Home

Mobility Mentoring Jungmann

Auteurs: Nadja Jungmann en Peter Wesdorp. Mobility_Mentoring_WEB_DEF Download. Nieuws . 1 februari Hindoetempels hebben het financieel zwaar. 28 januari Column: het belang van het verhaal. 28 januari Publicatie ethische handreiking en rapport. 21 januari Respondenten gezocht voor enquête werken op afstand Mobility Mentoring en de strijd tegen armoede Peter Wesdorp, Nadja Jungmann en Lydia Sterrenbergi Zowel het SCP als het Europese statistiekbureau Eurostat publiceerden recent nieuwe cijfers over de armoede in Nederland. Zo'n 1,25 miljoen Nederlanders zijn arm. Ze hebben een laag inkomen, geen of te weinig werk en te weinig middelen om d

Nadja Jungmann (Lector Schulden & Incasso hogeschool Utrecht) leerde Mobility Mentoring© (uit Boston) kennen en vertaalt vernieuwde inzichten uit haar onderzoek naar onze dagelijkse praktijk. Confronterend en leerzaam Jungmann, et al, Mobility Mentoring, HogeschoolUtrecht, 2017 Stress verandert de bedrading van het brei Op basis van de verkregen inzichten en de beschikbare literatuur concludeerden de onderzoekers dat Mobility Mentoring® in Nederland kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening voor mensen met multiproblematiek (Jungmann & Wesdorp, 2017) Mobility Mentoring® Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. Download Bestand (PDF) Peter Wesdorp; Nadja Jungmann (Lector) Wij hanteren het label Open Access voor onderzoek met een Creative Commons licentie

Mobility Mentoring: Hoe inzichten uit de hersenwetenschap

 1. Mobility Mentoring® is een Amerikaanse aanpak van armoede en schulden die uitgaat van de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap. Het belangrijkste uitgangspunt van Mobility Mentoring is dat geldstress het gedrag en handelen van mensen beïnvloedt. Mobility Mentoring werkt met mentoren, bijvoorbeeld professionals in de schuldhulpverlening
 2. Mobility Mentoring® ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. Platform 31 zorgt voor een leernetwerk in Nederland voor gemeenten en non-profit organisaties. Nieuws en evenementen Forum voor hulp- en dienstverleners Handige instrumenten
 3. De VNG hield op 11 november 2018 met Platform31 en de Hogeschool Utrecht een Atriumlezing met Dr. Elisabeth Babcock, de grondlegger van Mobility Mentoring. Het resultaat van de Atriumlezing was veel interesse om Mobility Mentoring ook in Nederland in te zetten. Daarvoor is deze handreiking verschenen. De handreiking beschrijft hoe Mobility Mentoring werkt voor mensen met armoede en schulden
 4. Mobility Mentoring ®. 1.1 De impact van chronische stress vormt de onderlegger van Mobility Mentoring® Mobility Mentoring ® creëert een context die is afgestemd op de gevolgen van schaarste die mensen ervaren of, als er sprake is van chro-nische stress, op de 'verstoorde' bedrading in hun hersenen als gevolg van stress. Empat

De Wereldbank noemt Mobility Mentoring als een veelbelovende aanpak. Enthousiast. 35 Nederlandse gemeenten, waaronder de grote steden Amsterdam, Nadja Jungmann, lector Schuld en Incass door dr. Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht. Het niet nakomen van afspraken of sowieso niet in actie komen van mensen met schulden mogen we niet zonder meer beschouwen als een tekort aan motivatie. Mobility Mentoring. Stress-sensitieve dienstverlening is een hele omslag Bij Mobility Mentoring® hoort ook een beloning voor deelnemers als doelen worden gehaald. Beloning blijkt goed te werken om deelnemers te stimuleren en motiveren. Nadja Jungmann en Peter Wesdorp hebben deze methode vertaald naar het Nederlands en bruikbaar gemaakt voor de Nederlandse samenleving Meer weten over Mobility Mentoring? Lees het verslag van de Moed-En-Nu-Dag, met workshops van Nadja Jungmann. Bron: NOS Lees meer over: Alphen den Rijn Mobility Mentoring armoedebestrijding gouden gemeente item journaal nos primeur. 3. 0. 6189. Delen. 6189. 0. 3. Om te kunnen reageren moet u eerst inloggen of registreren

Mobility Mentoring en de strijd tegen armoed

Mobility Mentoring. Meer gebruik maken van wat de hersenwetenschap ons leert en onze dienstverlening daarop aanpassen. Zorgen dat je met je proces en je communicatie en begeleiding aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van je klant. Motiverende Gespreksvoering is het uitgangspunt Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn. 24 januari 2019. Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn 24 januari 2019 De schoen wringt: We doen een beroep op de zelfredzaamheid van onze inwoners. De mensen met de grootste problemen, zijn het minst goed in staat . Nadere informati Eind 2016 levert Nadja Jungmann in opdracht van ZonMw een handreiking op die bestaat uit een praktische vertaling en een theoretische onderbouwing voor Mobility Mentoring, alsmede een vertaling van de beschikbare instrumenten en een eendaagse training. Op 10 november 2016 organiseert Platform31 een congres over dit thema

Mobility Mentoring wordt inmiddels ingezet binnen verschillende programma's gericht op onder meer re-integratie, maatschappelijke opvang, schuldenproblematiek en tienermoeders. Meer informatie: De publicatie 'Mobility Mentoring. Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden' (gratis download) Mobility Mentoring samengevat Door de hersenwetenschap ingegeven dienstverleningsprincipes Methodisch ingerichte coaching A Evidence based gesprekstechnieken B Slimme strategieën C Impact stress bespreken D Successen deelnemers inzichtelijk maken en vieren Effectieve Tools 1. Bridge to selfsufficiency 2. Rekenmodule benodigd inkomen 3 Jungmann: 'Normaal gesproken maakt de hulpverlener een analyse voor de cliënt en geeft hem daarna advies. Hij vertelt de cliënt bijvoorbeeld dat hij ook aan het werk moet gaan of ervoor moet zorgen dat zijn gezondheid verbetert, wil zijn algehele situatie verbeteren. Maar bij mensen die veel stress hebben, werkt dat niet Jungmann bezocht Empath met subsidie van ZonMW voor een project dat ze samen met Platform31 en Impuls uitvoert. Met Nardy Beckers van het Serviceplein in Alp-hen aan den Rijn bereidt ze een pilotproject voor met de 'mobility mentoring'-methode. 'Bij het Serviceplein in Alphen werken generalisten die de regie voeren bij men

Mobility Mentoring ® EMPath's coaching model is based on a decade of research and development. Mobility Mentoring is defined as the professional practice of partnering with participants so that over time they may acquire the resources, skills, and sustained behavior changes necessary to attain and preserve their economic independence Hersenwetenschap laat zien dat financiële stress ervoor zorgt dat executieve functies van de hersenen worden belemmerd. Mensen in stressvolle situaties kunnen minder goed overzicht houden, relativeren en oplossingen bedenken. Echter: wanneer de stress wordt verminderd, kunnen de hersenen zich herstellen. Elisabeth Babcock is CEO van social work-organisatie Economic Mobility Pathways (EMPath. Volledige samenvatting van het PDF bestand Mobility Mentoring N. Jungmann en P. Wesdor Een groot deel van haar lezing besteedde Jungmann vervolgens aan een nieuwe vorm van interventie bij de aanpak van schulden en armoede. Deze methode is ontwikkeld in Boston (VS) en wordt Mobility Mentoring genoemd. In drie blogs wil ik in hoofdlijnen uitleggen wat deze methode inhoudt en met name welke inzichten ook voor CGMV en mij als juridisch adviseur bij CGMV van belang kunnen zijn

Mobility Mentoring - MOM Tilbur

 1. Jungmann en het programma dat in Boston is ontwikkeld. Dit biedt een hele manier we de aanpak rondom 'mobility mentoring' vorm willen geven binnen de Noordoostpolder willen we daarom samen met deze partijen en vanuit het perspectief van de inwoner beantwoorden
 2. - Meer klanten met psychische klachten Mobility mentoring Nadja Jungman. Training alle medewerkers SON - Gevolg psychische klachten: post niet meer op orde, geen overzicht - Veel klanten met primaire schulden (convenanten) - Als er huurschuld is, zijn er meer schulden. De huur wordt vaak als laatste niet betaald
 3. Jungmann, Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, getraind in motiverende gesprekstechnieken. Hiermee is een basis voor de methodiek van Mobility Mentoring bij de wijkteams gelegd. De huidige aanpak van de wijkteams richt zich op het wegnemen van stress, het stabiliseren van de situatie en het oplossen van ee

Mobility Mentoring® 1 januari 2017 Openresearch Redactie Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de. Mobility Mentoring bestaat uit een aantal onderdelen. In 2017 besloot de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal daarvan te gaan inzetten in de hulpverlening: mentoring, de Brug naar Zelfredzaamheid®, doel-actieplannen, beloningen en praten over stress

Mobility Mentoring® combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze nieuwe aanpak helpt mensen bij de aanpak van hun financiële en sociale problemen In de VS is een aanpak ontwikkeld Mobility Mentoring waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de doorwerking van All content in this area was uploaded by Nadja Jungmann on Apr 29. Mobility Mentoring In het Amerikaanse Boston heeft de lokale social work organisatie EMPath in nauwe samenwerking met Harvard University de nieuwe inzichten verwerkt in een aanpak die 'Mobility Mentoring' heet en langs twee sporen werkt. Enerzijds wordt er in de dienstverlening op allerlei manieren ingezet op stressreductie Titel: Atriumlezing Elisabeth Babcock Auteur(s): Elisabeth Babcock Publicatiedatum: 11-11-2016 Titel: Congres Mobility Mentoring 10 november Auteur(s): dr. Elisabeth Babcock(Empath); Harm van der Werf(ervaringsdeskundige), Nadja Jungmann (HU), Peter Wesdorp (Gilde Vakmanschap), Joke de Kock (vz. NVVK), Irene Jonker en Holly Halock (Krachtwerk) en Tamara Madern (HU

werken met Mobility Mentoring® of willen al aan de slag met de aanpak. Platform31 biedt op dit moment - in navolging van EMPath - een leernetwerk in Nederland voor gemeenten en non-profit organisaties die aan de slag willen met Mobility Mentoring®. Uitgangspunt is om met elkaar te leren en te zorgen voor een optimale doorontwikkelin Bekijk het professionele profiel van Mobility Mentoring op LinkedIn. LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk ter wereld en stelt professionals als Mobility Mentoring in staat referenties voor aanbevolen kandidaten, branchedeskundigen en zakenpartners te vinden Mobility Mentoring in Boston Doelgroep: huishoudens met multi problematiek RCT over 60 maanden: Toename percentage dat opleiding volgt (1 naar 45%) Toename percentage dat werkt (2 naar 23%) Toename percentage dat naar een budget leeft (1 naar 70%

De handreiking beschrijft hoe Mobility Mentoring werkt voor mensen met armoede en schulden. De onderzoekers beschrijven hoe de ondersteuning eruit ziet, de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten. Vervolgens vindt er een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk plaats. Daarmee vormt deze publicatie de basis voor de beweging die De Hogeschool Utrecht en. Volledige samenvatting van het PDF bestand Mobility Mentoring N. Jungmann en P. Wesdorp ( ) Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results (

Nadja Jungmann over Mobility Mentoring: 'Schuldhulp moet

Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn Hogeschool Utrech

Nederland moet in navolging van Amerika aan de methode van schuldhulpsanering, 'mobility mentoring', dat gebaseerd is ontkennings- en ontwijkgedrag (kop in het zand) dat schuldenaren vertonen. 'Kijk maar naar de plaatjes, verkondigen lector schulden en incasso Nadja Jungmann (foto) van de Hogeschool Utrecht en haar partner Peter Wesdorp van het bedrijf WhatWorks, die de methode in ons. Hoe werkt Mobility Mentoring®? De methodiek Mobility Mentoring® neemt de inzichten uit de hersenwetenschap als uitgangspunt en helpt cliënten om stap voor stap toe te werken naar financiële zelfredzaamheid. Hulpverleners sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij het vermogen en de belastbaarheid van de client op elk moment

Mobility Mentoring®: betere aanpak van armoede en schulden

Mobility Mentoring® Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden Laatst bijgewerkt: 27 juli 2020 Mobility Mentoring® kijkt naar de impact van geldstress op gedrag. Deze aanpak van armoede en schulden bestaat uit crisismanagement en praktische hulp, bijvoorbeeld bij werk vinden en schulden oplossen Mobility Mentoring® is the professional practice of partnering with clients so that over time they may acquire the resources, skills, and sustained behavior changes necessary to attain and preserve their economic independence Mobility Mentoring® helpt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen op te lossen, zodat ze economisch zelfredzaam worden. Deze Amerikaanse aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap.€ Mobility Mentoring bestaat uit een aantal onderdelen. In 2017 besloot de gemeente Alphe Daarom nodigt de gemeente u graag uit voor een bijeenkomst, waarbij Nadja Jungmann, oprichter van de Nederlandse beweging van Mobility Mentoring, u hoopt te inspireren. U bent op donderdag 21 november 2019 vanaf 16.30 uur van harte welkom in MFC Aperloo, Stadsweg 27 in 't Harde. Het programma ziet er als volgt uit Nadja Jungmann Een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek is de drijfveer van Nadja Jungmann. Nadja promoveerde in 2006 op een onderzoek naar de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Inmiddels is ze een autoriteit op het terrein van schulden en incasso. Ze is een veelgevraagd spreekster.

HBO Kennisban

Mobility Mentoring Intergenerationeel gaat een stapje verder. Deze methode betrekt niet alleen de ouders, maar ook het kind en het gezin als geheel in de nieuwe aanpak. Omdat stress door armoede ervoor zorgt dat ouders minder energie en geduld hebben in de opvoeding van hun kinderen Gisteren (20 maart) in het nieuws, vandaag bij Stadsgeldbeheer: Mobility Mentoring in de dagelijkse praktijk van de schuldhulpverlening. 'Ik bood mijn cliënt een kopje koffie aan en hij wist niet wat hij meemaakte! Hij had in de 5 jaar tijd dat hij cliënt bij Stadsgeldbeheer was nog nooit iets aangeboden gekregen.'

Mobility Mentoring® op basis van hersenwetenschap

Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en

Mobility mentoring; Validatie; Mesis en stress sensitieve dienstverlening. 18 juni 2017 / Nadja Jungmann. Mesis goed inpasbaar in stress sensitieve dienstverlening. Over ons. Voor vragen, opmerkingen of een verzoek voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand mailadres Volledige samenvatting van het PDF bestand Mobility Mentoring N. Jungmann en P. Wesdorp ( ) Courses, modules, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results (

Evaluatienotitie pilot 'Stressvrij' Voortbouwen op de ervaringen met Mobility-Mentoring in Menterwolde. De strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, Sociale Veerkracht in de Praktijk, beschrijft dat armoedebestrijding onderdeel is van de brede opdracht aan de sociale teams Mobility mentoring; Validatie; Het effect van motiverende gespreksvoering. 28 november 2017 / Nadja Jungmann. De juiste gesprekstechnieken zijn essentieel voor een goede kwaliteit van het screenings- of intakegesprek. Mesis en stress sensitieve dienstverlening. 18 juni 2017 / Nadja Jungmann Mobility Mentoring was nog niet in het bezit van een website. Omdat verschillende functionaliteiten, zoals de wens om een community te faciliteren, al beschikbaar waren als plugin voor WordPress hebben we dit systeem als basis gebruikt. Om het design te implementeren hebben we voor deze klant een nieuw WordPress-template ontwikkeld Mobility Mentoring - Radboudumc - Impuls Versterking van sociaaleconomische fitheid van mensen in de opvang. Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verspreiden van erkende Krachtwerk methodiek met. Aan het begin van de week was ik in Alphen aan den Rijn, de gemeente waar ze de eerste stappen zetten om Mobility Mentoring in te voeren. Nadja Jungmann vertelde ons dat als je stress hebt vanwege schulden je een slechte variant van jezelf wordt

Mobility Mentoring® voor Nederland door _Platform 31

Mobility Mentoring begint met de aanpak van het oorsprongsprobleem, in dit geval de astma van de dochter die leidde tot werkverzuim. De hulpverleners zoeken dan eerst of er iemand is die de moeder kan helpen bij de opvang van haar dochter, zodat de vrouw weer kan werken Quality of Work and Self-Care Practices - Mobility Mentoring Leads November 2019. How to Build Parallel Coaching in Supervision - Mobility Mentoring Leads September 2019. Coaching Strategies to Support Staff - Mobility Mentoring Leads June 2019. How Data Can Get You Better Results - Mobility Mentoring Leads April 201 Bekijk het profiel van Nadja Jungmann op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Nadja heeft 11 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Nadja en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Is de baas verantwoordelijk voor financiële problemen vanRapport 'Aansluiting gezocht!' - schuldenenincasso

Nadja Jungmann. Cliënten hebben Geworteld in de hersenwetenschap is in de VS de nieuwe integrale aanpak Mobility Mentoring® ontwikkeld, die aangrijpt op stress als ontregelend principe Semantic Scholar profile for undefined, with 9 scientific research papers Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen Mobility Mentoring® Netwerk Nederland Platform31 zorgt, in samenwerking met EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland. De aanpak vraagt onder meer om vertaling naar de Nederlands

Handreiking Mobility Mentoring VN

mobility mentoring® We coach families to increase economic self-sufficiency. As an evidence-based coaching approach, Mobility Mentoring® allows us to partner with families and individuals and help them acquire the resources, skills and sustained behavior changes necessary to attain and preserve their economic independence Mobility and Mentoring: Supporting Socialisation in International Service Firms Judie M. Gannon (Oxford Brookes University) Abstract Mentoring is often identified as a flexible practice that supports the socialisation of newcomers. Within international organisations high levels of managerial mobility creates specific issues i

We implemented Mobility Mentoring statewide. We've been able to see . statistically significant growth for families. Being able to truly meet the needs of families and help them see possibilities for themselves . is powerful and profound. - Karin Ganz, Pre-K Administrator, WA State Department of Children, Youth, and Familie WORKSHOP stress verlagend werken methode Mobility Mentoring Yvonne Wiltjer, Projectleider/Adviseur Sociaal Domein 11 oktober 201 Mobility Mentoring met de motiverende benadering binnen online schuldhulpverlening Published on January 25, 2017 January 25, 2017 • 29 Likes • 1 Comment

The Family Partnership (TFP) is expanding use of Mobility Mentoring® to provide a pathway to prosperity for low-income Minneapolis families. After a trial in the PRIDE program, TFP has trained one-quarter of all staff on this evidence-based approach and added two more dedicated coaches. This grant-funded program will allow TFP to provide long-term (for at Continue reading Mobility. Mobility mentoring 'Mobility Mentoring® is een integrale aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald worden in instrumenten en praktische toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties. De aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven Mobility Mentoring® Coaches work one-on-one with low-income program participants twice a month for a year. After 6 hours of initial training, they commit to 4-6 hours of 1:1 coaching per month. Mobility Mentoring®Coaches are compassionate, open to learning, know how to handle challenging situations, and eager to coach an adult program participant to establish a pathway to economic self.

Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in Nederland NO

GROW is a legal mentoring initiative which pairs aspiring lawyers with legal professionals. Our story. GROW was founded by Justin Farrance who is an active advocate for social mobility, diversity and inclusion in the legal industry In deze eerste aflevering van Podcast31 praten we over het doorbreken van de cyclus van armoede en schulden door de inzet van Mobility Mentoring®. Hoe werkt Mobility Mentoring®? Wat maakt deze aanpak anders voor zowel deelnemers als de betrokken organisaties en professionals? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: Silke van Alphen.

Stress-sensitieve dienstverlening laat mensen floreren

Auteurs: Loïs Schenk, Margriet Lenkens en Gera Nagelhout In deze factsheet geven we een overzicht van werkzame elementen van mentoring van jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en ervaringskennis. Mentoring is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de ontwikkeling van de mentee centraal staat. Schriftelijke vragen: Mobility Mentoring, het wegnemen van stress om uit de armoede te komen Datum: 26 maart 2017 Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden Gemeente Zaanstad is, als één van de eerste drie gemeenten in Nederland, een pilot gestart met Mobility Mentoring®. Naast de sociale wijkteams is ook het team Straathoekwerk, onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland, gevraagd om Mobility Mentoring® in te zetten voor de doelgroep risicojongeren Mobility Mentoring® Nederland. Let op! aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk. De bijeenkomst zit vol! Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is dat armoede en schulden verlammend werken op ons vermogen problemen op te lossen

M3 - Mobility Mentoring in Motion. Herken je dit? Soms loopt het leven anders dan je had gehoopt. Je krijgt de ene na de andere tegenslag te verwerken en het wordt allemaal te veel. Je positieve energie raakt op en het leven lijkt hard en zwaar. Zo'n periode heeft ook effect op je lichaam en/of geest Global mobility is of ever-growing importance and yet there are still challenges around it. Mentoring could be the key to asignee and family adjustment. Find out all about how mentoring could help Global Mobility right here How mentoring and coaching are different. Although both mentoring and coaching are impactful in developing employees, there tends to be some confusion about how each methodology is defined and used Bij Mobility Mentoring® leiden inzichten uit de hersenwetenschap tot een betere aanpak van armoede en schulden. Op 17 november is een bijeenkomst met een bijdrage van Marloes de Bie en Maryan Nur van Gemeente Groningen over cultuursensitief werken met Mobility Mentoring®. In deze online bijeenkomst is er ruimte voor uitwisseling en verdieping. Deze bijeenkomst vindt plaat

 • 2000 dance hits.
 • Word 2 afbeeldingen samenvoegen.
 • Metrisch gedicht betekenis.
 • Pull Up Mate kopen België.
 • Zwart wit cody.
 • Professioneel kopieerapparaat.
 • Te koop Verzetstraat Vriezenveen.
 • De Leeuw zuurkool.
 • Gebruik je iPhone als computer Webcam.
 • The Voice 13.
 • Speeding Cars lyrics Imogen Heap.
 • Victoria How I Met Your Mother.
 • Ophoogzand Apeldoorn.
 • Map geschiedenis Chrome.
 • Platy aquarium.
 • Deluge Synology.
 • Energetische maatregelen betekenis.
 • List of sieges.
 • KetoX24 druppels.
 • Legende kleine zeemeermin.
 • Sultan of Brunei car collection.
 • Koenigsegg Regera world record.
 • Zeewier kopen Delhaize.
 • Gaming Toetsenbord SteelSeries.
 • Te koop bisschopsmolenstraat etten leur.
 • Schroeiplek in stoffen bank.
 • Pull Up Mate kopen België.
 • Catrice Lip Booster Kruidvat.
 • Maandag auto.
 • Goedkope thermobroek.
 • Losse knieschijf.
 • Panther auf a.
 • Tin giftig.
 • Mijten bij katten.
 • Dog te koop.
 • Gratis schildersezel.
 • DoTERRA usa Shop.
 • Lamelparket kwaliteit.
 • Eiken keuken zelf zandstralen.
 • Boot aanbod.
 • Invoereisen hond.