Home

Meerderheid Vlaams Parlement

Vlaams Parlement (samenstelling 2014-2019) - Wikipedi

 1. ister in de nieuwe Vlaamse Regering wordt Peter Persyn: N-VA: Vlaams-Brabant: vervangt vanaf 25 juli 2014 Ben Weyts, die
 2. Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel.. Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse Gemeenschap vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de andere zes zijn afkomstig uit het kiesgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 3. De zetels in het Vlaams Parlement worden verdeeld tussen de lijsten die de kiesdrempel behaalden. Zeven partijen/acht lijsten kunnen 124 verkozenen afvaardigen in het Vlaams Parlement. Ze gingen op zoek naar een meerderheid in het Vlaams Parlement (meerderheid = 62 verkozenen + 1)
 4. Het Parlement verleent aan de politieke partijen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van.
 5. Het Vlaams Parlement telt 124 leden. De legislatuur volgde uit de Vlaamse verkiezingen van 21 mei 1995 en ging van start op 13 juni 1995. De legislatuur liep ten einde op 6 mei 1999. Tijdens deze legislatuur was de regering-Van den Brande IV in functie, die steunde op een meerderheid van CVP en SP

Partijen die samen een meerderheid aan zetels in het Vlaams Parlement hebben, kunnen een nieuwe Vlaamse Regering vormen. Meestal neemt de partij die de meeste zetels heeft behaald het initiatief om te onderhandelen. De onderhandelaars van de partijen die een regering vorme Bij een stemming moeten de volksvertegenwoordigers zich uitspreken of ze voor of tegen een voorstel zijn. Een voorstel wordt pas aangenomen als het een meerderheid van de stemmen behaalt, dus de helft van de stemmen + 1. Volksvertegenwoordigers kunnen zich ook onthouden:dat wil zeggen dat ze zich niet uitspreken (dus niet voor of niet tegen) Startpagina van het Vlaams Parlement. Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2021, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn Oppositie verlaat Vlaams Parlement, meerderheid debatteert verder zonder cijfers In het Vlaams Parlement wordt sinds 10 uur gedebatteerd over de 'Septemberverklaring' van kersverse Vlaams..

Begroting krijgt goedkeuring van het Vlaams Parlement

Op 31 december 2018 nam Vlaams minister Bart Tommelein ontslag om vanaf januari 2019 burgemeester van Oostende te worden. Hij werd op 9 januari 2019 opgevolgd door Vlaams Parlementslid Lydia Peeters. Minister Sven Gatz nam de verantwoordelijkheid van viceminister-president over van Tommelein Vlaams Belang-fractie Vlaams Parlement wil parlementaire onderzoekscommissie over de strategische beslissingen van de Gemeentelijke Holding. Na de uiteenzetting van Minister Muyters in de Commissie Financiën en Begroting gisteren in het Vlaams Parlement hebben zich de voorbije uren verschillende nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in het Dexia-dossier Vlaamse meerderheid heeft een akkoord over de betonstop De Vlaamse regering en de Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde betonstop. Dat heeft Vlaams fractieleider Wilfried Vandaele (N-VA) bevestigd in Villa Politica, op Eén. De betonstop houdt in dat er in principe niet meer wordt gebouwd in de open ruimte Meerderheid wijzigt het reglement omwille van eigen politieke problemen rond de echtscheidingstaks . Tot nog toe maakte het reglement mogelijk dat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (zolang over de betrokken bepalingen niet is gestemd) in elke stand van de procedure mondeling een verzoek kon worden geformuleerd om advies te vragen bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State

Vlaams Parlement - Wikipedi

De meerderheid in het Vlaams Parlement drukte deze middag in de Commissie Reglement en Samenwerking meerderheid tegen minderheid nu een reglementwijziging door die de timing voor de mondelinge verzoeken tot raadpleging van de Raad van State nu beperkt tot aan het afsluiting van de algemene bespreking Het Federaal Parlement, ook het Belgische Parlement of de (Wetgevende) Kamers genoemd, is de nationale volksvertegenwoordiging van België, en zetelt in het Paleis der Natie in Brussel.. Het Federaal Parlement bestaat uit twee kamers (bicameraal): de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.De Kamer van volksvertegenwoordigers telt 150 zetels en de Senaat 60 zetels De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaamse Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. De voornaamste taken van de Vlaamse Regering zijn: uitvoering van de decreten van het Vlaams Parlement uitvoering van de jaarlijks Janssens: N-VA leidt niet deze meerderheid: deze meerderheid in het Vlaams Parlement leidt N-VA Volgens het Vlaams Belang is het echter heel duidelijk waarom er geen echte commissie rond het communautaire in het leven werd geroepen. N-VA en Vlaams Belang zouden er een meerderheid hebben, besluit Janssens

Vlaamse meerderheid bereikt akkoord over bouwshift Door Zuhal Demir , Wilfried Vandaele , Inez De Coninck op 9 december 2020, over deze onderwerpen: Lokale overheid , Leefmilieu , Klimaat De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten een akkoord over noodzakelijke bijsturingen aan het instrumentendecreet Newsweek special over het Vlaams Parlement. Dinsdag 5 januari 2021 — Het magazine Newsweek pakt naar aanleiding van '50 jaar Vlaams Parlement' uit met een speciaal nummer over de geschiedenis en de werking van dit parlement. In 2021 viert het Vlaams Parlement zijn 50 jarig bestaan. Een bijzonder feestjaar dat met een speciaal bijhoudexemplaar van Newsweek in de verf wordt gezet

Oppositie stapt boos op in Vlaams parlement: Meerderheid hypocriet Opschudding in het Vlaams parlement woensdag. Oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang, Groen! en LDD zijn boos opgestapt uit. Meerderheid in Vlaams parlement tevreden 23/04/2008 om 00:00 door dsl | Bron: belga De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn tevreden dat de omstreden btw-regeling op nieuwbouw uit de. De twee grootste partijen in het Vlaams Parlement, N-VA en Vlaams Belang, komen samen niet aan een meerderheid van 63 zetels. Maar in de afzonderlijke commissies, die meestal uit 15 leden bestaan,.. Het woord parlement is een soortnaam en wordt in de regel klein geschreven. De minister verdedigde zich in het parlement. Haar partij heeft een absolute meerderheid in het parlement. De zes parlementen tellen samen 537 leden. Bij de Vlaamse overheid is de huisstijlafspraak dat Vlaams Parlement twee hoofdletters krijgt Meerderheid keurt Vlaams regeerakkoord goed na 'debat' zonder oppositiepartijen. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben de regering het vertrouwen gegeven in het Vlaams Parlement

Vlaamse meerderheid bereikt akkoord over vergoeding betonstop. 09/12/2020 om 17:58 Begin dit jaar kwam er in hoorzittingen in het parlement kritiek op de invulling van het Instrumentendecreet De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn tevreden dat de omstreden btw-regeling op nieuwbouw uit de federale programmawet wordt geschrapt

1. Het Parlement besluit met gewone meerderheid, dat wil zeggen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend Als de uitslag van de federale verkiezingen van 18 mei ook zou gelden voor het Vlaamse Parlement zou paars (VLD en SP.A-Spirit) ook daar een nipte meerderheid behalen, zelfs bij een ongewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft de begroting voor 2021 goedgekeurd. 09/12/2020 Vlaamse meerderheid bereikt akkoord over vergoeding betonstop. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA,.

Kris Van Dijck verkozen als voorzitter Vlaams Parlement

Zowel het Vlaams Parlement als de Kamer hebben vannacht de begroting voor 2021 goedgekeurd. Beide parlementen keurden die begroting meerderheid tegen oppositie goed na een marathondebat Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, zal dan toch geen tekst en uitleg moeten geven in het Vlaams Parlement. De meerderheidspartijen vinden een hoorzitting over de rol.. Een meerderheid in het Vlaams Parlement bestaat uit minstens 63 leden: de helft van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers + 1. 3. Wie zetelt in het Vlaams Parlement? Het Vlaams Parlement telt 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers. 118 De inwoners van het Vlaamse Gewest kiezen 118 leden. + Vanuit de meerderheid kwam er vanmiddag ook al een forse tweet van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. Bart De Wever is de leider van het Nieuwe Vlaams Belang. Groepsdenken is nefast

Meerderheid Vlaams Parlement houdt vast aan Masterplan Antwerpen. Oosterweelverbinding. Gisteren vergaderde het Vlaams Parlement opnieuw over het Masterplan Antwerpen 2020. De oppositie ziet liever dat de regering de Oosterweelverbinding laat vallen. De coalitie deelt die mening niet De partijen van de meerderheid kozen ervoor om de twee debatten uiteen te trekken: vandaag enkel een debat over het regeerakkoord, volgende week het debat over de Septemberverklaring. Vlaams Belang, sp.a, Groen en PVDA vertrokken daarop uit het Vlaams Parlement en weigerden verder te debatteren zonder cijfers Premier Sophie Wilmès (MR): Meerderheid parlement wil dat regering tot 1 oktober aan het werk blijft Premier Sophie Wilmès wuift de beschuldigingen van PVDA, N-VA en Vlaams Belang weg dat ze geen respect voor de democratie zou hebben omdat ze vandaag niet het vertrouwen van het parlement heeft gevraagd Opschudding in het Vlaams parlement woensdag. Oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang, Groen! en LDD zijn boos opgestapt uit de plenaire vergadering. De.

Zeven partijen leveren 124 - Vlaams Parlement

In een resolutie spreken de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement, N-VA, CD&V en Open Vld, hun steun uit voor het CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada Oppositie loopt weg uit Vlaams Parlement. 04/10/2019. Belga / N. Maeterlinck. Ze vroeg om het debat uit te stellen tot woensdag, maar daar wou de meerderheid niet in meestappen De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over het Instrumentendecreet, het decreet dat de betonstop of bouwshift moet concretiseren. Tegelijk komt er een.. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben het vertrouwen terugggevonden om binnen de Vlaamse regering opnieuw aan de slag te gaan. Dat is woensdag gebleken tijdens het plenaire debat na afloop van de regeerverklaring van minister-president Yves Leterme Peter Van Rompuy (CD&V): Meerderheid langs Vlaamse kant is vereist, paars-groen kan dus niet De nieuwe federale regering moet een meerderheid hebben langs Vlaamse kant. Dat zegt Peter Van Rompuy,..

De kwestie staat vandaag en morgen op de agenda in het Vlaams Parlement. De oppositie heeft opnieuw teksten klaar om de invoering ervan te eisen, maar de meerderheid heeft intussen de rangen gesloten Meerderheid houdt komst Van den Brande naar parlement tegen. (Groen), kreeg daarop van verschillende fracties in het Vlaams Parlement, waaronder ook regeringspartij Open VLD,.

Het Vlaams Parlement hield donderdag 17 december 2020 zijn laatste plenaire vergadering van het jaar. Gedurende de ganse dag besprak het parlement de begroting 2021. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten. [ Meerderheid in Vlaams Parlement gewonnen voor actiever preventiebeleid rond mondzorg 9 november 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg , Preventie De Vlaamse meerderheidspartijen willen preventieve mondzorg als duidelijke gezondheidsdoelstelling in het Vlaams beleid

Reglement van het Vlaams Parlement - Vlaams Parlement

Vlaams Parlement (samenstelling 1995-1999) - Wikipedi

Lissabon: meerderheid pleegt putsch in commissie Buitenlands Beleid van Vlaams parlement. Vlaams Belang zal alle middelen uitputten. Paniek bij traditionele partijen na Iers 'nee' Deze morgen pleitte Open VLD-voorzitter Bart Somers op de radio voor een snelle goedkeuring van het Verdrag van Lissabon door het Vlaams Parlement Het Brussels Parlement heeft vrijdag een resolutie over de verbetering van de relatie tussen burger en politie goedgekeurd. De meerderheid, MR en CDH stemden voor, N-VA en Vlaams Belang tegen, terwijl PTB-PBVA en CD&V zich onthielden. De resolutie wijst op de noodzaak om politiezones te ondersteunen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte gaat dinsdag zijn ontslag indienen, meldt persbureau R. Conte wil naar verwachting een nieuwe coalitie smeden met een absolute meerderheid in het. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen!) meent dat de meerderheid in het Vlaams Parlement de oppositie monddood maakt door lastige interpellaties te weigeren. Dit werkjaar alleen zijn er acht van mijn interpellaties aan minister Lieten geweigerd, zegt Caron. De meerderheid doet aan pure agendasetting. Dit systeem deugt niet

Vlaamse meerderheid wil loopbaancheques uitbreiden naar inactieven 13/03/2020. (CD&V) en Tom Ongena (Open Vld) dienden daarover een resolutie in bij het Vlaams parlement Paars verliest Vlaamse meerderheid in Kamer Voor Vlaams Parlement toont simulatie beperkte verschuiving Exclusief voor abonnees door 11 oktober 2006, 0:0

Hoe wordt een regering aangesteld? - Vlaams Parlement

In het Vlaams parlement daarentegen haalt de Zweedse coalitie 73 van de 124 zetels en is een voortzetting wel mogelijk. Andere constellaties zonder N-VA leveren geen werkbare meerderheid. Het gaat. Regering. De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers.Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, (ministers en de staatssecretarissen) in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Rutte.Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist Daar komt nog bij dat België in 2024 een superverkiezingsjaar heeft, zegt Devos ook: dan zijn verkiezingen voor het Vlaams Parlement, juist omdat er geen meerderheid is in Vlaanderen BRUSSEL Liesbeth Homans werkt al enkele maanden in de luwte. Dat moet ook, nu ze voorzitter is van het Vlaams parlement. Maar vergis u niet: aan scherpte heeft de leading lady van N-VA niets ingeboet

Encyclo - Vlaams Parlement: De kracht van je ste

Soorten kabinetten. Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet 'In het Vlaams Parlement heb je mensen die hard werken en mensen die niets doen', zei voorzitter Jan Peumans (N-VA) aan het begin van het parlementaire jaar. De Tijd nam de proef op de som en ging na wie de ijverigste parlementsleden zijn en welke parlementsleden het minst productief zijn De meerderheid moet dus gevonden worden doordat partijen in de Tweede Kamer gaan samenwerken en een 'coalitie' vormen. De coalitie steunt dan het kabinet. Als gevolg van de coalitievorming wordt de mate van dualisme tussen parlement en kabinet soms beperkt Het Vlaams Parlement wordt 50 jaar. Walter Pauli over de valkuilen van de Vlaamse geschiedenis

FJO verzoekt Vlaams Parlement jubileum editie over 50-jarig bestaan NIET te verspreiden. Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met ontzetting kennisgenomen dat in een door het Vlaamse parlement gesponsorde editie van het maandblad Newsweek twee Nazi-sympathisanten, August Borms en Staf De Clercq, worden opgevoerd als iconen van de Vlaamse beweging De vorige Vlaamse meerderheid (eveneens N-VA, CD&V en Open VLD) stelde vast dat landschappelijk waardevol agrarisch gebied de facto bouwvrij agrarisch gebied geworden was. Niet alleen nieuwe inplantingen, maar ook kleine veranderingen of uitbreidingen aan bestaande land- of tuinbouwbedrijven werden moeilijk Stolp over woonreservegebieden: Al enkele jaren wordt op Vlaams niveau gezocht naar mogelijkheden om de bouwshift te realiseren. Die shift houdt in dat we steeds minder bijkomende ruimte innemen voor wonen en werken. Zo was er in 2017 de vraag van Joke Schauvliege, voormalig Vlaams minister voor Omgeving, aan de colleges om mee te werken aan de opmaak van een positieve en negatieve lijst van. De officiële website van het Europees Parlement, het rechtstreeks gekozen wetgevende orgaan van de Europese Uni

Home - Vlaams Parlement

Indien N-VA en VB samen een meerderheid halen, kunnen ze niet alleen in het Vlaams Parlement maar ook in de Kamer belangrijke zaken verwezenlijken: zo wees Prof. Bart Maddens er recent fijntjes op dat VB en N-VA dan samen perfect alle herfederaliseringswaanzin kunnen tégenhouden, als ze de meerderheid in onze taalgroep behalen Mocht iemand tien jaar terug Bart van Hulle (55) voorspeld hebben dat hij in 2020, na 6 jaar oppositie en 2 jaar als burgemeester van Maldegem, zijn intrede zou doen in het Vlaams Parlement, hij zou hem gek hebben verklaard. Toch komt die voorspelling uit Vlaamse meerderheid bereikt akkoord over betonstop 9/12/2020. Begin dit jaar kwam er in hoorzittingen in het parlement kritiek op de invulling van het Instrumentendecreet

Het federale Parlement van België - Le parlement fédéral. Er is een (Parlement) van de Vlaamse Gemeenschap, (Vlaams (Parlement) genoemd, en een (Parlement) van de Franse Gemeenschap, waarvan de samenstelling en de werking worden bepaald door de wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid. <W 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; Inwerkingtreding : 11-03-2005> De Vlaams-nationalisten stranden in het Vlaams Parlement op vijf zetels van een absolute meerderheid. Maar de belangrijkste paradigmawissel vindt pas in het najaar plaats. In de peiling van september springt het Vlaams Belang naar 24,9% en laat de partij voor het eerst de N-VA (22,7%) achter zich

D. Vlaams Parlement, Kamer en Brusselse Hoofdstedelijke Raad meerderheid bedraagt minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het behalen van de meerderheid. Ongeldige stemmen worden nooit meegerekend. Indien de helft. Brussel - Zitten er straks generaals of korporaals in het parlement? Als het van meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V afhangt wel. Karolien Grosemans (N-VA), voorzitster van de commissie Landsverdediging, voert de druk op coalitiepartner MR op. Nu is het nog verboden voor militairen om zich verkiesbaar te stellen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Oppositie verlaat Vlaams Parlement, meerderheid debatteert

België nationale resultaten van de Europese verkiezingen van 2019, met gegevens betreffende zetels per nationale partij en politieke fractie, opkomst en genderverdeling Een Vlaamse meerderheid zou toch écht wel het minimum minimorum moeten zijn. (Fausto by Tagtik/Source: Twitter/Picture: Belga) Wat een bocht v/d @cdenv en hoe respectloos naar de Vlaamse kiezer toe

Een coalitie van de N-VA, CD&V, Open VLD, de MR en het cdH haalt in elk geval een comfortabele meerderheid in het federale parlement. Reynders heeft de sleutel in handen. Toch mag er ook niet voorbijgegaan worden aan de vaststelling dat de partijen die de regering-Di Rupo gesmeed hebben, nog altijd over een voldoende ruime meerderheid beschikken om ook Di Rupo II te vormen Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement, moet een coronatest ondergaan. Dat meldde de politica zelf via Twitter. Zij kan dus de openingszitting van het Vlaams Parlement met de. De Vlaamse sociaaldemocraten vinden het zelfbewust maken van ons volk 'GEVAARLIJK'. Gisteren vergaderde de commissie Cultuur van het Vlaams parlement onder meer over de plannen van de regering-Jambon om werk te maken van een museum dat de Vlaamse geschiedenis en cultuur in de verf zou zetten Deze middag stelden meerderheid en oppositie vragen aan minister Schauvliege in het Vlaams parlement over haar besparingsintenties in de subsidies van de natuur- en milieuverenigingen. In de huidige voorlopige plannen zouden de subsidies van de milieubeweging dalen met 10 tot 17%. Dit terwijl de Vlaamse regering was overeengekomen om maar 2% te besparen op de reglementaire subsidies en 5% op.

Regering-Bourgeois (Vlaanderen) - Wikipedi

Aan de Vlaamse kant is dat niet gelukt. Dat hoeft ook niet, legt de chef van BRUZZ-magazine Steven Van Garsse uit. Het voorstel van onder meer Groen-parlementslid Bruno de Lille en Jef Van Damme van de SP.A maakt het voor Brussele burgemeesters en schepenen onmogelijk om te zetelen in het Brussels, maar ook niet in het federaal, Vlaams of Europees parlement Tsjevenstreken verlammen Vlaamse meerderheid Eerder op de dag hadden 2 CD&V-volksvertegenwoordigers in opmerkelijk scherpe bewoordingen kritiek geuit op Peumans' nota. Vlaams volksvertegenwoordigers Johan Sauwens en Cindy Franssen (tevens gemeenschapssenator) uitten zich uitgebreid en met een waslijst argumenten gekant tegen de huidige werking en toekomstideeën van de parlementsvoorzitter Quinten Evens staat voor ons live bij Theo Francke aan het Vlaams Parlement in Brussel. Het verlies van zijn partij in onze regio is minimaal, maar is Francken tevreden of had hij toch op meer gehoopt? Home; Men speelt met vuur als er een regering komt zonder Vlaamse meerderheid Theo Francken. embed. Embed deze video Vlaamse meerderheid bereikt akkoord over betonstop. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over het Instrumentendecreet, het decreet dat de betonstop of bouwshift moet concretiseren. Tegelijk komt er een nieuwe regeling voor de 12.000 ha aan woonreservegebieden De Vlaamse Regering heeft ook zelf initiatiefrecht om ontwerpdecreten in te dienen in het Vlaams Parlement. Lees meer over de samenstelling van de huidige Vlaamse Regering. De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement, enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen

Het Rapport met Björn Rzoska - vlaamsparlement

Meerderheid in Vlaams Parlement weigert halsstarrig

Italiaanse premier gaat ontslag indienen na verlies meerderheid in parlement 25 januari 2021 19:31 25-01-21 19:31 Laatste update: 25 januari 2021 19:42 Update: 25-01-21 19:42 33 NUjij-reacties. Meerderheid Eerste Kamer lijkt wijziging grondwets­herzienings­procedure te steunen woensdag 7 oktober 2020 , 11:08 DEN HAAG ( PDC ) -In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af voor het wetsvoorstel van minister Ollongren om de grondwetsherzieningprocedure te wijzigen

Vlaamse meerderheid heeft een akkoord over de betonstop

De meerderheid In de ideale wereld heb je de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens, maar de wet zegt dat je gewoon een meerderheid moet hebben in het federale parlement, én dit is een meerderheid. Of je ze nu graag hebt, of nie Dat staat in een resolutie die het Vlaams Parlement woensdag goedkeurde. De resolutie werd ingediend door Inez De Coninck (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V), Marino Keulen (Open VLD), Paul Van Miert (N-VA), Karin Brouwers (CD&V), en Annabel Tavernier (N-VA). Ze werd goedgekeurd met een meerderheid van 92 stemmen voor, 0 stemmen tegen en. Het Vlaams Parlement gedenkt in 2021 een gouden jubileum. Het Vlaams Parlement bestaat immers 50 jaar. Een halve eeuw geleden werd de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Taalgemeenschap, als voorloper van het Vlaams Parlement, boven de doopvont gehouden. Een aanleiding voor het magazine Newsweek om het Vlaams Parlement een aanbod te doen om een themanummer rond dez Het coronavirus heeft nu ook het Vlaams Parlement bereikt. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans kan de openingszitting vandaag niet voorzitten omdat ze getest moet worden op covid-19. Dat liet Homans vanochtend zelf weten op Twitter. Veiligheid primeert, schrijft ze

Machtsmisbruik van de meerderheid in het Vlaams Parlement

De Italiaanse premier Giuseppe Conte gaat dinsdag zijn ontslag indienen, meldt persbureau R. Conte wil naar verwachting een nieuwe coalitie smeden met een absolute meerderheid in het Italiaanse parlement. Die verloor Conte vorige week toen een kleinere partij de samenwerking beëindigde. De. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over het Instrumentendecreet, het decreet dat de betonstop of bouwshift moet concretiseren. Tegelijk komt er een nieuwe regeling voor de 12.000 ha aan woonreservegebieden. Over die gebieden wordt een stolp gezet Het Europees Parlement heeft woensdag, met 621 stemmen voor en 49 stemmen tegen, de Brexit-wet aangenomen. Daarmee is zo'n dertienhonderd dagen na het referendum in het Verenigd Koninkrijk nu de. Home / Video / Studio Vlaams Parlement / Studio Vlaams Parlement: Cathy Coudyser over de eventuele heropening van vakantieparken en campings. 4 februari 2021. Sinds 3 november zijn de vakantieparken en campings gesloten wegens de coronapandemie, maar andere logiesformules mogen wel openblijven

Naar een Vlaamse Vivaldicoalitie in 2024? - DoorbraakGuy D’Haeseleer wordt fractieleider van Vlaams Belang in

Van alle Europeanen is 57% ervan overtuigd dat lidmaatschap van de EU een goede zaak is. Het Belgisch vertrouwen in Europees lidmaatschap doet het nog iets beter dan het Europese gemiddelde (64%). Tot deze conclusie komt de nieuwe Eurobarometer van het Europees Parlement. 27.901 burgers uit alle 28 lidstaten werden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek Meerderheid Europees Parlement wil einde aan racistische tradities Het bestaan van Zwarte Piet is een traditie die in het Engels ook wel black face practice wordt genoemd. Dat zou daarom onder de noemer racistische tradities vallen. Foto: ANP

Homans over Linkebeek: ‘Ik ga het hier niet bij latenCompensatieregeling digitale meter goedgekeurd inVlaamse strijdvlag - Wikipedia
 • Paracetamol Etos.
 • Bellerophon (ship).
 • Nicotine pleisters onzin.
 • GPX routes.
 • Voorbeeld design brief.
 • Spiegelspray.
 • Zakelijk krediet.
 • Dreadlocks vies.
 • Notenshop kortingscode.
 • Zware kluis kopen.
 • Baby tekening makkelijk.
 • Uit Elkaar Lyrics.
 • Waarden en belangen voorbeelden.
 • Catalaanse herder ter adoptie.
 • TUI Kusadasi.
 • Amazing Oriental corona.
 • Lionsclub Amsterdam het IJ.
 • DOCK Amsterdam Centrum.
 • Shoesme schoenen.
 • Manege Sonniushof prijzen.
 • Francis Coucke ervaringen.
 • Ikea VIKARE.
 • Beverwijk Bazaar openingstijden 2020.
 • Marmoleum snijden.
 • Klauwaandoeningen koe.
 • Buffy the Vampire Slayer im.
 • Eurovision 2019 dutch.
 • Backup WhatsApp on computer.
 • Tableau vivant stappenplan.
 • Photoshop luma key.
 • Natuurhuisje Zoutelande.
 • Dagkaart trein Duitsland.
 • Hottest actors.
 • Vanille ijs met ananas.
 • Boerenpannenkoek met kaas.
 • Rotterdams Philharmonisch Orkest.
 • Wat schrijf je aan iemand die ernstig ziek is.
 • Tuin programma.
 • Maxi jurken sale.
 • Cellfina cellulite.
 • Plattegrond maken terrein.