Home

Leerkrediet UGent

Iedereen start met 140 studiepunten leerkrediet. Als je start in het hoger onderwijs beschik je over (een virtuele rugzak met daarin) een leerkrediet van 140 studiepunten (sp) voor de volledige studieloopbaan Jouw leerkrediet aan de UGent Alle instellingen hoger onderwijs hebben toegang tot de databank van de Vlaamse overheid en weten exact hoe het staat met je leerkrediet. Als je verandert van opleiding of van instelling neem je dus je leerkrediet mee

Hoe werkt Leerkrediet? — Studentenportaa

Je kan bij de Raad enkel het leerkrediet terugvorderen voor die opleidingsonderdelen waarvan je minstens één examenkans niet hebt kunnen benutten wegens overmacht (ziekte, overlijden van een familielid, ). Als je alle examenkansen hebt benut voor een bepaald opleidingsonderdeel, krijg je het leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel niet terug Het leerkrediet bedraagt 140 punten bij de start in het hoger onderwijs. Per gevolgd studiejaar (in de regel 60 studiepunten) in een Bachelor - en Masteropleiding gebruikt hij zijn leerkrediet voor de studiepunten waarvoor hij ingeschreven is Het doel van het leerkrediet. Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben. Het leerkrediet heeft 2 doelen: Je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken; Je hogeschool of universiteit aansporen je studievoortgang te bewaken; Naar boven. Bonus van 60 studiepunte

De stand van je leerkrediet checken — Studentenportaa

 1. Leerkrediet en studiepunten in het hoger onderwijs - Hogeschool Gent. Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan 'betaald'. Wie slaagt, krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze ook verliezen natuurlijk
 2. Het leerkrediet is een maatregel die moet vermijden dat studenten onbeperkt blijven doorstuderen op kosten van de overheid. Kristiaan Versluys van de UGent stelt dat de maatregelen werken
 3. Via het studentenportaal kan je zelf de stand van je leerkrediet nakijken. Je vindt er een overzicht van je inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving zie je voor welke opleidingsonderdelen je leerkrediet ingezet en terugverdiend hebt. Inloggen op het studentenportaal kan op 2 manieren
 4. Vind een een overzicht van de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen voor studenten hoger onderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update
 5. Bij je start in het hoger onderwijs krijg je als student een rugzak met 140 studiepunten: het leerkrediet. Deze studiepunten zet je in om te studeren. Slaag.
 6. Het leerkrediet is ingevoerd vanaf 2008. Heb je uitsluitend inschrijvingen van 1999 tot en met 2007, en schrijf je in vanaf 2008, dan start je met 140 studiepunten leerkrediet. Je zet leerkrediet in in een diplomacontract voor een initiële bachelor- of masteropleiding, en in een creditcontract
 7. Zo krijg je al het leerkrediet en studiegeld per studiepunt waarvoor je was ingeschreven (dus niet het vast bedrag van je inschrijving) terug. Let op: leerkrediet is niet van toepassing op graduaatsopleidingen. Schrijf je tussen 1 november en 1 december uit voor vakken van semester 1 of jaarvakken
Hoe maak je een studiekeuze in coronatijden

Universiteit Gent, Gent. 69K likes. Universiteit Gent is een top 100 universiteit, gesticht in 1817. De UGent is één van de grootste universiteiten in België. Onze 11 faculteiten bieden ruim 230.. Leerkrediet. Studiepunten zijn ook de rekeneenheid voor het leerkrediet en bijgevolg ook voor je studievoortgang (en het systeem van studievoortgangsbewaking). Studiegeld, studietoelage en kinderbijslag. Het studiegeld dat je moet betalen, wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt. In principe ben je daarin vrij

Dat systeem van leerkrediet bestond echter nog niet tijdens zijn studies. Het leerkrediet werd in 2008-2009 ingevoerd door Frank Vandenbroucke om het onbeperkt blijven studeren tegen te gaan. Aangezien minister Weyts student was tussen ongeveer 1988 en 1997, kan hij dus niet in de problemen zijn gekomen door dit krediet Studenten in het geval van de betrokken jongeman aan de UGent worden niet per se onevenredig benadeeld, omdat een ontoereikend leerkrediet nog niet meteen betekent dat de student in kwestie niet. Aan de UGent krijgen generatiestudenten die zich voor 15 maart heroriënteren de helft van hun leerkrediet uit het eerste semester terug, samen met het volledige leerkrediet van het tweede semester. In het artikel werd de student verkeerdelijk aangeraden zoveel mogelijk vakken van zijn of haar jaar af te werken Als je vragen hebt over je studievoortgang, d.w.z. het opvolgen van je traject- en studieverloop, of over leerkrediet. Als je advies wil in verband met je studievorderingen. De studietrajectbegeleider zal samen met jou mogelijke knelpunten detecteren en oplossingen voorstellen. Om jou te adviseren over je geïndividualiseerd studietraject

Leerkrediet en heroriëntering — Studentenportaa

studiekiezer.ugent.be, de SID-in beurs en de opleidingsspecifieke brochures het meest als eerste raadplegen. De bronnen die voor alle studenten het meeste invloed hebben, zijn (2013) definieert het leerkrediet als volgt: Het totale pakket van studiepunten dat een student gedurende zijn studieloopbaa Nu wil het Vlaams Parlement graag inspelen op een aantal resterende vragen op het vlak van leerkrediet, studietoelages, studievoortgang, examens, enzovoort. In een resolutie van de meerderheid wordt onder meer voorgesteld dat studenten geen leerkrediet of studietoelagen verliezen voor evaluaties en examens die niet konden georganiseerd worden door de coronacrisis Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 jul 2020 om 13:53. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Een GIT-student die buist voor zijn vakken van het tweede jaar levert de UGent dus niets op. Deze twee maatregelen moeten zowel de studenten als de universiteit aansporen om studenten snel naar een geschikte studierichting te begeleiden. Studievoortgangsbewaking. De impact van het leerkrediet is echter relatief klein Bovendien zijn we aan de UGent bijvoorbeeld niet bereid om studenten toe te laten mits ze extra betalen, omdat je zo een systeem van ongelijkheid creëert. Het leerkrediet is uiteraard geen volmaakt systeem, merkt Versluys nog op. De scholen zelf waren er ook geen vragende partij voor - die vinden hun eigen studievoortgangsmaatregelen over het algemeen voldoende

Leerkrediet: quid of quit? posted Apr 11, 2012, 7:50 AM by Bas Bruneel Sinds het academiejaar 2008-2009 is het leerkrediet van kracht 28 LEERKREDIET, STUDIEVOORTGANG EN MONITORAAT 28 Leerkrediet 30 Studievoortgangsbewaking aan de UGent 31 Monitoraat 32 FOUT GEKOZEN? 32 Curriculum aanpassen van je opleiding 33 Veranderen van opleiding aan UGent 33 Veranderen van opleiding (niet UGent) 34 Stoppen met studeren 35 Niet deelnemen aan de examens FACILITEITEN BIJ SPECIFIEKE NODEN3 De UGent zal het leerkrediet niet toepassen voor studenten met een masterdiploma. Wat andere instellingen zullen doen is op dit moment nog niet duidelijk. En zelfs dan is er nog een achterpoortje: je inschrijven voor een nieuwe richting terwijl je je master nog niet hebt behaald, omdat je bijvoorbeeld nog geen credit hebt voor 1 vak o Vanuit de Vlaamse overheid: het leerkrediet o Vanuit de UGent: studievoortgangsbewaking Specifieke richtlijnen Alle bovenstaande zaken worden in wat volgt verduidelijkt. 3 2. Toegelaten aantal studiepunten Heb je nog geen 30 studiepunten uit het eerste deliberatiepakket (= opleidingsonderdelen uit bachelor.

Universiteit Gent, Gent. 69.874 vind-ik-leuks · 923 personen praten hierover · 20.380 waren hier. Universiteit Gent is een top 100 universiteit, gesticht in 1817. De UGent is één van de grootste.. Leerkrediet. Wanneer je van opleiding verandert, heeft dat een invloed op je leerkrediet. Als je in het hoger onderwijs begint, start je met een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan 'betaald'. Wie slaagt, krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze ook verliezen 13 STUDIEVOORTGANGSBEWAKING De UGent heeft naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid ook eigen regels i.v.m. studievoortgang. Daardoor kan je inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel of voor een opleiding geweigerd worden als je niet voldoende slaagt. Bindende voorwaarde Als je voor minder dan 50% van de opgenomen studiepunten credits behaalt (= een studierendement van minder dan.

Studiebegeleiding — Faculteit Politieke en Sociale

De UGent is tests aan het ontwikkelen om 12- en 14-jarigen te helpen bij hun studiekeuze. Dat meldt De Standaard vandaag. Werkgeversorganisatie Voka financiert het project. De onderzoekers werken. Dat de UGent zich vooral richt op het onderwijs van de student, en onderzoek om dit onderwijs tot een academisch niveau te verheffen kan hen niet kwalijk genomen worden. Sinds het academiejaar 2008-2009 is het leerkrediet van kracht. Dit is het systeem waarbij je 140 punten krijgt

Overmacht COVID-19: Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet

Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent, Gent (Gent, Belgium). 677 likes · 2 talking about this · 4 were here. Dit is een pagina van de trajectbegeleiders en studiebegeleiders van de.. Geen diploma hoger onderwijs? Volg gratis onze opleiding professionele bachelor toegepaste informatica. Wat houdt de opleiding professionele bachelor toegepaste informatica in? VDAB, Erasmushogeschool Brussel, Agoria en hogeschool PXL Hasselt slaan de handen in elkaar voor een uniek leer-werk-traject van 3 jaar. Gedurende de eerste 9 maanden volg je een voltijdse opleidin Bij het begin van het academiejaar 2018-2019 waren er liefst 10.170 studenten in Vlaanderen die geen einddiploma op zak hadden en onvoldoende leerkrediet hadden om het jaar te starten Welkom! Startdag Schakelprogramma Ma Gender en Diversiteit Wat praktische info: • Standaard staan alle deelnemers gedempt (echo vermijden) • Camera of microfoon in- of uitschakelen: • Vragen • Via vergaderchat • Tussentijds zullen de vragen beantwoord worden • Infomoment wordt opgenomen: zal via chat en ufora beschikbaar gesteld worde 13 januari 2021 - Terugvordering van leerkrediet. ho ; De actuele vraag van Jos D'Haese was eigenlijk eenvoudig te behandelen voor deze blog. Zoals vandaag ook in mijn krant in de rubriek de brief van de dag (voor abonnees) gedaan was door Patrick Goethals van de UGent,.

Het leerkrediet is een maatregel die moet vermijden dat studenten onbeperkt blijven doorstuderen op kosten van de overheid. Heel wat studenten blijken echter niet goed op de hoogte te zijn van hoe het leerkrediet nu juist werkt, wat nare verrassingen tot gevolg kan hebben. De bedoeling is niet studenten af te straffen, wel ze op tijd te heroriënteren • Leerkrediet (= aantal studiepunten) Je kan de stand van je leerkrediet online raadplegen. www.studentenportaal.be Onderstaande tabel geldt voor een diplomacontract. Voor een creditcontract verlies je in alle gevallen het leerkrediet. Voor een diplomacontract: Voor 1 december Tussen 1 december en 15 maart Na 15 maar Vanaf academiejaar 2008-2009 start het Leerkrediet! Leerkrediet = een rugzak met 140 studiepunten (voor huidige en toekomstige studenten) Start: inschrijving in het Vlaams hoger onderwijs (hoge school of universiteit). bachelor- en masteropleidingen (niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's, Banaba, Manama of postgraduaatsopleidingen Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg Last visit was: Sun Dec 27, 2020 8+1:47 pm: It is currently Sun Dec 27, 2020 8+1:47 p

Schamper We zijn allemaal kinderen van onze tij

Studievoortgangsbewaking & leerkrediet Na het behalen van een masterdiploma: 140 SP worden afgetrokken Geen leerkrediet inzetten voor o.a. schakelprogramma, wel voor master Gender en diversiteit. Toelatingsbeleid UGent: indien reeds ba/ma-diploma, geen probleem bij inschrijven master en tekort aan leerkrediet. Meer informatie leerkrediet Voor sommige opleidingen geen leerkrediet inzetten: o.a. schakelprogramma. Voor master Gender en diversiteit wel leerkrediet inzetten. Toelatingsbeleid UGent: indien reeds ba/ma-diploma, geen probleem bij inschrijven master en tekort aan leerkrediet Infomomenten Straks student aan de UGent - Infosessie hoger onderwijs voor laatstejaars en ouders . In deze algemene infosessie over studeren in het hoger onderwijs krijgen leerlingen en hun ouders uitleg over studeren aan de UGent, de studieaanpak, de flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten en huisvesting Daarvoor maken we gebruik van de app Microsoft Teams, die je éénmalig moet installeren via teams.microsoft.com; meld je aan met je UGent e-mailadres en bijhorend wachtwoord (= zelfde wachtwoord van je UGent account). Op het startuur van jouw reservatie zal de FEA-medewerker je uitnodigen voor de communicatie

Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs Vlaanderen

Last visit was: Sat Nov 21, 2020 7+1:22 am: It is currently Sat Nov 21, 2020 7+1:22 a Universiteit Gent, Gent. 69K likes. Universiteit Gent is een top 100 universiteit, gesticht in 1817. De UGent is één van de grootste universiteiten in.. Universiteit Gent, Gent. 69.883 vind-ik-leuks · 934 personen praten hierover · 20.380 waren hier. Universiteit Gent is een top 100 universiteit, gesticht in 1817. De UGent is één van de grootste.. Post subject: Re: leerkrediet. Posted: Tue Aug 24, 2010 6+1:08 pm . Loser life: Joined: Wed Sep 23, 2009 9+1:56 am Posts: 486 Location: Gent Ik meen me ook te herinneren dat het systeem niet geldt voor manama's, dus dat het dan sowieso niet erg is als je niet genoeg krediet meer hebt

UGENT. UNIEF Schamper helpt mensen wiens punten een beetje tegen vielen: we brengen informatie over het leerkrediet (10) en een gids voor wie zijn punten wil aanvechten (13) Het leerkrediet werd in 2008-2009 ingevoerd door Frank Vandenbroucke om het onbeperkt blijven studeren tegen te gaan. Aangezien minister Weyts student was tussen ongeveer 1988 en 1997, kan hij dus niet in de problemen zijn gekomen door dit krediet Oasis.UGent.be ('Mijn kalender'). Je vindt ook een overzicht van alle examens op de Weet dat je door uit te schrijven voor een examen geen leerkrediet terugkrijgt (je blijft immers ingeschreven voor het vak) of geen examenkans opspaart. Je beslis Leerkrediet. Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug

Trajectbegeleiding — Faculteit Psychologie en Pedagogische

Leerkrediet - voor studenten - Vlaams Ministerie van

 1. Terugvordering van leerkrediet wegens overmacht - voor
 2. Leerkrediet - Wikipedi
 3. Wat is het leerkrediet? - voor studenten - Vlaams

Leerkrediet en studiepunten in het hoger onderwijs

 1. Leerkrediet: de tel kwijt? VRT NWS: nieuw
 2. Waar vind ik de stand van mijn leerkrediet? - voor
 3. Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten

Hoe werken studiepunten op de hogeschool? Alles over het

 1. Studentenportaal Ministerie van Onderwijs en Vormin
 2. Veelgestelde vragen - Hogeschool Gen
 3. Universiteit Gent - Home Faceboo
 4. EO
 5. Studiepunten Universiteit Antwerpe
 6. Gebuisde student krijgt studiepunten niet terug nadat ADD
 7. Leerkrediet, goed fout! Schampe

Studietrajectbegeleiding per faculteit Universiteit

 1. Studenten hoger onderwijs zullen corona kunnen inroepen
 2. Studiepunt - Wikipedi
Monitoraat: studie- & trajectbegeleiding — FaculteitVeel gestelde vragen over de opleiding burgerlijk
 • Ping G410 ijzers.
 • Eerbeek route.
 • Samsung Galaxy Wallpaper.
 • Pantone kleuren 2021.
 • Zwelling in neus.
 • Hyperlink maken in WhatsApp.
 • LaDress eerste jurk.
 • 00s Music.
 • Taxus in kippenren.
 • The OA seizoen 3.
 • Vissen zonder haakje.
 • Acacia hout op maat.
 • Jormungand season 3.
 • Mamalicious Post Pregnancy.
 • Koenigsegg Regera world record.
 • Melanotan 2019.
 • Csgo buy.
 • PlayStation nieuws.
 • Houtkachel diameter 100.
 • Uncle Luke.
 • Foam surfboard.
 • Randy orton samantha speno.
 • Egel onderkomen maken.
 • 1ds Xenon.
 • Iberostar Playa del Carmen.
 • Degeneratieve artrose.
 • Gebitsreiniging hond kosten 2020.
 • Roma Feyenoord 2015.
 • Mamalicious Post Pregnancy.
 • Inbouw prullenbak praxis.
 • Smartphone test camera.
 • SpeedChip Bosch.
 • Empanadas kip.
 • Atlantique Rotten Tomatoes.
 • Revalidatiecentrum Zwolle.
 • Dua overleden Arabisch.
 • NPO 1 gemist.
 • Newest antares autotune.
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten.
 • Highlights gp austria 2018.
 • Nagelstudio amsterdam west plein 40 45.