Home

Werkblad onderwerp en gezegde

Met deze werkbladen kun je het onderwerp nog eens herhalen. In deze werkbladen komen alleen onderwerp, gezegde en persoonsvorm aan bod. Ze zijn dus geschikt voor groep 6, afhankelijk van de taalmethode die jouw school gebruikt. Alle vijf de werkbladen zijn ongeveer hetzelfde opgebouwd, maar wel telkens met verschillende zinnen Onderwerp en gezegde Werkwoordelijk gezegde Naamwoordelijk gezegde Lijdend voorwerp Van alles wat Onderwerp: 1. Klik het onderwerp aan [1] 1 : 1. Klik het onderwerp aan [2] 1. 2. Klik het onderwerp aan [3] 2. 2. Klik het onderwerp aan [4] 2. 3. Zelfstandig naamwoorden en werkwoorden (3 niveaus incl. antw.) Zelfstandig naamwoorden en werkwoorden: Antwoorden: Zelfstandig naamwoord en onderwerp: Zinsdelen: Zinnen (verschillende soorten: ! ? of . Oefen met dit werkblad het vinden van het onderwerp in de zin. Je kunt het onderwerp vinden door te vragen: 'Wie of wat + de persoonsvorm?'. Als je het onderwerp hebt gevonden, vul je deze in de puzzel in. Let op: de lidwoorden de/het/een kunnen ook bij het onderwerp horen! Kijk maar eens naar het voorbeeld

Werkbladen taal zinsontleding voor groep 6. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep Persoonsvorm en onderwerp 1 : Persoonsvorm en onderwerp 2 : Persoonsvorm zoeken met enkelvoud Werkbladen taal zinsontleding voor groep 8. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8. Welkom op Juf Milou - Voor al uw Naamwoordelijk gezegde : Werkwoordelijk gezegde 1 : Werkwoordelijk gezegde Een zin heeft alleen een lijdend voorwerp als het uit een werkwoordelijk gezegde bestaat. Dus niet in elke zin hoeft een lijdend voorwerp te zitten. Op dit werkblad kun je oefenen met het zoeken van het lijdend voorwerp. Je kunt het lijdend voorwerp vinden door de vraag 'Wie / Wat + onderwerp + gezegde?' te stellen Nakijk zinsontleden zelfstandig leren en oefenen. Werkbladen per onderdeel. Verdelen in zinsdelen Persoonsvorm herkennen Gezegde herkennen Onderwerp herkennen Lijdend voorwerp herkennen Meewerkend voorwerp herkennen Toets zinsontleden Oefenen met zinsontleden - verkor

Op deze pagina kun je zinsontleding werkbladen maken met de door jou gekozen opties. Je moet minimaal 1 knop kiezen (meerdere mag ook). Als je daarmee klaar bent klik je op de groene knop Maak pdf aan. Er zal nu random een pagina gemaakt worden met een werkblad (15 opdrachten) en bijgesloten het antwoordblad taal, groep 6-8, zinsontleden, wat is het gezegde, uitleg. Het gezegde (gez.) bestaat altijd uit alle werkwoorden in de zin. De persoonsvorm is een werkwoord, dus die zit altijd in het gezegde. Het gezegde geeft aan dat iemand iets is, dat iemand iets doet of dat er iets gebeurt

Onderwerp en persoonsvorm : Werkblaadjes Dit zijn twee werkblaadjes met een 18-tal zinnetjes waarin de leerlingen het onderwerp en de persoonsvorm moeten zoeken. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken. grammatica onderwerp persoonsvorm taalsystematiek werkblad talen. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan en daarna het onderwerp (ow). Let op: soms staat er in een zin geen onderwerp, dat noemen we gebiedende wijs. Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 1: Ik loop naar de bus. 2: Hij loopt in een steegje Aan de hand van deze bundel oefenen de leerlingen het ontleden van zinnen volgens een stapsgewijze opbouw: onderwerp en gezegde, persoonsvorm en werkwoordelijk / naamwoordelijk

Lessen van Lisa - Taa

Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow), het lijdend voorwerp (lv) en vervolgens het meewerkend voorwerp (mv). Let op: soms staan er meerdere bijwoordelijke bepalingen in één zin en soms staat er geen bijwoordelijke bepaling in een zin zinsontleding. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Werkblad zinsontleding 1 1. Beantwoord de volgende vragen. Zet een golflijntje onder het onderwerp, een streep onder het gezegde en een dubbele streep onder de persoonsvorm. Vorig jaar ben ik op vakantie geweest. De kinderen luisteren goed naar de meester. Dat zal een spannende wedstrijd worden

Onderwerp en gezegde. Als je een zin gaat ontleden, zoek je eerst het onderwerp en de persoonsvorm. Als de persoonsvorm het enige werkwoord in de zin is, is dit ook het gezegde. Maar vaak staat er nog een werkwoord in de zin. Dit vormt dan samen met de persoonsvorm het gezegde Het naamwoordelijk gezegde geeft een toestand aan (Geeft aan wat het onderwerp is.) en bestaat uit werkwoorden en een zinsdeel met een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord dat iets zegt over het onderwerp. Werkwoordelijk gezegde. Het werkwoordelijke gezegde bestaat uit de persoonsvorm en de andere werkwoorden in de zin Oefening: zinsdelen invullen persoonsvorm 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Zinsontleding : Werkbundel - Downloadbaar lesmateriaal

Taal groep 7 Zinsontleding Onderwerp en gezegde

Om bij ontleden het meewerkend voorwerp van de zin te vinden, gebruik je de volgende stappen: 1. Zoek eerst het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp van de zin.2. Stel nu de vraag: aan wie/ voor wie + gezegde + onderwerp [ TTT | Naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp of bijwoordelijke bepaling? Samengestelde zinnen | oefening C* Persoonsvorm | oefening D: Lijdende en bedrijvende vorm: Uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzinnen: Onderwerp | oefening A: Voorzetselvoorwerp: Werkwoordstijden: Onderwerp.

WERKBLADEN ZINSONTLEDING. Van sommige onderwerpen kun je gewoon niet te veel werkbladen hebben. Zinsontleding is daar een van. Met deze werkbladen kun je het onderwerp nog eens herhalen. In deze werkbladen komen alleen onderwerp, gezegde en persoonsvorm aan bod Er kan nog onderscheid worden gemaakt tussen een gezegde en een zegswijze. Een gezegde is een zinsdeel zonder werkwoord. (bv. met hart en ziel) Een zegswijze is een zin met een werkwoord. (bv. Joost mag het weten) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers

Zinsontleding: onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, handelend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepalingen in zinnen. Volgorde zoeken zinsdelen: (een zinsdeel is in principe het woord of de woordgroep dat in zijn eentje voor de pv kan geplaatst worden) Onderwerp, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde Digitale oefeningen op onderwerp, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde. Interactieve oefening 27-01-2021 (1) Nieu Een uitlegfilmpje van Squla in het vak Taal. Berend de Beer zoekt het onderwerp en de persoonsvorm in een zin. Kun jij hem helpen?Heb je moeite met het vak T.. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8 Persoonsvorm, onderwerp, gezegde De andere delen van het gezegde: het werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde Drie soorten werkwoorden en de gezegdes Natuurlijk bevatten zinnen in het Nederlands vaak ook andere woorden die samen met de persoonsvorm het gezegde vormen

Taalwerkbladen van juf-hanna

Je krijgt dan: Referentiekader taal en rekenen. Samengesteld in opdracht van het Ministerie van OCW, o.l.v. Heim Meijerink. Inhoud. In deze leerlijn worden de volgende onderdelen behandeld: - Persoonsvorm - Zinsdelen - Onderwerp - Werkwoordelijk gezegde - Lijdend voorwerp - Meewerkend voorwerp - Naamwoordelijk gezegde Het onderwerp in een zin zegt altijd 'wie er iets doet'. Alle werkwoorden in de zin zeggen samen wat het onderwerp doet. Alle werkwoorden samen heten daarom het gezegde. Een van de werkwoorden van het gezegde is de persoonsvorm. Dit werkwoord staat in de vorm die bij de persoon (of het dier of het ding) past Werkblad zinsontleding 4 1. Wie heeft er gelijk? Zet een rondje om de naam. Daan: De persoonsvorm en het gezegde hebben niets met elkaar te maken. Jan: De persoonsvorm en het gezegde zijn hetzelfde. Kees: De persoonsvorm is een deel van het gezegde. 2. Ontleed deze zinnen. Zet een golflijntje onder het onderwerp, een stree Oefening onderwerp en persoonsvorm * Oefening onderwerp en persoonsvorm * Oefening congruentie ** Oefening persoonsvorm ** Oefening 1 werkwoordelijk gezegde * Oefening 2 werkwoordelijk gezegde * Oefening 3 werkwoordelijk gezegde ** Oefening naamwoordelijk gezegde * Oefening gezegde * Oefening naamwoordelijk gezegde *

Onderwerp [4] - taal-oefenen

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Je weet nu dus dat ontleden betekent dat je iets in stukjes hakt en de onderdelen goed bekijkt. Die stukjes noem je zinsdelen. Ieder zinsdeel heeft een eigen taak. Zo kun je bijvoorbeeld het onderwerp in een zin zoeken. Dat is degene die iets doet in de zin. Ook kun je zoeken naar het gezegde (alle werkwoorden) of het lijdend voorwerp

Bij redekundig ontleden verdeel je een zin in zinsdelen. Een zinsdeel is een onderdeel van een zin met een bepaalde grammaticale functie. De zinsdelen zijn: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, oorzakelijk voorwerp, lijdend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling, voorzetselvoorwerp en bepaling van gesteldheid Ontleden: onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp Inmiddels heb je geleerd wat werkwoorden zijn, wat de persoonsvorm is en hoe je die vindt. In de volgende lessen duiken we weer iets dieper de grammatica in en leren jullie wat zinsdelen zijn, wat het onderwerp van de zin is en wat het lijdend voorwerp is (en hoe je deze vindt). Voordat we.

Zinsontleding - werkbladen - taal ~ Juf Milo

Onderwerp, gezegde, persoonsvorm : Werkblad - Downloadbaar

Werkblad zinsontleding 5 1. Er zijn drie manieren om de persoonsvorm te vinden. Zet een golflijntje onder het onderwerp, een streep onder het gezegde en een dubbele streep onder de persoonsvorm. Let op! De zinnen staan in de vorm van een verhaaltje! Het voedsel dat je eet levert brandstof aan je lichaam Hij schaamt zich zich = deel van het werkwoordelijk gezegde ( je kunt een ander niet schamen.) Controle Wil je zeker weten of je te maken hebt met een lijdend voorwerp, dan kun je het zinsdeel vervangen door een persoonlijk voornaamwoord. me, mij, jou, je, hem, haar, het, ons, jullie, hen, z Deze werkwoorden zijn echter niet interessant voor het naamwoordelijk gezegde, maar het is erg belangrijk om het verschil te kunnen zien tussen eigenschap/toestand en handeling/actie. Vraag 3 : Als laatste vraag wil je weten of in de zin iets wordt gezegd over het onderwerp Werkbladen, uitlegkaarten en ander materiaal. Je kunt ze allemaal downloaden! Met een oefenpakket kun je niet alleen online oefeningen maken. Je krijgt ook toegang tot duizenden downloadbare bestanden in pdf-formaat. Werkbladen, schrijfbladen, letterkaarten, uitlegkaarten, je vindt ze allemaal bij ons Werkwoordelijk gezegde. Het werkwoordelijk gezegde is de persoonsvorm en alle andere werkwoorden in een zin. Als het werkwoordelijk gezegde uit meer werkwoorden bestaat, is de persoonsvorm altijd een hulpwerkwoord. Als er in de zin maar één werkwoord staat, is de persoonsvorm ook het werkwoordelijk gezegde

De werkbladen en spellen zijn gemaakt door juffen en meesters die met hun eigen klas. Het ontleden van de samengestelde zin lijkt ingewikkeld, maar met de juiste stappen moet dat lukken. De twee voorbeeldzinnen laten dat zien. Redekundig ontleden, onderwerp,persoonsvorm, gezegde en meer Educatie Stap 2. Vind het gezegde door alle werkwoorden te zoeken. Alle werkwoorden in de zin zijn heeft en verteld. Heeft verteld is dus het gezegde. Stap 3. Vind het onderwerp. Door wie of wat + persoonsvorm of gezegde. Wie of wat heeft verteld? De meester. De meester is het onderwerp. Stap 4. Vind het lijdend voorwerp. Wie of wat + gezegde + onderwerp Het wd en het nd vormen samen het naamwoordelijk gezegde. 1) Het werkwoordelijk deel bestaat uit een KOPPELwerkwoord (wat zijn de koppelwerkwoorden ook al weer?) de andere (hulp)werkwoorden. 2) Het naamwoordelijk deel zegt iets over het onderwerp. Je kunt ook de vraag: WAT + pv + onderwerp? stellen Onderwerp en gezegde samen (als geheel ook wel de zinskern genoemd) vormen de grammaticale basis van elke mededelende of vragende zin. Het gezegde omvat ten minste (onder meer) de met elkaar samenhangende werkwoordsvormen in een zin. Het bevat minimaal een vervoegde werkwoordsvorm, die de persoonsvorm is Uitdrukkingen en gezegden: A-E F-J K-O P-U V-Z. a Van A tot Z. Van het begin tot het einde; helemaal. aagje Een nieuwsgierig aagje. Een nieuwsgierig persoon. aambeeld Altijd op hetzelfde aambeeld slaan. Steeds weer op hetzelfde onderwerp terugkomen. aangebrand Gauw aangebrand zijn

Lijdend voorwerp [4] - taal-oefenen

De belangrijkste onderdelen uit een zin zijn: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling. Ontleden van zinnen Om een goed inzicht te krijgen in de grammatica van de Nederlandse taal leren kinderen op school hoe zij zinnen moeten ontleden 1 - Vind de persoonsvorm (en het gezegde) 2 - Vind het onderwerp 3 - Vind het lijdend voorwerp 4 - Vind het meewerkend voorwerp 5 - Vind de bijwoordelijke bepaling . Bekijk bijvoorbeeld de volgende zin: Jan-Hein en ik gaan onze moeder voor haar verjaardag volgende week een mooi boek geven

Werkbladen - Leren en oefenen - Montessori plu

 1. Bekijk het filmpje hiernaast over het werkwoordelijk gezegde. Scroll daarna naar beneden voor uitleg, opdrachten en oefeningen. Opdracht 1. Het het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm plus de andere werkwoorden. a)Verzin twee zinnen waarin het werkwoordelijk gezegde uit meerdere werkwoorden bestaat
 2. het onderwerp! Vertelt wie of wat iets doet.! • wie/wat + gezegde? het gezegde! Zegt wat er in een zin is gedaan of gedaan wordt.! • Zet alle werkwoorden uit de zin bij elkaar het lijdend voorwerp! Doet zelf niets maar volgt wat het onderwerp en gezegde samen doen.! • Wat/wie + gezegde + onderwerp? het meewerkend voorwerp
 3. Je weet hoe je de persoonsvorm, het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde kunt vinden in een zin. Je kunt een koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord herkennen en benoemen in een zin. Werkwijze. Via deze site onderzoek je wat het naamwoordelijk gezegde is, maak je oefeneningen, bekijk je een filmpje en sluit je af met een toets
 4. De informatie en de opgenomen links op dit plein zijn met veel zorg samengesteld. Heb je suggesties voor het Plein SPREEKWOORDEN & GEZEGDEN Startpagina?, laat het ons dan weten. Het is toegestaan om dit plein op te nemen op jouw website als dit van nut is voor de mensen die op je website komen
 5. N° 102.740 Werkblad com De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: www.aduis.nl. Neemt u een kijkje. Zinsbouw - slakkenspel Klanten upload van Mokus (onderwerp - naamwoordelijke gezegde - object - andere zinsdelen (ZD) / bijwoordelijke bepa-ling

Zinsontleding werkbladen ~ Juf Milo

 1. Woordsoorten: maak online werkbladen met woordsoorten waarbij je zelf kunt kiezen waarmee je wilt oefenen. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8. Welkom op Juf Milou - Voor al uw onderwijsmateriaal. Groep 6. opener Werkbladmakers. opener. Woordsoorten.
 2. imaal 1 knop kiezen (meerdere mag ook). Als je daarmee klaar bent klik je op de groene knop Maak pdf aan. Er zal nu random een pagina gemaakt worden met 1 werkblad (20 vragen) en bijgesloten het antwoordblad
 3. Deze werkbladen bevatten uitleg en oefeningen van heel de stof. Zelfstandig leren en oefenen Nakijk zelfstandig leren en oefenen. Meer werkbladen Werkwoorden oefenen A Werkwoorden oefenen B Taalactief werkwoordspelling groep 7 Taalactief werkwoordspelling groep
 4. Op het plan hiernaast staat de weg, die Wim volgt naar school, naar het speelplein en naar de bibliotheek niet aangeduid. Je moet dus alles zelf vinden, maar uit de volgorde van de cijfers op het plan kun je wel afleiden welke straten hij doorloopt. Schrijf daarna achter elk nummer de naam van de straat of van het gebouw
 5. 17-dec-2020 - Werkbladen taal tegenovergesteld voor groep 6
 6. Uitgebreid online spreekwoordenboek. Bevat ca. 20.000 Nederlandse spreekwoorden, gezegden en citaten inclusief betekenis en equivalenten in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Turks
 7. Werkbladen, uitlegkaarten en ander materiaal. Je kunt ze allemaal downloaden! Met een oefenpakket kun je niet alleen online oefeningen maken. Je krijgt ook toegang tot duizenden downloadbare bestanden in pdf-formaat. Werkbladen, schrijfbladen, letterkaarten, uitlegkaarten, je vindt ze allemaal bij ons

Wat is het gezegde (gez)? - taal-oefenen

9-apr-2019 - Redekundig ontleden, gezegde, grammatica, zinsontleding, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, groep 7, groep 8, junior einstein Meer informatie Het onderwerp: zoek het onderwerp 15-aug-2020 - Redekundig ontleden, onderwerp, grammatica, zinsontledin Lange onderwerpen en korte onderwerpen. Je hebt soms te maken met lange en korte onderwerpen. Dat maakt het voor kinderen wel eens verwarrend. Kijk maar eens naar de onderwerpen in onderstaande zinnen: Zin 1. Hij heeft tijdens zijn reis door Europa heel veel nieuwe mensen leren kennen. Persoonsvorm = heeft. Wie heeft? Onderwerp = Hij . Zin Zinsontleding. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende zinsdelen. Klik op een zinsdeel om de uitleg te lezen Een gezegde bevat geen werkwoord en vormt geen echte zin. Voorbeelden: met hart en ziel, een open deur, een vrolijke frans. Zegswijze. Zegswijzen kunnen wel een zin zijn (in tegenstelling tot gezegden). Bovendien kun je het onderwerp en de werkwoordstijd aanpassen (in tegenstelling tot spreekwoorden)

wie/wat + werkwoordelijk gezegde + onderwerp? Bv.: Ik heb gisteren op het autosalon een nieuwe auto gekocht. onderwerp = ik wwg = heb gekocht Wat heb ik gekocht?-> een nieuwe auto een nieuwe auto = lijdend voorwerp (lv) 1. In de bibliotheek van Deinze stelde Bart Moeyaert gisteren zijn pas verschenen roman voor. lv: 2. Hij bood haar zijn plaats. Citaten over Werk. Beroemde uitspraken, spreuken, gezegden, quotes en wijsheden GEZEGDE EN ONDERWERP AANDUIDEN Schrijf de gedicteerde zinnen over en duid in iedere zin aan: eerst het gezegde daarna het onderwerp 9. Neem de eerste 4 zinnen uit nr 8. Schrijf de woorden onder elkaar en zet er de woordsoort bij, zo nauwkeurig mogelijk Oefeningen rond het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde Samenvatting over Zinsontleding voor het vak nederlands. Dit verslag is op 27 oktober 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo

Onderwerp en persoonsvorm : Werkblaadjes - Downloadbaar

Zinsontleding zinsdelen persoonsvorm onderwerp lijdend voorwerp werkwoordelijk gezegde meewerkend voorwerp bijwoordelijke bepalin Citaten over Geduld. Beroemde uitspraken, spreuken, gezegden, quotes en wijsheden Hoofdzin en bijzin Onderwerp: Lijdend voorwerp: Werkwoordelijk gezegde: 2. Welke woorden vormen samen het werkwoordelijk gezegde? [1] 2. 2. Welke woorden vormen samen het werkwoordelijk gezegde? [2] 2. 3. Welke woorden vormen samen het werkwoordelijk gezegde? [3] 3. 3

Oefening: onderwerp 1 - jufmelis

Citaten over Kinderen. Beroemde uitspraken, spreuken, gezegden, quotes en wijsheden Van Begrijpend Lezen Groep 7 Werkbladen tot wetenschappelijke werkbladen, er zijn werkbladen voor elk onderwerp. Een werkblad, een uitstekende bron voor alle ouders en leerkrachten, is een geweldige manier om te meten hoe goed kinderen het onderwerp kennen. Er zijn kant-en-klare werkbladen en er zijn er die u kunt aanpasse

Oefening 1: Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde? Oefening 2: Benoem de delen in het werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde. Oefening 3: Benoem de delen in. Een gezegde bevat, in tegenstelling tot een spreekwoord, vaak geen wijsheid. In een gezegde staat ook geen werkwoord. Hierdoor is een gezegde geen zin, maar een zinsdeel. Daarnaast heeft een gezegde meestal geen letterlijke betekenis, maar een figuurlijke. Voorbeelden van veelvoorkomende gezegden zijn: Met hart en ziel - Met volle inzet/toewijding

Werkwoordelijk gezegde [6]

Video: Zinsontleding : Werkbundel - Downloadbaar lesmateriaal

getallen splitsen - Zoeken - Leermiddelen - KlasCement

MeesterMichael.nl De website voor het basisonderwij

Het gezegde. Een gezegde bestaat altijd uit 1 of meer werkwoorden. Werkwoorden zijn doe-woorden bv lezen, schrijven, etc. In de voorb.zin zijn dat heeft en gekocht. Het gezegde is dus: heeft gekocht. Het onderwerp. Het onderwerp kan een persoon of een ding zijn (in enkel of in meervoud). Om het onderwerp te vinden vraag je Wie of wat. De persoonsvorm is het werkwoord waaraan je kunt zien in welke tijd de zin staat en of de zin in het enkelvoud of meervoud staat. Er zijn 3 manieren om de persoonsvorm te vinden Je gaat een sprookje lezen over een keizer die nieuwe kleren krijgt. Dit sprookje is geschreven door Hans Christian Andersen. De hoofddoelen in deze tekst zijn: letten op verwijswoorden en de betekenis van woorden, uitdrukkingen en gezegdes achterhalen. Eerst activeer je je voorkennis. Waar gaat de tekst over, denk je? Wat zie je al? Wat weet je al? Vervolgens lees je het sprookje en maak je. Zoek je betrouwbare informatie voor je werkstuk of spreekbeurt? En zit je in groep 7 of 8? De Bibliotheek heeft speciaal voor jou boeken, e-books, filmpjes en websites over allerlei onderwerpen bij elkaar gezocht Nu heb je al twee zinsdelen gevonden (persoonsvorm en onderwerp) en ga je kijken of de zin een naamwoordelijk gezegde heeft. Het andere, werkwoordelijke, gezegde is veel eenvoudiger te vinden dan het naamwoordelijk gezegde

Oefening 1 werkwoordelijk gezegde * - CambiumNe

Wat is het gezegde in deze zin? ? zou willen ontvangen ? zou ? zou ik willen ontvangen ? ik willen ontvangen; De ontsnapte hond had ik al snel gespot. Wat is het onderwerp in deze zin? ? ik ? de ontsnapte hond ? had gespot ? had; Dan zal ik je een dikke kus geven. Wat is het onderwerp in deze zin? ? ik ? je ? een. Citaten over Lezen. Beroemde uitspraken, spreuken, gezegden, quotes en wijsheden Onderwerp 1) Chapiter 2) Deel van een zin 3) Gegeven 4) Gesprekspunt 5) Hoofdgedachte 6) Issue 7) Item 8) Kapittel 9) Kwestie 10) Materie 11) Motief 12) Object 13) Onderdeel 14) Punt 15) Punt van behandeling 16) Specialiteit 17) Spraakkunstige term 18) Stof 19) Subject 20) Taalkundig begrip 21) Taalkundige ter

Woordsoorten en zinsdelenWerkwoordelijk gezegde [3]Uitlegvideo’s – Meneer Leushuis
 • Speelleesset Veilig leren lezen.
 • Endometriose detox.
 • Vrienden uitnodigen Facebook evenement lukt niet.
 • Vegetarische recepten proteïne.
 • Roman god Jupiter.
 • Bochane.
 • Paarden luizen op mens.
 • John Deere 3050 te koop.
 • Jaarboekje Pionier Maarssen.
 • Brasserie De Blokhut.
 • Auto racebaan.
 • Que sera, sera spaans.
 • Klauwaandoeningen koe.
 • Havermout recepten koekjes.
 • Beauty contest Nederland.
 • Dode sparren.
 • Medaille ontwerpen.
 • 400 XR beeldverversing.
 • Golf arrangement Veluwe.
 • Macula degeneratie Radboud ziekenhuis.
 • Burberry Outlet online Shop.
 • Surinaamse krakeling.
 • Verschil Melkweg en sterrenstelsel.
 • Broek met bretels Heren.
 • De Pier Scheveningen Hotel.
 • Franse boerentafel.
 • Salve Regina vertaling.
 • Afbeeldingen Ballon.
 • Embedded tweets.
 • Jaarverslag Bolletje.
 • Havermout pannenkoeken zonder banaan met yoghurt.
 • Laser machine kopen.
 • Kamerthermometer kopen.
 • Eucalyptus kopen.
 • Beierse bloedhond.
 • Foto's laden niet.
 • Holes film samenvatting.
 • Grote kaart afscheid collega.
 • Salve Regina vertaling.
 • Kanarie zit bol ademt snel.
 • Zetelverdeling Tweede Kamer 2017.