en Cultuur: Taa

Iambic Pentameter & Robert Frost’s Birches « PoemShapeWhat are Metrical Feet? (with pictures)Poetry - Presentation English Literature

Metrum in poezie, metrum bepalen - hoe bepaal je metrum

A type of meter measurement used in poetry. A pair of syllables, the first stressed and the second unstressed. Much German poetry is written in trochees. The trochee's opposite is the iamb Koop 'Big Ol' California - Single van Trochee Trochee' MP3 download online 7digital Nederland - Ruim 25 miljoen tracks van hoge kwaliteit in onze winke Jambe De jambe behoort tot de meest voorkomende metra (meervoud van metrum) in onze taal. Van metrum is sprake wanneer er in een gedicht een regelmatige afwisseling plaats vindt van sterker en zwakker beklemtoonde lettergrepen Vertaling van trochee in het Engels. Vertaal trochee online naar het Engels en download nu onze gratis vertaler om die gratis en te allen tijde bij de hand te hebben

Rhyme Schemes: Giving form to your story | RhymeWeaver

Metrum - Wikipedi

trocheus, trochee [versvoet (lang-kort)] {trochaeus 1734, trochee 1778} < latijn trochaeus < grieks trochaios (pous) [idem] (pous [voet]), trochaios [snel lopend], van trochos [het lopen], van trechein [draven]; de trochee was oorspronkelijk een versmaat voor snelle muziek, voor snelle marsen trochee - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free

Analyse van poëzie: rijmschema, strofe, metrum, voet

Explore Trochee's 399 photos on Flickr 341 Followers, 314 Following, 274 Posts - See Instagram photos and videos from Trochee Trochee (@trochee.trochee.official

Wat is de betekenis van trochee - Ensi

Trochee (Duits naar SPAANS vertalen). Vertaal Trochee online naar het Duits en download nu onze gratis vertaalsoftware om die te allen tijde bij de hand te hebben This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License. This means you're free to copy and share these comics (but not to sell them). More details. Vind interieurprojecten door professionals voor ideeën & inspiratie. 紛染.綿綿|Trochee of Tints door 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. | homif Trochee Trochee. 188 likes. Armed with cascading guitar hooks and detailed storytelling, Trochee Trochee is the sound of a chilly midnight jam in young Michael Stipe's basement. -T

The difference between STRESSED and UNstressed syllablesGrief Journey to Reading Journey: February 2012 BooksEdgar allan poe clipart 20 free Cliparts | Download imagesReeducationgenou

Koop 'Trochee Trochee IV van Trochee Trochee' MP3 download online 7digital België - Ruim 25 miljoen tracks van hoge kwaliteit in onze winke Trochee is one of the lesser-used meters in poetry because it is less-natural sounding than iambic meters. Poets sometimes reserve the use of a trochaic line to disrupt the rhythm of a poem and emphasize a point. Trochees can create a tone of despair Definition and spelling of the word TROCHEE. created for Audio-Visual Lexis https://www.avlexis.com Contents of this video (00:00) Intr.. trochée : French English Dictionary translates words, phrases, idioms and sentences

 • Fiberfill wasbaar.
 • Kleine portefeuille heren.
 • Kruiskade Rotterdam criminaliteit.
 • Grote vos vlinder.
 • Lit Afkorting Engels.
 • Chlorophyll Nederlands.
 • Triathlon Mechelen 2020.
 • Border collie sable merle.
 • Wede kopen.
 • Jensen Ackles 2020.
 • Japanse duizendknoop elektrocuteren.
 • Polyclinique Micheroux.
 • Diameter afvoerbuizen berekenen.
 • Oude ramen gratis.
 • Appelcrumble met vanillesaus.
 • Sihr blokkade.
 • Futon kopen.
 • Tervuerense herder pups Marktplaats.
 • Tervuerense herder pups Marktplaats.
 • Gordijnen jungle kamer.
 • Diameter afvoerbuizen berekenen.
 • Minnie Mouse jurk maat 92.
 • Ambassade nl verificatiecode.
 • Memoji stickers WhatsApp Android.
 • Eenhoornjoost YouTube.
 • Sneeuwbol maken zonder glycerine.
 • Technic launcher mod list.
 • Humberto Tan Ineke Tan.
 • Achternamen met kleuren.
 • ENGIE WTC Amsterdam.
 • Haakjes wegwerken type 1.
 • Verpleegdoelen.
 • Hardloopwedstrijden corona.
 • Exacerbaties betekenis.
 • Urban Drivestyle Review.
 • Mag een hond sperziebonen uit blik.
 • Peugeot 2008 DEMO.
 • Deurmat voor gietvloer.
 • Audi A6 xenon lamp vervangen.
 • Aral mer.
 • Wijken Stichtse Vecht.